Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Få använder munskydd i Borgå - känns inte lockande att sätta på skyddet om andra inte gör det

Från 2020
Uppdaterad 02.10.2020 17:00.
En ung man sitter framför en dator.
Bildtext Thomas Bröckl skulle gärna se att fler använder munskydd.
Bild: Yle / Mira Bäck

Både yrkesinstitutet Prakticum och Borgå stad har kommit med nya instruktioner gällande munskydd. Men vad tycker eleverna, och är det många Borgåbor som kommer ihåg att sätta på munskyddet?

Klockan är lite över 14 och vid Prakticums enhet i Borgå börjar skoldagen vara till ända.

Fanny Ollas och Siiri Kanervisto är på väg hem men har tid att prata en liten stund. De studerar båda visuell framställning för första året.

Sedan några dagar tillbaka rekommenderar Prakticum att elever och personal använder munskydd i skolan, om det inte finns möjlighet att hålla avstånd.

- Det är bra, säger Kanervisto.

Bland dem som hastar i väg till busshållplatsen eller parkeringsplatsen syns ändå inga munskydd, och enligt Ollas var det inte många som använde dem under skoldagen.

Två unga kvinnor står på en skolgård.
Bildtext Fanny Ollas och Siiri Kanervisto upplever inte att de går miste om någonting även om de började sina yrkesstudier mitt under coronaepidemin.
Bild: Yle / Mira Bäck

Kanervisto skulle kanske ha använt munskydd om hon inte glömt dem hemma, men båda anser att det ändå inte riktigt har känts nödvändigt.

- Vi är ganska få i vårt klassrum och vi sitter ganska utspritt, så vi har kanske inte haft behov av det eftersom vi kan hålla avstånd. I lunchkön skulle det vara bra att ha munskydd, men när man ska äta är det jobbigt, säger Ollas.

Prakticums elever har närundervisning under hösten. Både Ollas och Kanervisto säger att de känner sig trygga i skolan, särskilt så länge var och en ser till att tvätta händerna och hålla avstånd.

Grupperna går till lunchen i sex omgångar i stället för i två omgångar som vanligt, och man sitter längre ifrån varandra.

Få använder ansiktsskydd i Borgå - Känns inte lockande att spänna på skyddet om andra inte gör det

4:10

Tycker fler borde använda

Vi går in och en trappa upp. I ett rum fullproppat med datorer och annan elektronikutrustning hittar vi Thomas Bröckl som studerar ICT för tredje året.

- Jag använder munskydd alltid när jag går till butiker eller restauranger. I skolan skulle jag helst vilja att alla använder dem, men om man är den enda som använder dem så … ingen annan bryr sig, säger Bröckl.

Han tycker det känns onödigt att vara ensam om att använda munskydd, så han låter bli.

Personer som promenerar i stad, en kvinna bär munskydd.
Bildtext Det är inte så ofta man ser någon använda munskydd i gatubilden. Matbutiken tycks vara den vanligaste platsen att använda skydd.
Bild: Yle / Mira Bäck

Bröckl tror att orsaken till att få använder munskydd i skolan är att eleverna inte förstår situationens allvar.

- De tror att de klarar sig, säger Bröckl.

Han berättar att han känner sig någorlunda trygg i skolan men att han ändå oroar sig över situationen.

- Jag vet att min familj inte skulle klara av att få viruset, säger Bröckl.

Han säger att det mestadels inte går att hålla distans till de andra på klassen eftersom arbetet man gör kräver att man är ganska nära.

- ICT är ett stort område. Vi håller på med allt som har med el, ljud och ljus att göra, säger Bröckl.

Den här dagen har gruppen planerat hurdana högtalare man borde bygga i olika sorters bilar för att få ut det mesta av ljudet.

Under en skoldag träffar Bröckl omkring 30 personer. I den egna gruppen finns 13 personer.

Några studieevenemang har det inte blivit i höst.

- Det var meningen att Prakticum skulle ordna en e-sportsturnering i Helsingfors, men jag tror inte det blir av, säger Bröckl.

Bra med utrymme i simhallen

- Det är inte många som använder munskydd. Vi har gjort så att grupperna är var för sig och inte blandas så ofta, säger Peter Waltonen som är lärare och teamledare på Prakticum i Borgå.

Han berättar att han själv använder munskydd om han besöker platser där han vet att det finns mycket människor.

En man i vit munktröja står på en skolgård.
Bildtext Peter Waltonen är lärare i Prakticum.
Bild: Yle / Mira Bäck

- I butiken är nästan den enda platsen där jag har sett att folk använder munskydd, säger Waltonen.

Han påpekar att Borgå stad ännu inte sett orsak att rekommendera munskydd för andra stadiet.

Staden rekommenderar däremot att använda dem i kollektivtrafiken, på allmänna platser inomhus och på publikevenemang.

Utanför simhallen möter vi Aija Hietala-Lenkkeri som just tagit sig en simtur.

- Ingen använde munskydd, men å andra sidan var det väldigt få personer både i omklädningsrummet och i bassängerna, säger hon.

Hietala-Lenkkeri har märkt att det har blivit vanligare att använda munskydd inom kollektivtrafiken.

