Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fästingar med TBE ökar - i Pargas har man ändå haft få TBE-fall

Från 2020
Fästing på hud.
Bild: Viktor Cap 2013

Fästingar som bär på viruset TBE ser ut att blir allt fler. Då blir det också allt viktigare att vaccinera sig mot viruset. I Pargas verkar vaccineringar ha lett till en minskning av fallen.

Mellan 2017 och 2020 har pargasbor, och de som har en fritidsbostad och vistats minst fyra veckor av året i Pargas, möjlighet att få kostnadsfria vaccinationer av TBE-vaccinets grundserie.

Carola Silander-Lehtinen, hälsovårdare och ansvarig för smittsamma sjukdomar vid Pargas hälsocentral, säger att det ännu är för tidigt att dra några långtgående slutsatser, men överlag har Pargas haft få TBE-fall de senaste åren.

- När jag specifikt kollade Pargas statistik visar den att vi 2018 haft två fall, 2019 tre fall och också i år har vi haft två fall. Så inte några stora mängder, säger Silander-Lehtinen.

Allt fler fästingar bär på TBE

Statistiken från Pargas visar inte om de som fått TBE har fått vaccin eller inte, men Silander-Lehtinen säger att de personerna troligtvis inte tagit vaccinet. Många som blivit smittade av fästingar i Pargas registreras inte heller på orten.

- Det är inte enbart pargasbor som insjuknar. En person från exempelvis Helsingfors kan ha fått sitt fästingbett i Pargas och blir sen undersökt på hemorten och då kanske det kommer fram att hen fått smittan från en fästing i Pargas, säger Silander-Lehtinen.

Den här uppföljningen görs av THL vart femte år. Senaste rapporten från 2015-2019 visar att TBE-fallen har ökat. Då processen påbörjades i Pargas var TBE-fallen 37 fall på 100 000 medan statistiken i dag är 69 fall på 100 000.

- Det är för tidigt att säga vad det beror på, men kanske helt enkelt på att fästingar, som bär på TBE, har ökat eller att spridningen ökat på grund av fåglar och rådjur, säger Silander Lehtinen.

Många pargasbor har vaccinerat sig

Sedan april 2017 har 20 000 vaccindoser getts till pargasbor och 15 000 vaccindoser till de som har en fritidsbostad i Pargas. Det handlar alltså totalt om 35 000 doser och besök till hälsovårdare eller sjukskötare.

De avgiftsfria doserna gäller vaccinerna i grundserien. I grundserien vaccineras man tre gånger, den andra dosen tas ca en månad efter den första och den tredje ungefär ett år senare. De flesta har kommit ihåg att ta alla doserna och många har också ringt Pargas hälsocentral för att kontrollera att de säkert tagit alla doser.

Pargasborna Greta Mäkeläinen, Rickard Westbäck och Gunnevi Cederlöf har alla tagit TBE-vaccin.

- Jag har en gång blivit biten av en fästing och det tog länge innan det blev bra, säger Mäkeläinen.

- Varje sommar har vi i familjen flera fästingbett på oss. Jag har själv också haft borrelios, så det är ett bra skydd för TBE, säger Westbäck.

- Fästingar gillar mig, så jag tänkte att jag borde ta det. Fästingsjukdomarna har så underliga biverkningar, som man kan få i ett senare skede, säger Cederlöf.

"Ändå inte så fästingrik sommar"

I Pargas är det många som reagerat på att fästingarna blir allt fler, men sommaren blev kanske inte så fästingrik som många befarade.

- Vi som bor på landet har massor av fästingar, jag vet inte om det beror på hjortarna, men vi har ju massor av hjortar och rådjur också, säger Cederlöf.

- I år var det många som på förhand pratade om att det skulle bli ett bra år för fästingar, men vi bor nära skogen och jag tycker att vi i år haft mindre fästingar. Det har varit en ganska lugn fästingsommar för oss i alla fall, säger Westbäck.

Borreliosfallen betydligt fler

Överlag är pargasborna i dag noga med att följa upp fästingbett, vilket också beror på att den andra fästingsjukdomen, Borrelios, blivit allt vanligare.

- Männsikor har kanske blivit mer allerta och medvetna om risken och söker vård då de får hudutslag, för att få snabb behandling. Det är aktuellt varje sommar och det handlar om många fall, betydligt fler än TBE, säger Silander-Lehtinen.

De pargasbor Yle Åboland talat med är inte särskilt oroade, men visst tar de fästingsjukdomarna på allvar.

- Jag själv har inte blivit sjuk av fästingbett, men jag vet personer som har blivit ganska sjuka, säger Cederlöf.

- Inte är jag direkt orolig för fästingar, men jag kollar regelbundet kroppen och följer med, säger Mäkeläinen.

- Oron har kanske minskat lite då vi den senaste tiden haft en del fästingbett på oss och trots allt inte råkat ut för allvarliga följder. Vaccinet ger ju också en viss trygghet, säger Westbäck.

Snart dags att ta påfyllnadsdos

För att vaccinet ska ge fullgott skydd bör man ta en påfyllnadsdos vart tredje år. Påfyllnadsdosen har än så länge kostat också för pargasbor.

Den stipulerade vaccinationsförordning, som möjliggjorde de avgiftsfria vaccineringarna i grundserien, tar slut i slutet av året. Hur det blir i framtiden och om det är möjligt att också påfyllnadsdosen blir avgiftsfri är ännu så länge oklart. Men alla de som fick sin första vaccindos våren 2017, bör ta en påfyllnadsdos nästa vår.

- Sannolikt kommer det att bli stor efterfrågan på påfyllnadsdoser under våren. Om det kostar, kan man ju också gå privat och ta den, men vi kommer med mer information då vi vet, säger Silander-Lehtinen.

I september beslöt social- och hälsovårdsnämnden i Pargas att staden inte längre bekostar fritidsboendes TBE-vaccin. Fritidsboende som inte bor på orten, kan fortfarande få vaccinet i Pargas, men staden skickar räkning på vaccineringen till personens hemort.

Diskussion om artikeln