Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå drar i handbromsen och lägger inte om förvaltningen

Från 2020
Ingå centrum.
Bildtext Ingå hade stora planer på att lägga om sin förvaltning. Men så kom coronakrisen och dessutom besked om att det blir en vårdreform.
Bild: Yle/Petra Thilman

Ingå kommun har i ett års tid utrett hur man kunde lägga om sin förvaltning för att bättre kunna klara verkligheten med en åldrande befolkning och allt färre barn.

Nu står ändå vård- och landskapsreformen för dörren och kommunen tänker om.

Kommunstyrelsen i Ingå beslutade ändå på måndagen (28.9) att man inte genomför några större förändringar i förvaltningen.

Alla större förändringar skulle ändå bara gälla i ett och halvt år eftersom staten har meddelat att de nya landskapen tar över från och med den 1 januari år 2023. Samma år ska också landskapsvalet ordnas.

I samband med reformen måste kommunerna oberoende se över sin förvaltning.

Färre barn och flera åldringar

När Ingå kommun satte i gång hela processen med att se över sin förvaltning visste ingen att coronaepidemin stod för dörren.

Då planerade man bland annat en större reform där kommunen skulle se över allt från hur näringslivet ska utvecklas i kommunen till hur man ska möta utmaningarna med en växande äldre befolkning och en minskande barnaskara.

Tanken var till exempel att slå ihop bildningssektorn och grundtrygghetssektorn för att bättre klara av de demografiska utmaningarna.

Redan på våren under coronaepidemin bantades planerna ner, men kärnfrågan om bildningen och grundtryggheten fanns ändå kvar.

Nu har projektet ändå minskat ytterligare och nu genomför man bara några mindre justeringar i väntan på vårdreformen.

Mer samarbete och koordinering

Inom välfärden uppdateras arbetsbeskrivningen för välfärdskoordinatorn. Dessutom utser kommunstyrelsen en arbetsgrupp som ska börja utveckla samarbetet mellan sektorerna.

Arbetsgruppen styr också arbetet med välfärdsberättelsen.

Dessutom uppmuntras bildnings- och välfärdsnämnden se över hur den arbetar med välfärdsfrågorna.

Förvaltningschefen koordinerar tillsammans med centralförvaltningen sysselsättningstjänsterna. Det operativa arbetet har bildningssektorn fortfarande hand om, men koordineringen sköts alltså centralt.

Kommundirektören ansvarar för att korrigera arbetsbeskrivningen för de berörda tjänstemännen.

Kollektivtrafiken på tapeten

Samhällstekniska sektorn får å sin sida i uppgift att tillsammans med centralförvaltningen komma på en kostnadsneutral och hållbar lösning för hur trafikfrågorna kunde ordnas.

Styrelsen vill ha svar inom loppet av november och motiverar sitt beslut med att fungerande kollektivtrafik och transporter är en viktig strategisk faktor då Ingå skapar förutsättningar för en fungerande vardag, för inflyttning och för näringslivet.

Förändringarna är så små att man inte behöver skriva om kommunens förvaltningsstadga.

Diskussion om artikeln