Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåförsamlingarna kom till ett gemensamt beslut gällande verksamheten i Svenska församlingshemmet men alla verkar inte vara nöjda: "Jag tycker att man skulle ha kunnat tänka på olika sätt"

Från 2020
Gun Geisor
Bildtext Gun Geisor säger att ungdomsvåningen på Svenska församlingshemmet är viktig för ungdomsverksamheten.
Bild: Milena Hackman / Yle

Efter många år av osämja kom den svenska och den finska församlingen fram till en gemensam lösning om vad som ska hända med verksamheten i Svenska församlingshemmet. Alla verkar ändå inte vara nöjda med beslutet.

Gun Geisor, ledare för sektorn Kristen fostran, berättar att frågorna kring fastigheten har varit på tal under många år.

– Det enda förslaget som hela tiden har återkommit är att Svenska församlingshemmet ska läggas ner, säger Geisor.

Den svenska församlingsverksamheten flyttar ut ut församlingshemmet. En del av verksamheten kommer att flyttas till det finska församlingshemmet.

Geisor berättar att verksamheten som bedrivs i församlingshemmet har minskat på grund av att huset är i dåligt skick. På husets andra våning, där ungdomsverksamheten bedrivs, har det gjorts tillfälliga reparationer.

– Tanken är att hela huset ska bort från församlingens användningsområde.

Svenska församlingshemmet i Borgå
Bildtext Byggnaden för Svenska församlingshemmet är i behov av en renovering som man inte har råd med.
Bild: Milena Hackman / Yle

Ungdomsverksamheten måste hitta en ny lokal

Geisor säger att omställningen kommer att ta hårt på ungdomsverksamheten. Ungdomarna kommer att bli av med sin ungdomsvåning.

– Det är en svår sak för ungdomarna. Ungdomsverksamheten har funnits här länge och ungdomar är konservativa. Det här är deras församlingshem.

Hon menar att församlingshemmet på Runebergsgatan ligger mycket lägligt för ungdomarna, eftersom det är nära till de närmaste skolorna. Frågan är om de nya lokalerna kommer att vara lika lättillgängliga för de unga.

– Vi funderar över var vi ska vara i framtiden, om ungdomarna kommer att hitta dit och om det kommer att vara bekvämt att ta sig dit.

Geisor säger att ungdomarna tycker om det nuvarande församlingshemmet och sin ungdomsvåning.

– Det är en trygghetsplats för dem.

Alla är inte nöjda med lösningen

Istället för att flytta svenska församlingens verksamhet ut från Svenska församlingshemmet, skulle man enligt Geisor ha kunnat granska församlingens olika fastigheter mera grundligt.

– Jag upplever att man inte har tittat på alla möjligheter. Beslutet om att just det här huset ska bort kom väldigt snabbt.

Geisor säger att det inte har presenterats många genomtänkta alternativa lösningar.

– Jag tycker att man skulle ha kunnat tänka på olika sätt.

Svenska församlingshemmet i Borgå
Bildtext Församlingshemmet på Runebergsgatan ligger mycket lägligt för både unga och gamla medlemmar.
Bild: Milena Hackman / Yle

Enligt Geisor är det ändå bra att den svenska och den finska församlingen har nått ett samförstånd i frågan. Även om lösningen inte är optimal är det ändå ett framsteg.

– Jag är glad att det hela går framåt. Vi har trampat på ställe väldigt länge och huset har blivit i allt sämre skick.

Den svenska församlingen kan nu börja planera inför framtiden.

– Det är viktigt att vi nu börjar tänka långsiktigt och inte lägger tid och energi på att fundera över var vi ska vara, utan på vad vi ska göra.

Diakoniverksamhet bedrivs redan på Finska församlingshemmet

Irina Lemberg, ledande diakoniarbetare för svenska församlingen i Borgå, berättar att en del av diakoniverksamheten redan har flyttat till Finska församlingshemmet, som ligger på Lundagatan.

– Sedan några år tillbaka har vi haft våra arbetsrum där. Vi har också vår mottagning där, till en del, säger Lemberg.

Diakonins smågruppsverksamhet har hållit till i Svenska församlingshemmet i anslutning till Café Ankaret, som varit en träffpunkt för församlingsmedlemmar.

Församlingen måste nu hitta nya lokaler för verksamheten.

Lemberg menar, precis som Geisor, att församlingshemmet ligger på ett bra ställe, då det är lätt att ta sig dit. Det här har inte bara varit viktigt för de unga, utan även för de äldre församlingsmedlemmarna.

– De som bor i centrum har kunnat promenera hit.

Irina Lemberg
Bildtext Irina Lemberg säger att omställningen är en sorgeprocess för många.
Bild: Milena Hackman / Yle

Omställningen är en sorgeprocess för många

Enligt Lemberg kommer det att ta tid för församlingsmedlemmarna att känna sig hemma i en ny lokal.

– Ett församlingshem är mera än bara en byggnad.

Om de nya lokalerna för den svenska församlingen ligger splittrade på flera olika ställen kan anpassningen bli desto svårare.

– Borgåborna sörjer det här för att de har haft det här som sitt hem under en så lång tid.

Hon menar att omställningen är en sorgeprocess för medlemmarna.

– Människorna behöver få tala om det här och protestera och säga sin åsikt. Det handlar om mera än att bara sälja det här huset.

Lemberg håller med Geisor om att situationen med fastigheten hade kunnat lösas på ett annat sätt.

– Man skulle ha kunnat gå in för att renovera det här huset i alla fall, och beslutat att det skulle bli kvar.

Diskussion om artikeln