Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finskspråkiga lagar gäller i praktiken över svenskspråkiga, säger justitieminister Henriksson: "Hoppas det här är en väckarklocka"

Från 2020
Uppdaterad 30.09.2020 10:11.
 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson säätytalon rappusilla ennen hallituksen kokousta 19.5.2020.
Bildtext Justitieminister Anna-Maja Henriksson vädjar nu till alla ministerier om att problemet med de svenskspråkiga lagtexterna ska tas på allvar. Arkivbild.
Bild: Susanne Salin / Yle

Justitieminister Anna-Maja Henriksson efterlyser mer resurser för att granska svenskspråkiga lagtexter. Det är beklämmande, säger hon efter Svenska Yles avslöjande om att dålig översättning kan ha allvarliga konsekvenser för medborgarna.

En av de illa översatta paragrafer som Svenska Yle rapporterat om gäller vård av klienter inom specialomsorgen.

Eftersom paragrafen handlade om hur länge en person kan vara fastbunden kunde det ha allvarliga konsekvenser för berörda.

– När vi har en lagtext som handlar om individens grundläggande rättigheter är det oerhört beklämmande att ett sådant här fel förekommer i lagstiftningen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

– Det här är en väckarklocka som jag hoppas att alla mina kolleger tar på allvar.

Åland uppmanades följa finskspråkiga lagar

En jurist vid Ålands landskapsregering berättade för Svenska Yle att Social- och hälsovårdsministeriet uppmanat landskapet att ty sig till den finskspråkiga lagtexten när den svenskspråkiga hade en annan betydelse.

Enligt Henriksson borde man kunna lita på att texterna på finska och svenska stämmer överens.

– I praktiken är det så att om det finns olika versioner så går man tillbaka till den finska och läser den. Men i princip ska det vara så att den svenska ska vara likvärdig. Det här är naturligtvis särskilt viktigt på Åland.

Om du säger att den finska versionen i praktiken gäller, följer det grundlagen?

– Jag säger bara hur det är i praktiken. Vi har två likvärdiga lagtexter. Jag hoppas att våra lagar är så överensstämmande som möjligt men det är nästan omöjligt att få ett hundraprocentigt system.

Professor: Lagar på svenska gäller lika mycket

Enligt Markku Suksi som är professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi kan de svenskspråkiga lagarna inte vara bristfälliga översättningar av de finskspråkiga.

– Även ett fall är för mycket med tanke på att paragraf 79 i grundlagen förutsätter att lagarna både stiftas och publiceras på finska och svenska. Det betyder att de båda är lika autentiska och att ingen skillnad ska förekomma, säger Suksi i Svenska Yles Slaget efter 12.

Enligt Suksi kan myndigheter eller domstolar inte hänvisa till den finskspråkiga lagtexten om den berörda är svenskspråkig.

– Partens språk bestämmer det här och man kan inte växla mellan språken utan partens medgivande. Om det leder till ett för parten oönskat resultat är det rent ut ett tjänstefel, säger Suksi.

Henriksson vädjar till alla ministerier

Enligt Justitieminister Anna-Maja Henriksson har Justitieministeriet, som ansvarar för de språkliga rättigheterna, inte följt upp vilka konsekvenser variationerna i lagtexter fått för berörda.

Hon påpekar att varje ministerium ansvarar för sin egen lagberedning och att det i slutändan är upp till de högsta laglighetsövervakarna, JO och JK, att påtala brister i språkversionerna.

– Justitieministeriet kan påtala saker, men vi kan inte bestämma över andra ministerier, säger Henriksson.

– Jag vädjar till mina kolleger att man skulle ta den här saken på stort allvar och se till att det finns tillräckligt med personal vid laggranskningen. Det är orimligt att det finns fler som granskar de finska lagtexterna, när samma arbete ska skötas på svenska med mindre personal.

I dagsläget finns det färre svensk- än finskspråkiga laggranskare vid Justitieministeriet.

Rättelse 30.9.2020 klockan 8.34: I artikeln stod tidigare att laggranskarna arbetar vid statsrådets kansli istället för Justitieministeriet.

Diskussion om artikeln