Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

De östnyländska kommunerna rekommenderar munskydd, distansarbete och blinkern i kampen mot coronaviruset

Från 2020
Personer som promenerar i stad, en kvinna bär munskydd.
Bildtext Myndigheterna uppmanar östnylänningar att bära munskydd på offentliga platser.
Bild: Yle / Mira Bäck

De östnyländska kommunerna utvärderar coronaläget varje dag vid behov och samordnar det förebyggande arbetet kring smittospridningen.

I Östnyland följer kommunerna först och främst de rekommendationer som utfärdas av regeringen, Institutet för hälsa och välfärd samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Gemensamma rekommendationer för Sibbo, Borgå och Lovisa är att använda munskydd och uppmana invånarna att använda applikationen Coronablinkern.

Borgå uppmanar till distansarbete

Därtill rekommenderar Borgå distansarbete och att evenemang och privata tillställningar begränsas till 20 personer.

- Coronaepidemiläget är i Borgå bra när man ser till situationen i hela Nyland. Vi strävar efter att antalet fall i Borgå också i fortsättningen hålls som enstaka, att vi undviker smittokedjor och att vi fortsättningsvis lyckas skydda riskgrupperna.

- Därför rekommenderar vi distansarbete, användning av munskydd och att begränsa deltagarantalet på privata evenemang, säger Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande.

Ann-Sofie Silvennoinen ute i trädgården.
Bildtext Ann-Sofie Silvennoinen önskar aktivt förebyggande arbete av invånarna.
Bild: Borgå stad

Borgås rekommendationer för att bromsa coronaepidemin:

  • Distansarbete rekommenderas för alla som kan arbeta på distans.
  • Munskydd används i kollektivtrafiken, offentliga lokaler inomhus och utomhus på publikevenemang.
  • Privata tillställningar ordnas för högst 20 personer.
  • Studerandes evenemang på fritiden bantas ner.
  • Alla Borgåbor laddar ner Coronablinkern.

- Tillsvidare rekommenderas inte munskydd för andra stadiets läroinrättningar eftersom mängden fall är låg i östra Nyland, säger ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

Sibbo fokuserar på munskydd

I Sibbo följer kommunen de ovannämnda myndigheternas rekommendationer, och koordinerar sin egen strategi i samråd med de övriga kommunerna i Östnyland.

- Vi utvärderar situationen dagligen vid behov. I dag fattade vi beslut om att hälsostationen i Nickby erbjuder munskydd till kunder när de kommer till mottagningen. Vi erbjuder nu också munskydd till dem som besöker Sockengården, säger Leena Kokko, direktör för social- och hälsovårdsväsendet.

Den 25.9. 2020 publicerade kommundirektören Mikael Grannas ett meddelande med rekommendationer på kommunens webbplats.

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas med glad min
Bildtext Många Sibbobor pendlar till huvudstadsregionen och bör därför vara lite extra försiktiga, konstaterar kommundirektör Mikael Grannas.
Bild: Yle/Carmela Walder

Följande rekommendationer gäller för Sibbo:

  • Man ska man enligt rekommendation använda munskydd i offentliga lokaler inomhus, under offentliga evenemang och i folkmassor.

- Sibbo ligger nära huvudstaden, och många Sibbobor sköter sina ärenden eller arbetar i huvudstadsregionen där coronavirussituationen är i en upptrappningsfas. Därför rekommenderas det mycket starkt att alla som besöker bibliotek, affärer, myndigheter, barer eller dylika offentliga lokaler inomhus använder munskydd.

- Jag uppmanar alla att vara försiktiga, använda munskydd och följa rekommendationerna. Vi ska tillsammans se till att så få Sibbobor som möjligt insjuknar i viruset, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Inte heller Sibbo kommun rekommenderar munskydd i läroanstalter på andra stadiet. Det här eftersom smittoläget inte är i en upptrappningsfas i regionen.

Coronaguiden i blickfånget på Lovisas webbplats

I Lovisa följer man också myndigheternas rekommendationer och varje vecka förs samtal om viruset och sjukdomsbilden med de övriga östnyländska kommunerna.

- Det är mycket lugnt här nu, men vi följer THL:s rekommendationer och uppmanar alla Lovisabor att nu använda munskydd i butiken och banken, på museum och posten, säger Carita Schröder, direktör för grundtrygghetscentralen i Lovisa

Schröder beklagar sig över att rekommendationen att använda munskydd ännu inte gäller för studerande i andra stadiet, men konstaterar att läget kan förändras snabbt.

Lovisa fäster också stor vikt vid invånarnas möjlighet att själva boka tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden.

Lovisa- och Lappträskbor har kunnat boka en tid för drive in-coronaprovtagning i Lovisa sedan början av september.

Koronaviruksen jäljityssovellus kännykässä.
Bildtext Coronablinkern och Coronaguiden är två viktiga verktyg som också tagits i bruk i Östnyland.
Bild: Janne Lindroos / Yle

I övrigt saknar stadens webbplats en sida med klara och överskådliga rekommendationer om coronasituationen till invånarna.

Rekommendationer och övrig information om hur verksamheter påverkas av pandemin är i stället publicerade under respektive ämnesområden.

- Jag vet att rekommendationerna finns där, till exempel hur besök på äldreboenden får gå till under pandemin. Jag har själv varit med när de skrevs, säger Schröder.

Lovisa har inga omedelbara planer på att ändra sina rekommendationer, utan stadens ledningsgrupp följer med läget och agerar sedan vid behov.

Diskussion om artikeln