- Men i gatubilden ser man väldigt få, säger hon.

Inte helt problemfritt att använda skydd

Hon tror att en orsak kan vara att Borgå hittills inte drabbats så illa av epidemin. En annan orsak kan vara att munskydden kostar ganska mycket, särskilt om man behöver använda flera varje dag.

- Särskilt om det bara är en rekommendation så är det någonting människor lätt avstår från, säger Hietala-Lenkkeri.

Hon påpekar också att det inte är helt problemfritt att använda munskydd om man inte är van med det.

- Man borde komma ihåg att desinficera händerna både före och efter att man sätter på sig skyddet. Den koreografin kan vara svår för någon som inte är van att använda skydd till exempel via jobbet. Man borde inte heller röra skyddet efter att man satt på det, säger Hietala-Lenkkeri.

En ung kvinna står på en parkeringsplats.
Bildtext Vera Stolt kan hålla avstånd till andra medan hon tränar.
Bild: Yle / Mira Bäck

Vi åker vidare till ishallen i Kokon. Där möter vi Vera Stolt som just parkerat utanför. Hon är på väg in för att träna konståkning.

Stolt berättar att hon har munskydd i väskan men att hon knappast kommer att använda dem.

- Det är lite illa när man ska träna. Det är ganska fysiskt ansträngande. Det är inte så svårt att hålla avstånden när det är en individuell sport, säger Stolt.

Hon brukar använda munskydd i butiken.

- Det skulle gälla att alla skulle ta tag i saken och använda munskydd, säger Stolt.

Lokala rekommendationer för coronaläget i Östnyland

I Östnyland följer kommunerna de rekommendationer som utfärdas av myndigheterna, men ger också specifikt följande rekommendationer:

 • Använd appen Coronablinkern.
 • Om möjligt, jobba på distans.
 • Använd munskydd på offentliga platser inomhus, i kollektivtrafiken, på publikevenemang och i folksamlingar både inomhus och utomhus.
 • Använd munskydd på läroanstalter efter grundskolan. I Sibbo rekommenderar kommunen också att vuxna i högstadierna ska använda munskydd - likaså vuxna i lågstadier och förskolor som finns i samma lokaler som högstadiet. Också Borgå rekommenderar munskydd för högstadiepersonal. I enhetsskolorna Albert Edelfeltin koulu och Strömborgska skolan används munskydd också av personalen i lågstadieskolan.
 • Lovisa och Borgå: Använd munskydd inom ungdomsarbetet.
 • Borgå: Rekommendationen om att använda munskydd vid besök på servicehus och rehabiliteringsavdelningarna blir förpliktande och gäller även besökare i åldern 7-15 år.
 • Borgå: Studerandes evenemang på fritiden bantas ner.
 • Ordna inte privata tillställningar för mer än 20 personer. I Borgå begränsas föreningsevenemang till 50 personer.
 • Lovisa: Använd Coronaguiden om du känner behov av att boka tid för coronatest.

I Borgå och Lovisa gäller detta för fritidsverksamheter:

Rekommendationerna gäller idrottsföreningar, kurser vid medborgar- och arbetarinstitut samt konstskolor och grupphobbyer såsom scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet.

 • Alla som arrangerar eller deltar i en fritidsverksamhet ska använda munskydd, även den eventuella publiken.
 • Säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus. I Lovisa ska munskydd användas i alla situationer utom idrott
 • Grupper inom fritidsaktiviteter rekommenderas ha färre än 20 deltagare
 • Träningar eller annan pedagogisk verksamhet ordnas så att kontakten mellan deltagare och andra grupper är så liten som möjligt under hela aktiviteten
 • Utrustning, redskap och verktyg är personliga, och man sköter om att gemensam utrustning rengörs
 • Arrangörer uppmanas inhibera kultur- och idrottsevenemang som samlar fler än 50 personer, eller ordna dem utan publik
 • Om publik är närvarande kan arrangören i mån av möjlighet på förhand meddela att deltagarna ska använda munskydd
 • Avväg noga om du måste delta i ett evenemang eller hellre stannar hemma, i synnerhet du som hör till riskgruppen

Sibbos rekommendationer för fritidsverksamhet:

 • Sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i accelerationsfasen
 • Föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och ordnar inte verksamhet med hög smittrisk inomhus, till exempel vissa boll- och lagsporter
 • Gruppstorlekarna hålls små, en bra maximistorlek är högst 20 personer.

Sibbos rekommendationer om möten på skola och dagis:

Det rekommenderas att skolorna ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans.

Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte.

Vid närvaromöten med vårdnadshavare rekommenderas att deltagarna använder munskydd och att man strävar efter att iaktta säkerhetsavståndet.

Inom småbarnspedagogiken rekommenderas det att vårdnadshavarna använder munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Rekommendationen om distansarbete gäller tillsvidare. Personal inom både den offentliga och privata sektorn använder munskydd om man deltar i närvaromöten eller motsvarande tillställningar.

Senast uppdaterad 18.11.2020.

2.10.20 kl. 17: Peter Waltonens efternamn har rättats. Det skrivs med W, inte V som det stod från början.

Diskussion om artikeln