Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Balansgång mellan trygghet och ekonomi då marknader och torg ordnas - för småproducenter handlar det om att överleva

Från 2020
Många människor på ett torg.
Bildtext Lördagens torg i Ekenäs var välbesökt!
Bild: Tony Axberg

Under veckoslutet har matmarknaden i Ingå och torget i Ekenäs lockat många besökare, trots att coronaepidemin lägger i högre växlar. Alla ansvarar för att det är tryggt, säger Tom Rönnblad som hjälpte företagarna att ordna lördagens torg.

Lördagens stortorg i Ekenäs ordnades på initiativ av försäljarna. De ville ordna ett småskaligt alternativ till Ekenäs höstmarknad, som inhiberades på grund av att arrangörerna inte kunde garantera besökarnas säkerhet.

Ekenäs höstmarknad brukar locka runt 350 försäljare och 30 000 besökare under tre dagars tid.

Ungefär 35 företagare deltog i stortorget, av dem var 20 stycken sådana som också vanligtvis brukar sälja på Ekenäs torg. Besökarantalet landade på runt 1 500.

I Ekenäsbornas Facebook-grupp har det blossat upp en diskussion om säkerheten på lördagens torg.

Många vittnar om att det inte fanns något möjlighet att hålla säkerhetsavstånd till varandra och att folk inte använde munskydd.

Samma regler för torg som för butiker

Torget är inte ett evenemang och där gäller samma regler som i butiker och i köpcenter, säger Tom Rönnblad, som representerar de torg- och marknadshandlare som var med på lördagen.

Det betyder att man ska hålla säkerhetsavstånd och iaktta god handhygien.

Rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd, THL, är dessutom att man ska använda munskydd, om man inte kan hålla säkerhetsavstånd till varandra.

- Torget ordnas utomhus och det är fritt fram att komma dit eller låta bli, precis som till köpcentrum, stormarknader och nattklubbar. Alla kämpar vi för att överleva och beaktar situationen så bra vi kan, kommenterar Rönnblad.

Småföretagare drabbas hårt av epidemin

Tom Rönnblad tycker det är rätt vanskligt att formulera sig i den här frågan eftersom det dels handlar om en allvarlig epidemi, dels om företagarnas möjlighet till att få en inkomst.

Därför önskar han att alla tar ett stort personligt ansvar.

- Jag och många andra företagare är i den situationen att vi snart går i konkurs. Om det här läget fortsätter över vintern så resulterar det i en värre situation än under lågkonjunkturen på nittiotalet. Det är småföretagarna som sitter i kläm.

En gågata fylld med människor.
Bildtext Runt 35 försäljare deltog i stortorget på lördagen.
Bild: Tony Axberg

Folk tackade arrangörerna för trygg Ingåmarknad

På lördagen och söndagen ordnades det också en matmarknad i Ingå. Till skillnad från torget i Ekenäs var marknaden ett evenemang och arrangörerna var tvungna att följa en hel del regler och rekommendationer.

Arrangörerna hade planerat säkerhetsåtgärderna tillsammans med pandemigruppen i Ingå.

Bland annat var hela området inhägnat och det fanns tre separata ingångar till marknaden, säger projektledaren Camilla Gorbatow.

Totalt deltog 48 försäljare i matmarknaden och den lockade mellan 3 000 och 4 000 besökare.

Människor på en marknad på en gräsplan.
Bildtext Matmarknaden i Ingå var populär.
Bild: Paula Hornamo

Folk kom i en rätt jämn ström, men vid tolvtiden på lördagen var man tvungna att stänga huvudporten eftersom det började bli för trångt på området.

- Ordningsmannen blev överraskad över att folk inte blev arga för att porten stängde. I stället tackade de för att vi såg till att det var tryggt, säger Gorbatow.

Pandemin har blivit en del av vardagen

På själva området var försäljarnas tält och bord glest placerade och besökarna uppmanades att röra sig i vissa riktningar.

Vid ingångarna såldes det munskydd och det fanns både handsprit och lappar som uppmanade till avstånd på området.

- Folk följde allt väldigt fint. Tydligen har de blivit vana vid att det finns en pandemi och man följer instruktioner. Det är ett nytt sätt att leva.

Hur mycket ansvar för säkerheten ligger hos arrangören och hur mycket hos besökaren?

- Det är nog fifty-fifty! Det är vår sak att se till att man kan gå tryggt omkring. Men det är naturligtvis besökarnas ansvar att följa de instruktioner som ges, säger Camilla Gorbatow.

Det handlar om en balansgång när man ordnar den här typens evenemang, fortsätter hon.

De små producenterna har inte haft många möjligheter att sälja sina produkter under förhösten och för dem är den här typens marknader väldigt viktiga.

- Det blir ju inte någonting av om alla går i konkurs. Man måste på något sätt komma fram till hur vi kan leva med det här, men med otrolig försiktighet och vett!

Diskussion om artikeln