Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Många orsaker bakom minskat röksug hos unga Åbobor: "Jag försöker sluta, men inte på grund av coronaviruset"

Från 2020
Uppdaterad 29.09.2020 17:51.
Många orsaker bakom minskat röksug hos unga Åbobor - Spela upp på Arenan

Många slutar att röka - coronan är en orsak

4:25

Rökning ökar risken för att få en allvarlig form av sjukdomen covid-19, det här menar experter inom lunghälsa. Samtidigt tycks många unga välja att sluta röka, men beslutet behöver inte ha med coronaviruset att göra.

Enligt föreningen Stumppi, som jobbar för att minska rökningen i samhället, har fler tagit kontakt med dem i våras jämfört med tidigare. Många har haft frågor gällande sambandet mellan coronaviruset och rökning. Vid Åbo stad säger man ändå att det är för tidigt att se ett tydligt samband mellan ungdomars vilja att sluta röka och coronaepidemin.

Enligt lunghälsoexperterna finns det ändå många orsaker för rökare att vara oroliga i coronatider.

Arbetar för att främja lunghälsan

Tuula Vasankari, som är professor vid Åbo universitet och sakkunnig i lunghälsofrågor, har jobbat med frågor som rör rökning och lungsjukdomar i närmare 30 år. Vasankari är också generalsekreterare för organisationen Filha, som arbetar för att främja lunghälsan.

Enligt henne är forskningen kring sambandet mellan coronaviruset och rökning fortfarande i ett tidigt skede, men de senaste resultaten tyder på att rökare löper större risk att smittas av coronaviruset.

- Nikotinet i tobaksprodukter kan göra lungorna mer mottagliga för olika virussjukdomar, som till exempel coronaviruset. Men i nuläget är detta samband inte helt klargjort, säger Vasankari.

Tuula Vasankari, professor i lungsjukdomar vid Åbo Universitet
Bildtext Fördelarna med att sluta röka är många, säger lungexperten Tuula Vasankari. Lungkapaciteten börjar återhämta sig redan efter några veckors rökfrihet.
Bild: Bild: Privat

Vasankari berättar också om en aktuell undersökning där lungorna på patienter som insjuknat i covid-19 under våren granskas. Där kommer det att undersökas ifall patienternas eventuella rökning kan ha påverkat lungornas återhämtning.

Också e-cigaretter ökar risken för coronavirus

Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd THL har var fjärde ungdom i åldern 12–18 provat på e-cigaretter. Det har också visat sig att e-cigarettrökning är vanligare bland unga jämfört med äldre åldersgrupper.

Trots att e-cigaretter innehåller en mindre mängd farliga ämnen än vanliga cigaretter är de ändå inget att rekommendera, menar lungexperten Tuula Vasankari.

- Även e-cigaretter försämrar lungornas funktions- och återhämtningsförmåga, och ökar risken för att drabbas av virussjukdomar, säger Vasankari.

Person som röker e-cigarrett.
Bildtext E-cigaretter är en rätt så ovanlig syn i Finland, enligt uppgifter från THL.
Bild: AOP

Unga vuxna: "Rökning inte längre populärt"

Så här säger alltså experten om farorna som är kopplade till coronaviruset och rökning. Men vad säger Åboborna?

En grupp unga vuxna som äter lunch på en restaurang i studentkvarteren i Åbo upplever att rökning har blivit mindre populärt bland deras kompisar och på sociala evenemang. Enligt dem har denna trend redan pågått en längre tid, och de tror inte att det har någon större koppling till coronavirusepidemin.

- Man märker att kompisar mer sällan röker på fester eller evenemang, men nu ordnas det så få tillställningar så jag vet inte hur det ser ut just nu, säger en studerande.

Halare på Pampas
Bildtext Det syns allt färre rökare i studielivet och på evenemang, säger några Åbostuderande.
Bild: Yle/Petter Sandelin

Är bekant med farorna

Utanför studentrestaurangen står en annan studerande och röker e-cigarett efter lunchbesöket.

- Jag känner till farorna med rökning och coronaviruset. Visst har jag funderat på att sluta, men all social distansering och stress med studierna har gjort det svårare.

En bit bort står en annan grupp unga Åbobor, och det visar sig att flera av dem har rökt eller röker just nu. De säger att de känner till studierna som påvisar faror som är kopplade till rökning och coronaviruset, och att de har försökt att sluta.

Visst kan det vara en tankeställare om man ser någon i sin närhet som drabbas och blir sjuk. Det kan säkert få folk att vilja sluta röka.

Åbostuderande

För den här gruppen studerande har beslutet ändå inte så mycket med coronaepidemin att göra. En studerande säger att rökningen har en social aspekt för många unga, och att hen slutade slutade röka under våren mest på grund av att det ordnades färre evenemang.

Rökande studerande allt mer sällsynta

Enligt Anne Peltonen, som jobbar som restaurangchef på studentrestaurangen Kåren i Åbo, har trenden gällande rökning på olika studentevenemang varit nedåtgående redan innan coronaepidemin.

Profilbild på Anne Peltonen, gula Kårens byggnad i bakgrunden.
Bildtext Anne Peltonen har sett hur rökningen blivit allt mindre populär bland studerande under de senaste åren, både på olika evenemang och vid rökrutorna utanför restaurangerna.
Bild: Yle/Nora Engström

Under de senaste månaderna har större evenemang uteblivit på grund av coronaepidemin och risken för smittspridning. Trots det har ändå en del mindre evenemang ordnats för privata sällskap.

- Det rör sig om privata evenemang med 30-40 personer, och ytterst få rökare.

Hur märker man det?

- För några år sedan var det fullt i askfaten efter olika evenemang. Nu på det senaste evenemanget var det bara en deltagare som rökte, säger Peltonen.

Diskussion om artikeln