Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå måste ta nytt beslut om brandstationens framtid

Från 2020
En röd byggnad som är en brandstation i Ingå.
Bildtext Brandstationen i Ingå ligger på Betesvägen nära stamväg 51.
Bild: Marica Hildén / Yle

Frågan om Ingås brandstation ska renoveras eller om det ska byggas nytt har stötts och blötts. Nu lutar kommunen mot nybygge och då måste frågan på nytt behandlas i kommunfullmäktige.

I juni beslutade tekniska nämnden att en renovering av brandstationen är bäst. Det är billigare och i linje med kommunens strategi.

Lite senare samma månad tog kommunstyrelsen över ärendet från tekniska nämnden och sa att kommunen ska vänta med beslut. Nu ville man veta vad FBK i Ingå och Västra Nylands räddningsverk säger.

I augusti kom sedan utlåtandet och då sa FBK och räddningsverket att det är bättre med nybygge än att renovera.

På måndagen (28.9) behandlade kommunstyrelsen ärendet igen. Nu visar det sig att det beslut tekniska nämnden tog i juni egentligen bara följde det beslut som kommunfullmäktige hade fattat tidigare.

Ingå brandstation
Bildtext Brandstationen ägs av kommunen, men Västra Nylands räddningsverk betalar hyran och ansvarar för servicen.
Bild: Yle/Minna Almark

Kommunfullmäktige är kommunens högsta bestämmande organ och det betyder att det bara är kommunfullmäktige som kan ändra på renoveringsbeslutet om brandstationen.

Styrelsen föreslår att fullmäktige återtar sitt tidigare beslut om att renovera brandstationen och att fullmäktige reserverar 1,6 miljoner euro i kommande budget för bygget.

Samhällstekniska sektorn föreslås få i uppdrag att leda helhetsprojektet.

Dessutom får samhällstekniska nämnden i uppgift att utreda vad det kostar att riva den gamla brandstationen. Nämnden ska också utreda som ett alternativ att sälja eller hyra ut den gamla brandstationen.

Brandstationen behövs också efter vårdreformen

Brandstationen ägs av kommunen, men Västra Nylands räddningsverk betalar hyran och ansvarar för servicen. Genom ett långvarigt hyreskontrakt får kommunen tillbaka sin investering i brandstationen.

Räddningsverket har ett samarbetsavtal med Ingå FBK och är beroende av FBK för att kunna upprätthålla servicenivån. För kommunen har FBK dessutom en social funktion och är en omtyckt hobby för både unga och äldre.

Brandstationen ligger avskilt och kommer inte att påverkas av vårdreformen, säger räddningsverket. Det betyder att det inte finns en ekonomisk risk för kommunen att göra investeringen i en ny byggnad.

Räddningsverket behöver en brandstation som är drygt 800 kvadratmeter stor. Dagens brandstation är cirka 300 kvadratmeter större än det. Om kommunen renoverar nuvarande brandstation i stället för att bygga nytt kommer räddningsverket inte att betala hyra för hela brandstationen och kommunen går miste om intäkter.