Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Cykelväg mellan Karis och Ekenäs kan bli verklighet inom två år - Raseborg vill bygga med hjälp av statliga pengar

Från 2020
Uppdaterad 28.09.2020 10:02.
En cyklist cyklar på en riksväg.
Bildtext Om en ny väg för cyklister och fotgängare byggs, behöver man inte mera cykla vid sidan av riksväg 25 i Horsbäck.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Raseborgs stad hoppas få hjälp av staten för att bekosta en gång- och cykelväg mellan Karis och Ekenäs. Nu finns det en plan om var vägen ska byggas.

I samband med Yle Västnylands cykelsatsning i fjol somras var det många som efterlyste en cykelväg mellan Karis och Ekenäs. Nu verkar det som om den önskan går i uppfyllelse.

I dagsläget finns det ont om plats för cyklister på riksväg 25. Vägrenen är smal, speciellt mellan Horsbäck och Ekenäsvägen.

Viktigaste cykelprojektet i Raseborg

Raseborgs stad fastställde nyligen en plan för främjande av cykling. I planen står det att det viktigaste är att utveckla förbindelser mellan stadsdelarna för fotgängare och cyklister.

Enligt planen är det viktigaste enskilda objektet i staden en gång- och cykelväg mellan Karis och Ekenäs.

Nu när planen är klar kan staden ansöka om statliga pengar för ändamålet. Staten har öronmärkt 31,5 miljoner euro för att förbättra förhållandena för gång och cykling i kommunerna för åren 2021-2022.

Underfart måste byggas

För sex år sedan godkändes en vägplan för riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs. I planen presenteras ändå ingen klar lösning för den så kallade lätta trafiken.

En skogsväg löper igenom en skog med både barrträd och lövträd. Solen skiner.
Bildtext Enligt de nuvarande planerna ska gång- och cykelvägen delvis byggas på skogsvägar som redan finns i området.
Bild: Piia Nordström / Raseborgs stad

Om cykel- och gångtrafiken ökar på den här sträckan måste vägplanen från 2014 kompletteras med en separat lösning som är både tydlig, säker och attraktiv.

I samband med att staden i år gjorde upp planen för främjande av cykling, gjordes också en allmän plan för var en gång- och cykelväg mellan Karis och Ekenäs kunde byggas.

Det handlar om totalt 5,5 kilometer asfalterad väg med belysning.

En karta där en ny gång- och cykelväg är inritad vid riksväg 25 mellan Ekenäs och Karis.
Bildtext På stadens karta kan man se var gång- och cykelvägen planeras.
Bild: Raseborgs stad

Enligt de nuvarande planerna skulle vägen börja vid Ekenäsvägen i Karis, fortsätta norr om riksväg 25 ända till Langansböle, där en underfart skulle ta cyklister och fotgängare vidare mot Ekenäs.

Den föreslagna rutten löper längs åsmark med riktigt bra byggegenskaper och delvis på skogsvägar som redan finns. Det här påverkar byggkostnaderna positivt.

Den nya cykel- och gångvägen beräknas kosta 1,3 miljoner euro och staden föreslås ansöka om 650 000 euro av staten för projektet.

Rutten planeras till stor del på privat mark och markägarna har gett grönt ljus till planerna.

Tekniska nämnden föreslås på tisdag (29.9) besluta att Raseborgs stad ansöker om statsunderstöd för en cykelväg mellan Karis och Ekenäs och att projektet tas med i stadens investeringsprogram för åren 2021-2022.

Artikeln uppdaterades 28.9.2020 klockan 10.02 med en bild från en av skogsvägarna i området där gång- och cykelbanan planeras byggas.

Diskussion om artikeln