Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Varuboden-Osla vill återöppna ABC-macken i Hangö - Neste har gett upp kampen och river sin mack

Från 2020
Uppdaterad 01.10.2020 10:20.
Bensintankning
Bildtext ABC i Hangö ser inte ut att få öppna igen. (Arkivbild, inte från Hangö).
Bild: Yle/Katarina Andersson

Miljötillståndet för bensinmacken ABC på Sandövägen 12 i Hangö upphörde den sista juni i år.

Handelslaget Varuboden-Osla lämnade redan tidigare in en ansökan om att få fortsätta verksamheten, men den behandlas först nu, och förslaget är att verksamheten inte får öppna igen.

Petroleumbolaget Neste, med en bränslemack på Hemming Elfvings väg 5 i Hangö, har i sin tur tagit tillbaka sin nya ansökan om miljötillstånd för sin mack för tung trafik. Nu rivs macken i stället.

Problemet är Hangös grundvatten, som finns nästan överallt, men som samtidigt är en sårbar naturrikedom.

Bensinmack med långa anor

På Sandövägen, där ABC-macken nu står, har det funnits en bensinstation sedan 1960-talet. Sedan år 2002 har macken varit en automatstation.

År 2015 ersattes bensinmackens tillstånd med ett tidsbundet tillstånd, som tog slut 30 juni 2020.

Målet med det tillfälliga tillståndet var att ge Varuboden-Osla tid att hitta en ny plats som inte ligger på grundvattenområde.

Handelslaget har planer på att bygga en ny S-market och en ny butik i centrum av Hangö vid järnvägsstationen, men en planläggningsprocess är inte särskilt snabb.

Miljönämnden i Hangö behandlar handelslagets ansökan för bensinmacken på torsdag (1.10).

Förslaget är att man säger nej eftersom det i praktiken handlar om en ny ansökan om miljötillstånd och att tillstånd för bensinmack inte beviljas på grundvattenområden av första klass.

Kraven för att beviljas undantag är hårda och då är reglerna för att försäkra sig om att grundvatten inte kan förorenas stränga. De här kraven och reglerna uppfylls inte här, sägs det i förslaget till nekande svar.

Inte den enda macken med problem

Flera bensinmackar i Hangö har stängt de senaste åren. För tillfället har Hangö i centrum bara en bensinmack medan det i Lappvik, som hör till Hangö, finns en bensinmack som tvingas stänga nästa sommar. Orsaken är riskerna för grundvattnet.

Neste har fört en lång kamp för att få hålla kvar sin bensinmack för tung trafik i Hangö. Staden beviljade miljötillstånd, men Hangö miljöförening förde ärendet till domstol och vann. Verksamheten avbröts i vintras.

Petroleumbolaget hade redan tidigare ansökt om ett nytt miljötillstånd, men meddelar nu att man avbryter processen. I stället rivs macken och arbetet är så gott som slutfört.

Marken saneras

År 2018 gjorde Neste ändringsarbeten på macken.

Samtidigt sanerades marken eftersom man upptäckte att en del olja hade läckt ut, säger Hangös miljövårdschef Ville Wahteristo. Han korrigerar därmed den felaktiga uppgiften i den ursprungliga artikeltexten om att det inte fanns olja i marken år 2018.

Man har fortsatt undersöka grundvattnet på området och har inte hittat några skadliga ämnen som skulle komma från bränsledistributionen.

Eftersom marken sanerades år 2018 utgick oljebolaget från att det inte fanns mera olja i marken.

En konsult specialiserad på jordmåner har ändå övervakat grävningsarbetet i år på platsen.

Under grävningsarbetet har man nu hittat ytterligare olja, säger Wahteristo. Så marken saneras igen.

Hangö miljönämnd behandlar frågan på sitt möte på torsdag (1.10).

Nämnden föreslås begära att Neste betalar en behandlingsavgift på 1 100 euro till staden eftersom staden redan har "påbörjat väsentliga åtgärder för behandlingen av ansökan".

Den här avgiften är en normal taxa staden debiterar, poängterar Wahteristo.

Artikeln ändrades till stora delar från den sista mellanrubriken "Marken saneras" den 1 oktober klockan 10.20. Hangös miljöchef Ville Wahteristo tog kontakt med redaktionen och påpekade att man hade hittat olja i marken år 2018 som hade sanerats. Dessutom har man nu under arbetet med att ta bort tankarna hittat olja igen. Det stod tidigare felaktigt i artikeln att man inte hade hittat olja på platsen år 2018. Om årets grävningar saknades uppgifter om eventuella fynd så det stod i de ursprungliga texten att man inte trodde det skulle finnas olja i marken. Wahteristo ville också att verbet "kräva" när det gäller behandlingsavgiften i sista stycket byts ut mot ett neutralare verb eftersom det handlar om normal taxa som staden debiterar. Verbet kräva byttes ut mot begära. Dessutom lades det in en sista förklarande mening om just taxan i artikeln.

Diskussion om artikeln