Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Munskydd är avdragbart, handsprit inte" säger skattejuristen om vilka coronaavdrag som gäller i deklarationen

Från 2020
Uppdaterad 08.10.2020 17:17.
Gammalt skrivbord i trä med bärbar dator, mikrofon och hörlurar, datorskärm påslagen
Bildtext Arbetsrum hemma är avdraget framom andra för distansjobbaren i beskattningen 2020.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

I deklarationen för 2020 som löntagare lämnar in i början av maj 2021 kommer skattemyndigheten att se distansjobbarna lämna in massvis med yrkanden på avdrag.

Arbetsrum hemma överlägset viktigaste avdraget

– Har du jobbat över hälften av antalet totala arbetsdagar under året på distans får du dra av 900 euro för arbetsrum. Det spelar ingen roll om du har jobbat i din stadigvarande bostad eller på stugan, säger Matti Merisalo ledande jurist på Skatteförvaltningen.

Blev distansarbetsdagarna färre än hälften av alla arbetsdagar under året är avdraget 450 euro.

– Har du hyrt arbetsrum kan du avdra de faktiska kostnaderna om utrymmet har använts enbart för arbetsändamål, säger Merisalo.

Skatteåret 2019 hade nästan 64 000 personkunder ett arbetsrumsavdrag mellan 500 till 900 euro.

– Det är nog helt uppenbart att antalet arbetsrumsavdrag och eurobeloppen av beviljade avdrag kommer att stiga markant. Permitteringar och uppsägningar kan dock motverka ökningen i någon mån, säger Merisalo.

Matti Merisalo i blå kavaj står med armbågen stödd mot en soffgrupp.
Bildtext Matti Merisalo säger att skattebetalarna frågar allra mest om det går att dra av för coronatest och munskydd i beskattningen.
Bild: Antti-Juhani Piirainen

Hur räknas distansperioden om den har avbrutits av permittering och arbetslöshet?

– Det är viktigt att den skattskyldiga deklarerar korrekt; då man har jobbat, varit permitterad eller arbetslös. Skatteförvaltningen får också uppgifter om utbetald arbetslöshetsförmån och uppgifter tas ur inkomstregistret, säger Merisalo.

På det här sättet kan Skatteförvaltningen dra slutsatser om hur stor del av året man har jobbat.

Utgifter för förvärv av inkomst

Utgifter i samband med att jobba på distans hamnar under begreppet och avdraget; utgifter för förvärv av inkomst.

Har du haft löneinkomster under året brukar du normalt beviljas automatiskt ett avdrag på 750 euro. Det här är utgångssumman också skatteåret 2020.

De utgifter som du har haft för att få dina löneinkomster när du har jobbat hemifrån adderas inte till den här utgångssumman utan räknas in i den.

Så här räknas avdraget för arbetsrum i hemmet

Det som är hemåt för dig är att löneinkomsten som du betalar skatt på minskade nu med ytterligare 150 euro.

Vilka andra utgifter kan klämmas in i avdraget?

Kan jag deklarera för datorskärm, hörlurar, höj- och sänkbart bord?

– Om man har skaffat sig speciell utrustning för just arbetet; möbler, dator, tangentbord, hörlurar kan man i princip avdra utgifterna. Man måste vara beredd på att visa kvitton och en utredning om att de här anskaffningarna är just för ens arbete, säger Merisalo.

Merisalo svarar inte specifikt på frågan om man måste ha läkarintyg om man av hälsoskäl har skaffat sig särskilda hjälpmedel eller ergonomiska lösningar för distansjobbet.

Han svarar mer allmänt att skattebetalaren ska vara beredd på att kunna ge en utredning.

– Vi har den anvisningen att om du skaffar möbler själv kan du dra av anskaffningskostnader om möblerna i huvudsak används i arbetet. Det är det viktiga, säger Merisalo.

Kan jag sätta utgifterna för dataförbindelsen med i deklarationen?

– Har du en dataförbindelse som du själv har bekostat och inte din arbetsgivare får du göra avdrag för den, säger Merisalo

Om dataförbindelsen används huvudsakligen i arbetet får du göra avdrag för hela kostnaden och om i mindre mån, för 50 procent av kostnaderna.

Man får ändå bara avdra kostnaden en gång. Finns det två eller flera löntagare i ett hushåll får de avdra var sin del av den totala kostnaden för dataförbindelsen i sin deklaration.

Ett exempel på hur utgiften för dataförbindelsen räknas

Vilka utgifter för skydd mot coronaviruset kan jag dra av?

Matti Merisalo säger att många har hört av sig till Skatteförvaltningen om avdrag för munskydd och ansiktsskydd.

– Om man riktigt behöver den här utrustningen på arbetsplatsen och inte jobbar på distans är det vanligast att man får den av sin arbetsgivare, säger Merisalo och fortsätter.

– Om man inte har fått den av sin arbetsgivare och man har skaffat den själv och betalat för skyddsutrustning kan man avdra kostnaderna i beskattningen, säger Merisalo.

Skattebetalarna har också undrat om utgifter för coronatester. Kan man dra av utgiften för ett coronatest om man själv har betalat för det?

