Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SFP-partidag enig om det mesta, men röstade om detaljerna – frieri till finska väljare

Från 2020
Uppdaterad 27.09.2020 00:02.
Anna-Maja Henriksson med tre viceordförande på presskonferens i Vanda.
Bildtext Inga nyheter i partitoppen, Anna-Maja Henriksson med tre omvalda viceordförande; Henrik Wickström, Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin.
Bild: Bengt Östling/Yle

Svenska Folkpartiets partidag har återvalt Anna-Maja Henriksson och den övriga partiledningen vid partidagen i Vanda. Alla val skedde enhälligt. Coronaviruset berördes i de flesta talen.

Mötet resulterade i en handfull omröstningar om detaljer i partimotionerna. Men några förändringar gjordes inte i partifullmäktiges linje.

Frågor som debatterades mer detaljerat gällde könsstympning, avkriminalisering av bruk och innehav av cannabis, biogas och skolfrågor.

Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids hörde till dem som försökte förändras SFP:s drogpolitiska linje.

Genom att innehav och bruk av cannabis inte längre klassificeras som ett brott blir det enklare att söka vård, motiverade hon. Försäljning och odling skulle fortsättningsvis vara olagligt.

SU:s förslag fälldes i omröstningen med rösterna 112 mot 60. I stället ska partifullmäktige nu fortsätta överväga partiets drogpolitiska program.

"SFP tar tid på sig för att inse fakta och forskning"

Svensk Ungdom uppmanade partiet att uppdatera politiken, annars dör den. Partiet skulle kunna uppdatera sin politik lite oftare, ansåg SU.

- Vissa program är föråldrade och representerar inte längre den politik som SFP för, säger SU:s ordförande Frida Sigfrids. Men ibland ser man på SU:s motioner som om vi bara vill skapa debatt.

- För SFP tar det ibland tid att inse riktiga fakta och forskning. Det ser man också i tidigare förslag från SU, till exempel om en jämlik äktenskapslag. Det fick först inte igenom i SFP.

Men efter att ha begrundat saken godkände SFP:arna förslaget. Samma trend ser vi kanske ifråga om cannabis inm en nära framtid, säger Frida Sigrids.

Frida Sigfrids framför storbild av flygfält
Bildtext Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids vill skynda på partiets åsiktsändringar.
Bild: Bengt Östling/YLE

Partiordförande Anna-Maja Henriksson ansåg inte tiden mogen för radikala förändringar i SFP:s drogpolitik. Hon sa sig ändå välkomna SU:s ätt att hålla partiet vaket och alert.

I sitt "linjetal koncentrerade sig Henriksson på de undantagsförhållanden som råder sedan coronaviruset slog till.

- Inte ens i undantagsförhållanden får regeringen missbruka sin makt. Att göra inskränkningar i människors grundläggande friheter och rättigheter är inget som får ske lättvindigt, sa partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Kristider på gott och ont

I kristider är det de svagaste som drabbas mest. Anna-Maja Henriksson nämnde äldre personer och funktionshindrade som inte har fått träffa sina nära och kära under coronakrisen.

Men alla, oberoende av ålder, har sin självbestämmanderätt och alla har rätt att leva ett värdigt liv, sa partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Hon pekade också på positiva sidor av viruset; ett stort digitalt utvecklingskliv med distansundervisning och möten till och med på toppnivå i FN.

Distansarbetet har också gett oss bättre möjligheter att bo och leva runt om i Finland, sa Anna-Maja Henriksson

"Ensamhet i regeringen kring vårdreformen"

Vårdreformen fick kritik av partiordförande Anna-Maja Henriksson. Hon sa sig känna sig ensam i regeringen, med en stor oro för vårdens finansiering.

- SFP kommer inte att kunna godta den finansieringsmodell som nu har varit på remissbehandling, som den ser ut idag, meddelade Henriksson.

