Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många taxichaufförer i Västnyland fifflade med skatterna - fick fängelsestraff

Från 2020
Uppdaterad 02.10.2020 11:54.
Keltainen taksikyltti taksin katolla.
Bildtext Åtminstone tio taxiföretagare har åtalats vid Västra Nylands tingsrätt.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Flera taxiföretagare i Västnyland har dömts till fängelse för skattebedrägeri. De har alla anmält att de förtjänat tiotusentals euro mindre än i verkligheten under åren 2014 till 2016.

Taxiföretagarna blev fast i en större granskning som Skatteförvaltningen lät göra åren 2016 och 2017.

- Vi analyserade taxibranschen och märkte att där verkade finnas en hel del riskaktörer. Det ledde till att vi gjorde en ganska omfattande granskning, säger granskningschef Marko Myllyniemi på Skatteförvaltningen.

Utgående från riskanalysen, där en stor mängd inkomstdata bearbetades, granskade Skatteförvaltningen ungefär 300 av totalt runt 8 000 taxiföretagare i hela Finland. Det handlade främst om företagare som hade beviljats taxitrafiktillstånd, det vill säga så kallat taxilov.

Som en följd av granskningen blev en tredjedel av dem brottsanmälda, det vill säga runt 100 företagare. Det är 1,3 procent av alla taxiföretagare i landet.

- Riskanalysen var väldigt lyckad eftersom över hälften av fallen ledde till skattetillägg och en tredjedel till brottsanmälning eftersom den inkomst som hade undanhållits var så pass betydande, säger Myllyniemi.

Skatteförvaltningen har gjort motsvarande granskningar bland annat inom restaurang- och frisörbranschen.

Tio åtal vid Västra Nylands tingsrätt

Myndighetsmaskineriet har inte rullat på i expressfart och processerna efter Skatteförvaltningens granskning är fortfarande oavslutad.

Därför finns det inga exakta siffror på hur många brottsanmälningar som har lett till åtal och till domar.

Vid Västra Nylands tingsrätt har åklagare Jenni Louhenperä-Kivinen i alla fall väckt åtal mot tio taxiföretagare. Sex av dem kommer från Hangö och fyra från Raseborg.

Fem av de åtalade företagarna har redan hunnit få sin dom, medan de resterande fem fortfarande väntar på rättegång. Det kommer troligtvis att ske under hösten och vintern.

Två av de dömda har fått villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och bokföringsbrott, två för grovt skattebedrägeri och en för skattebedrägeri.

Längden på fängelsestraffen är mellan fem månader och ett år.

De dömda företagarna undvek skatt för upp till 60 000 euro för de två åren. Den lägsta summan var 18 000 euro, medan de övriga i runda summor landade på 37 000, 38 000, 45 000 och 61 000 euro.

Regionala skillnader kunde anas

Åren 2016 och 2017 fanns det enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom lite på 70 taxilov i Hangö och Raseborg. Det är inte möjligt att få fram hur många körtillstånd för taxiförare som beviljades åren 2016 och 2017 i de olika kommunerna.

20162020
Hangö1513
Ingå98
Lojo6061
Raseborg5750

Marko Myllyniemi från Skatteförvaltningen kan inte säga hur många västnyländska taxiföretagare som granskades totalt. I hela Nyland handlade det om runt 100 stycken, men det finns inte statistik för enskilda kommuner, säger han.

På ett allmänt plan lade han och hans kollegor märke till att det fanns vissa regionala skillnader när det gällde aktörerna som inte agerade på rätt sätt. Statistiskt var det inte väldigt stora skillnader.

- Men vi tänkte att det eventuellt finns vissa områden där man har satt i system att agera på ett visst sätt, säger han.

"Verkar som om det funnits ett problem"

Kai Andersson har fram till augusti i år verkat som ordförande för Nylands taxiföretagare. Det är ett uppdrag han har haft i över tio års tid.

Han tycker att det låter som en rätt stor siffra att fem taxiföretagare bara i Raseborg och Hangö har blivit dömda för skattebedrägeri.

- Det känns som ganska mycket när det finns under hundra bilar i området.

Han vill ändå inte spekulera i vad som kan ligga bakom det höga antalet dömda.

- Jag känner inte till saken. Men eftersom det finns fällda domar, så ser det ut som om det har varit ett problem där.

Skattefusk snedvrider konkurrensen

Det är 43 år sedan Kai Andersson började köra taxi och har haft eget företag sedan år 1986. Han säger att skattefiffel var ett större problem inom taxibranschen på 1970- och 80-talet, då man ännu använde sig av manuell rapportering.

Enligt honom är skattefusk ett problem med två sidor.

- För det första vill vi att det här ska vara en pålitlig bransch. För det andra snedvrider fiffel konkurrensen. De som undviker skatter och avgifter får en förmån som gör det lättare att klara sig i konkurrensen.

Lång process ledde till kortare straff

Alla de fem dömda taxiföretagarna i Raseborg och Hangö har betalat tillbaka den undanhållna skatten. I ett av de fem fallen som har behandlats i tingsrätten har domaren beaktat det här som en förmildrande faktor då straffet avgjordes.

I samma ärende var det också en förmildrande orsak att myndighetsprocessen har tagit oskäligt lång tid.

Granskningschef Marko Myllyniemi vid Skatteförvaltningen beklagar att processen dröjer så pass länge. Det handlar helt enkelt om att myndigheternas resurser är begränsade och ärendena hopar sig i de olika instanserna.

- Det är klart att det inte är någon trevlig situation för de som eventuellt åtalas att det tar så länge. Det skulle vara vettigare och lönsammare för alla om processen var snabbare, säger Myllyniemi.

Ny granskning på kommande

Sedan skattegranskningen gjordes år 2016-2017 har mycket hunnit hända på taxifronten.

Den nya taxilagen trädde i kraft sommaren 2018 med en hel del förändringar. Den hårt reglerade branschen blev fri och taxichaufförerna och -bolagen kan fritt prissätta taxiresorna.

Det behöver inte heller längre finnas någon taxameter i taxin, så länge man kommer överens om resans pris eller kunden informeras om priset på förhand.

Nu verkar det vara läge att göra en ny granskning av branschen, säger Marko Myllyniemi.

- På basis av våra analyser verkar det som om den grå ekonomin återigen har ökat inom taxibranschen. Därför planerar vi en ny omfattande granskning om några månader.

Varför ökar den grå ekonomin igen inom taxibranschen?

- Delvis kan det handla om att det har kommit väldigt många nya aktörer efter att lagstiftningen blev friare. En del kanske inte vet hur man ska göra, medan andra kanske inte ens har för avsikt att agera korrekt.

"Förtroendet måste fås tillbaka"

Kai Andersson från Finlands taxiförbund välkomnar en ny skattegranskning. Han håller med om att den grå marknaden har ökat i och med att taxilagen förnyades år 2018.

Den nuvarande regeringen har bland annat föreslagit att alla taxibilar i fortsättningen ska använda taxameter eller annan apparatur som samlar in kördata till skattemyndigheterna.

Det här är en bra sak, säger Kai Andersson.

- Vi har ett problem eftersom vi börjat förlora förtroendet för taxibranschen. Vi vill ha tillbaka det goda ryktet som vi tidigare hade.

2.10.2020 kl. 11:55 Artikeln har tillfogats ett tillägg, där det framkommer, att alla de tio företagare som åklagare Jenni Louhenperä-Kivinen har åtalat, kommer från Hangö och Raseborg.

Diskussion om artikeln