Merisalos besked är att coronavirustest betalade ur egen ficka av löntagaren inte godkänns i beskattningen som en avdragsgill utgift.

Nyligen, i augusti justerade Skatteförvaltningen sin praxis om munskydd och ansiktsskydd är en avdragbar utgift eller inte.

Löntagare får avdra kostnaden för munskydd under resor mellan hemmet och arbetsplatsen i kollektivtrafiken. För varje arbetsdag då man åker kollektivt kan man dra av två euro i beskattningen.

Erbjuder arbetsgivaren gratis munskydd kan man inte deklarera för en sådan utgift.

Använt munskydd ligger på marken bland gräs, stenar och höstlöv.
Flaska med handsprit står på disken av rostfritt stål i en grillkiosk.
Jämförelse av två bilder: Två olika skydd mot coronavirus. Det ena beaktas i din beskattning 2020.
Bilder: Agneta Gestrin / Yle (vänster), Agneta Gestrin / Yle (höger)

Skatteförvaltningen godkände att social- och hälsomyndigheten THLs munskyddsrekommendation räcker, för att utgifter för munskydd kan dras av i beskattningen.

En del sjukvårdsdistrikt och kommuner uppmanar studerande i andra stadiets läroanstalter och yrkesskolor att använda ansiktsskydd.

Kan studerande dra av kostnader för ansiktsskydd?

– Alltså om man studerar är det inte fråga om kostnader för inkomstens förvärvande, som studerande får man inte avdrag för skyddsutrustning, säger Merisalo.

Kan inköpen av handsprit dras av?

– Nej, vi anser att det är levnadskostnader som inte får avdras, svarar Merisalo.

Ska man lägga kvitton på hög?

Det är allmänt faktum att inom många yrkesgrupper har finländarna jobbat och fortsätter att jobba på distans under coronaepidemin.

– Det är helt naturligt att man kommer att yrka på avdrag, konstaterar Merisalo.

Avdrag för distansarbete är inte något nytt för skattemyndigheten. Det är bara omfånget som nu kommer att vara större, säger Merisalo.

Han tror inte skattemyndigheten kommer att ställa frågor om det är fråga om det schematiska avdraget för arbetsrum hemma och skattemyndigheten inte har motsägande uppgifter.

– Om summorna i avdraget är höga skickar vi kanske en begäran om en utredning, säger Merisalo.

...en sista fråga: Hur är det med lunchförmånen som inte kan utnyttjas på distans?

En läsare frågade efter att artikeln publicerats om Svenska Yle kan utreda om det går att dra av i deklarationen för luncher och måltider hen har bekostat själv.

I det här fallet har hen normalt tillgång till personalmatsal, men har nu jobbat på distans och hen får inte lunchsedlar av sin arbetsgivare.

Det här svaret ger Matti Merisalo: Lunchkostnader som man själv betalat får man inte avdra. Det är fråga om levnadskostnader som inte är avdragsgilla.

Den skatteförmånen som finns på lunchsedlar och i personalrestauranger grunder sig på särskilda bestämmelser, säger Merisalo.

Avdragen inte remarkabla utan små summor

För en del löntagare har jobbet blivit belastande under arbetsperioden på distans andra har upplevt fördelar.

Medan en del har haft det utmanande att hitta passliga lösningar har andra varit innovativa och funnit nya rutiner och sätt.

Avdragen under coronaåret blir inte någon bonus eller ett plåster på såren beroende på till vilken grupp löntagaren räknar sig, eftersom det mestadels handlar om små summor som är avdragsgilla.

De uppvägs ytterligare av avdrag skattebetalaren tidigare har kunnat använda sig av men som nu faller bort i och med arbete på distans.

I skattedeklarationen höjer arbetsrum i hemmet det normala avdraget för inkomstens förvärvande med maximalt 150 euro, samtidigt faller avdraget för resor mellan hemmet och arbetsplatsen bort.

Utgifterna för dataförbindelse är troligtvis för de flesta bara till hälften avdragsgilla, eftersom många privat har dataförbindelse i sitt hem.

Mest inverkan och minskning på den totala beskattningsbara löneinkomsten blir det om man köpt datorer, möbler och övrig utrustning för att kunna jobba hemifrån.

Kolla redan nu

I MinSkatt servicetjänsten på nätet kan man kontrollera sina skatteuppgifter under pågående skatteår och göra ändringar i beskattningsgrunden.

Matti Merisalo säger att många löntagare har på sina skattekort ett avdrag för resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen som hänger med från tidigare skatteår.

Reseavdraget är inte relevant om man jobbat på distans och då kan det bli kvarskatt.

Merisalo tipsar därför till uppmärksamhet innan man lämnar in sin skattedeklaration 2021.

Munskydd är avdragsgillt, handsprit inte. Vilka skatteavdrag gäller för löntagare coronaåret 2020?

6:57

Artikeln uppdaterades 8.10 kl.17.15 med uppgiften om lunchförmån i samband med avdrag för distansjobbaren

Diskussion om artikeln