Personer sitter vid bord på SFP:s partidag i Vanda den 26 september 2020.
Bildtext Deltagarna på plats i Vanda använder munskydd, men långt över hälften av de 209 delegaterna deltar i partikongressen hemifrån.
Bild: Bengt Östling / Yle

Finansieringen får inte straffa regioner som har satsat på och skött sin hälsovård bra och som därför har en friskare befolkning. De borde tvärtom belönas, sa Henriksson.

Partiordföranden trodde att en lösning ska nås, precis som särlösningen för Helsingfors och Nyland, med tryggandet av de språkliga rättigheterna i vårdreformen.

Lokala avtal och satsning på barnvänligaste landet

Anna-Maja Henriksson framhävde vikten av nya lösningar för ett förbättrat sysselsättningsläge. Hon ville ha ett tidsbundet försök med lokala avtal i hela Finland.

SFP håller fast vid att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Då är det också viktigt att sköta statsekonomin, betonade Anna-Maja Henriksson.

"Anna-Maja Henriksson får genomslag på finska"

Partiordförandens tal var uppseendeväckande tvåspråkigt. Under de 20 år Anna-Maja Henriksson har varit med på partidagar har ingen partiordförande använt så mycket finska, medger hon.

Det är medvetet, för att nå ut till finska medier och väljare, medger partisekreterare Fredrik Guseff. Anna-Maja Henriksson som medlem i regeringskvintetten får stort genomslag på finska.

- Jag ville idag nå ut till den finska befolkningen, regeringskolleger och riksdagspartiers ordförande. Därför valde jag att använda finska också för att visa att SFP bryr sig, i hela landet, säger Anna-Maja Henriksson.

- Vi är för tvåspråkigheten. När det behövs för att vara tillräckligt tydlig så använder jag också gärna finska, sa Anna-Maja Henriksson.

Hon hoppades att alla finländare ser det som naturligt att rösta på ett parti som väljer internationalism i stället för instängdhet.

Anna-Maja Herniksson i talarstol och på storskärm med blombukett vid partidagen.
Bildtext SFP-ordförandeAnna-Maja Henriksson tacka för återvalet. Dessutom valdes 3 viceordförande och 23 medlemmar i partifullmäktige.
Bild: Bengt Östling/Yle

- Det finns nu plats i politikens mittfält för ett äkta liberalt parti, sa Anna-Maja Henriksson. Hon betonade den demokratiska rättsstaten, med jämlikhet och jämställdhet.

Partiet riktar in sig på att ha kandidater i minst 60 kommuner i vårens kommunalval.

Flera motioner vid partidagen var på finska, och det kom kritik för att inte också svaren var på finska. Partiledningen måste förstå att alla inte förstår svenska, men ändå vill vara med i SFP, lydde kritiken

"SFP motsatsen till trumpism"

Också SFP-riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz hade en hälsning till finnarna.

- SFP är ett geografiskt splittrat parti. Det finns många lokalkulturer längs den långa kustremsan. Det har också funnits en motsättning mellan stad och landsbygd. Men vi måste lösa våra egna problem, sa Adlercreutz. Annars blir vi inte trovärdiga.

Adlercreutz betonade Finland som ett attraktivt land för investerare, med trygghet, jämställdhet, god utbildning och obefintlig korruption.

- En ansvarsfull ekonomisk politik är alltid också socialpolitik. Politik ska bindas till långsiktiga, hållbara mål. Det är SFP:s linje, det är motsatsen till trumpism, sa Anders Adlercreutz.

Knappar med diverse SFP-texter i en skål.
Bildtext Välj ditt eget SFP-budskap i skål på partidagen.
Bild: Bengt Östling/Yle

Munskydd på förkortad partidag

Svenska folkpartiet partidag i Vanda ordnades med stränga coronaföreskrifter. Deltagarna på plats i Vanda använde munskydd, men långt över hälften av de 209 delegaterna deltog hemifrån.

Partidagen hölls som ett endagsmöte med kortare tidtabell för behandling av ärendena, och utan traditionell partidagssupé.

Artikeln är uppdaterad under dagen.

Diskussion om artikeln