Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karlebys muddrade farled är klar - stor betydelse för hamnen

Från 2020
Hamnen i Karleby.
Bildtext Hamnen i Karleby.
Bild: Trafikledsverket

Den muddrade farleden till Karleby hamn tas i bruk idag, onsdag. Projektet hör till Trafikledsverkets största farledsprojekt genom tiderna och kostar 63 miljoner.

Muddringsarbetena som påbörjades vid Karleby farled och hamn år 2018 är färdiga och djupfarleden med ett seglationsdjup på 14 meter tas i bruk idag, onsdag.

Det är tre månader före den ursprungliga tidtabellen. Utbyggnaden av hamnen och byggandet av bankar och andra slutarbeten fortsätter ännu till slutet av året.

Stor betydelse för ekonomin

Farledsprojektet i Karleby hör till Trafikledsverkets största farledsprojekt genom tiderna. Projektets totala kostnader uppskattas till 63 miljoner euro, av vilket Karleby hamn står för 28 miljoner.

- Fördjupningen av farleden har en stor betydelse för farledens användbarhet och för ekonomin gällande godstransporten som sker via hamnen, säger Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman i ett pressmeddelande.

- Jag är verkligen glad för dessa nya möjligheter som djupfarleden på 14 meter ger våra internationella kunder, säger å sin tur hamndirektör Torbjörn Wittting.

Att nå ett nominellt djup på 14 meter betydde i praktiken muddring av farledens yttre del till ett djup på 16,2 meter och inre del till ett djup på 15,7 meter.

2,4 miljoner kubikmeter muddringsmassor

Under projektets gång avlägsnades från farleden och hamnbassängen totalt 2,4 miljoner kubikmeter muddringsmassor som användes för att bygga nya hamnfält och för att fylla Bombö. Havsbottnen i hamnen och i farleden putsades och de förorenade massorna transporterades till deponeringsbassänger.

Farleden till Karleby hamn muddras.
Bildtext Farleden muddras.
Bild: Trafikledsverket

Muddringens tillfälliga påverkan på fiskbeståndet har kompenserats med fiskehushållningsavgifter. Dessutom har fiskare ersatts för olägenheter under arbetsskedet.

Ett av de mest betydelsefulla farledsprojekten

Militära sprängämnen och ammunition som dumpats på projektområdet utgjorde en utmaning. Trots röjningsoperationen som försvarsmakten utförde innan projektets byggarbeten inleddes, hittades sprängämnen även under arbetets gång. Arbetena fortskred dock tryggt och sprängämnena fördröjde inte projektet.

- Karlebyprojektet är till sin budget och utmaning ett av de mest betydelsefulla farledsprojekt som Trafikledsverket och dess föregångare genomfört, säger Seppo Paukkeri, projektledare på Trafikledsverket.

Diskussion om artikeln