Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad är beredd på snabba beslut om distansundervisning

Från 2020
Oppilas opiskelee etäyhteyden avulla.
Bildtext Elever i Raseborg får distansundervisning om läget kräver det.
Bild: Juha Virranniemi / Yle

Under hösten ger en tillfällig lagändring kommunerna möjlighet att besluta om distansundervisning i rask takt ifall det visar sig nödvändigt.

I Raseborg har bildningsnämnden nu delegerat det här ansvaret till bildningsdirektören som vid behov kan fatta snabba beslut om specialarrangemang.

Bildningsdirektören fattar beslutet i samråd med stadens chefsläkare.

Det är bara möjligt att ha exceptionella undervisningsarrangemang en månad åt gången.

Den tillfälliga lagändringen gäller bara fram till den sista december i år.

Barn i förskolan eller årskurserna 1–3 eller elever som får särskilt stöd, har förlängd läroplikt eller deltar i den förberedande undervisningen omfattas inte av de här exceptionella undervisningsarrangemangen.

Diskussion om artikeln