Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västankvarns skola i Ingå föreslås läggas ned

Från 2020
Uppdaterad 25.09.2020 15:59.
En röd träbyggnad som är Västankvarns skola i Ingå.
Bildtext I Västankvarns skola i Ingå finns i dag 21 elever från förskolan fram till fjärde klass. Dessutom verkar eftis- och morgonvård i byggnaden.
Bild: Marica Hildén / Yle

Bildningschef Merja Olkinuora i Ingå föreslår att Västankvarns skola läggs ned från och med hösten 2021. Det sparar 65 000 euro nästa år och mer följande år.

Orsaken är sparkravet som ligger på bildningsnämnden om att spara 350 000 euro i nästa år på grund av att antalet barn i kommunen minskar.

Merja Olkinuora motiverar sitt förslag med att en liten skola är sårbar och att elevantalet minskar.

- Nu går det 21 elever i skolan, men om ett år på hösten är elevantalet nere i 16, säger hon.

Hon förstår att förslaget är tråkigt för elever och föräldrar, men säger att det finns också andra orsaker än ekonomiska bakom förslaget.

- Eleverna kommer få nya kompisar och det finns många anledningar, inte bara ekonomi, en liten skola är sårbar.

Elevprognosen för Västankvarns skola är att skolan har 12 elever läsåret 2022-2023 och 14 elever 2023-2024 om verksamheten fortsätter.

Merja Olkinuora tycker det är särskilt problematiskt att en lärare ska ha hand om så många årskurser då det i skolan finns elever från förskolan till årskurs fyra.

Ryms in i Kyrkfjärdens skola

Kyrkfjärdens skola i Ingå centrum kan ta emot eleverna från Västankvarns skola utan problem, säger Olkinuora. Det behövs inga nya klasser.

Trots att det ska byggas nytt vid skolan blir det inget problem med flera elever.

- Först rivs stenhuset och den gamla skolan får stå kvar. Mellan skolan och bygget sätts det upp ett staket så barnen kan gå kvar i skolan.

Det är meningen att Kyrkfjärdens skola i Ingå ska stå klar hösten 2022.

Politiskt beslut

Hur det sist och slutligen går med skolan klarnar först under den politiska behandlingen av ärendet.

Frågan kommer upp allra först upp på bordet på bildnings- och välfärdsnämndens möte på onsdag (30.9).

Efter det går ärendet vidare till kommunstyrelse och till sist till kommunfullmäktige. Det kan hända att politikerna inte godkänner bildningschefens förslag.

Lång sparlista

Bildnings- och välfärdsnämnden behandlar på sitt möte den 30 september också övriga sparåtgärder för att nå upp till kraven från kommunstyrelsen.

Nedläggningen av Västankvarns skola är ändå det största enskilda sparobjektet.

- Några andra skolnedläggningar är inte på kommande, säger Olkinuora.

Beredningen inför mötet kan läsas på Ingå kommuns hemsida och där kan man läsa att det ska sparas bland annat inom kulturverksamheten (30 000 euro) och fritidsverksamheten (46 000 euro).

Artikeln uppdateras klockan 15.55 med mera detaljer - bland annat om att ärendet ska behandlas första gången politiskt den 30 september.

Diskussion om artikeln