Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lintilä till Svenska Yle: Stödkriterier ses över efter kritik

Från 2020
Näringsminister Mika Lintilä vill se över konstnadsstödet
Bildtext Näringsminister Mika Lintilä (C) lovar se över kriterierna för kostnadsstödet.
Bild: YLE Taisto Lapila

Regeringen fortsätter att stöda företagare som drabbats av coronapandemin med flera hundra miljoner euro. Hittills har kraven för att få coronastöd varit hårda och cirka 27 000 företagare har fått avslag på sin ansökan. Men nu kan kraven för att få stöd ändras.

– Stödkriterierna utreds och feedbacken vi hittills fått på kostnadsstödet ska analyseras, säger näringsminister Mika Lintilä (C).

Kostnadsstödet gäller företag med anställda. Eftersom en stor andel av alla ansökningar inte godkänts användes inte alla pengar. Kvar finns 145 miljoner euro som blir grundplåt för det nya kostnadsstödet.

– Från Finansministeriet begär vi uppskattningsvis 300–350 miljoner euro till, säger Lintilä.

Fler branscher ska omfattas av stödet

Syftet med det nya kostnadsstödet är att få ett mera allmänt, direkt stöd till företagare som hamnat i knipa på grund av pandemin.

Det betyder att också restaurangföretagare och företag inom underhållningsbranschen ska kunna söka stöd.
Kriterierna för att få stöd kommer att ses över.

– Nu utvärderar vi feedbacken vi hittills har fått, förklarar Mika Lintilä.

Tusentals företagare har fått avslag

Det är många företagare som fått avslag på sina stödansökningar. För kostnadsstödets del är det över 70 procent som fått avslag.

Cirka 30 procent som sökt Business Finlands innovationsstöd och NTM-centralens utvecklingsstöd har fått avslag.

Den största orsaken till att många företagare inte fått kostnadsstöd var att stödsumman var under stödgränsen på 2 000 euro.

För stränga kriterier?

Frågan om kriterierna hittills har varit för stränga vill minister Lintilä inte svara på, trots att cirka 27 000 företagare som sökt olika stöd fått avslag.

– Vi kommer att analysera stödgränsen och var gränsen för ett sunt företag går.

Det nya kostnadsstödet med nya kriterier måste godkännas i riksdagen, men minister Lintilä tror att stödet kan vara klart i månadsskiftet november–december.

Diskussion om artikeln