Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Storgräl kring ny biografi om Märta Tikkanen – censur hävdar Johanna Holmström, medan Tikkanen kräver sista ordet

Från 2020
Uppdaterad 01.10.2020 18:17.
Collage på Johanna Holmström, Märta Tikkanen och Susanna Ginman.
Bildtext Konflikten mellan författaren Johanna Holmström och Märta Tikkanens intressebevakare Susanna Ginman gäller den nya biografin "Borde hålla käft. En bok om Märta Tikkanen" som utkommer i oktober.

Ett häftigt gräl har blossat upp i den finlandssvenska litteraturvärlden kring en ny biografi över en av våra internationellt mest kända författare Märta Tikkanen. Ord står mot ord mellan Johanna Holmström som har skrivit biografin och Tikkanen själv samt hennes intressebevakare Susanna Ginman.

I oktober kommer Johanna Holmströms biografi Borde hålla käft. En bok om Märta Tikkanen ut. Titeln är beskrivande också för den konflikt som har blossat upp mellan Holmström och Märta Tikkanen samt hennes intressebevakare och dotter Susanna Ginman.

Den första versionen av boken stoppades strax före publicering och Holmström upplever nu att Ginman har censurerat henne.

– Ja, det upplever jag definitivt, därför att hon också ändrade mina åsikter i boken. Att jag ska tvingas böja mig för punkter och kommatecken, med hot om det inte annars blir en bok, det tycker jag är mobbning, säger författaren Johanna Holmström.

Lyssna på intervjuer med Johanna Holmström och Susanna Ginman här (artikeln fortsätter efter ljudspåret):

Storgräl kring ny biografi om Märta Tikkanen

8:00

Hon blev tillfrågad av Förlaget M att skriva biografin över Märta Tikkanen, och avtalet slöts år 2018. Redan i ett tidigt skede klarnade det enligt Holmström att Tikkanen själv inte skulle bidra med att skriva något i biografin.

Holmström berättar att hon inledde arbetet med att intervjua Tikkanen ensam en gång i månaden och läste hennes böcker, senare också hennes brevväxling med de svenska författarna Birgitta Stenberg och Åsa Moberg.

– Märta gav mig grönt ljus och sa att använd breven hur du vill. Jag frågade om det fanns några begränsningar och hon svarade att det inte finns några hemligheter.

Enligt Holmström var Tikkanen själv nöjd när hon fick läsa den första versionen, bara ett namn skulle strykas.

Johanna Holmström
Bildtext Johanna Holmström säger att hon har censurerats i sin nya biografi över Märta Tikkanen.
Bild: En liten bok

Problemen började då Tikkanens dotter och intressebevakare Susanna Ginman fick läsa utkastet och började kräva ändringar på åtskilliga punkter, berättar Holmström.

Mycket handlade om Märta Tikkanens kärleksrelationer och namn som skulle strykas, men också hela meningar som skulle skrivas om.

– Det gick alltså så långt att hon ville ändra i döda människors brevcitat, och jag sa att det här är dokumentförfalskning.

Märta Tikkanen var ju själv föregångare i att skriva rakt och ärligt om sina relationer och sin närkrets. Varför tror du att det nu blev stopp?

– Det känns som att det finns en officiell berättelse av Märta Tikkanen, och när jag skrev upplevde jag att den tar slut när Henrik Tikkanen dör. Jag blev jätteglad när jag märkte att hon har haft ett rikt liv också efteråt.

– Märta har ju själv skrivit emot den här moralpaniken på 70-talet, och nämnt folk vid namn, med tanken att det inte finns något som är så hemligt eller skamligt att man inte kan skriva om det. Nu upplever jag att det finns andra personer som försöker censurera hennes livsberättelse. De här andra personerna har blivit exakt de där som skrev emot henne i tidningarna på 70-talet och tyckte att hon var för öppen och för frispråkig.

Kirjailija Märta Tikkanen
Bildtext Märta Tikkanen är en av våra internationellt mest kända författare.
Bild: Yle

Holmström upplever att det verkar finnas ett Märta Tikkanen-varumärke som måste skyddas, och att det inte är tillåtet att komma med ny information.

Ginman: Jag har inte censurerat

Ord står nu mot ord i grälet mellan parterna. Susanna Ginman ger en helt annan bild av händelseförloppet och säger själv att hon inte har censurerat någon.

– Det jag har gjort har jag gjort som företrädare för Märta, vars intressebevakare jag är. Jag har inte hittat på några egna förändringsförslag. Johanna och Märta står båda som författare för boken, och då måste de båda ha rätt att föra fram sin åsikt. Det har tyvärr inte skett förrän i slutändan.

Susanna Ginman är chef för ledarredaktionen på Hufvudstadsbladet.
Bildtext Susanna Ginman är Märta Tikkanens dotter och intressebevakare.
Bild: Yle / Mattias Fagerholm

Enligt Ginman har de punkter Märta Tikkanen velat ändra på inte ändrats under processens lopp eller ens diskuterats.

Ginman påpekar också att hennes mamma är 85 år gammal och att Märtas mående har försämrats sedan i våras, medan hon mådde betydligt bättre då arbetet inleddes 2018.

Tidsfristerna för att kommentera de olika versionerna av manuset var enligt Ginman ofta mycket korta och boken är över 400 sidor.

– Märta var tvungen att läsa den första versionen väldigt snabbt, och när jag sedan gick igenom texten märkte jag flera saker som hon inte hade reagerat på, säger Ginman och fortsätter:

– Då jag frågade henne om dem visade det sig att det inte var okej. Märta vill inte bryta överenskommelser som hon har gjort tidigare. Därför ville hon inte ha med namnen eller andra beskrivningar som finns relaterade till namnen.

I en intervju för HBL konstaterar Tikkanen själv att hon blivit lite “böbi och gammal” och att hon uppfattat överenskommelsen med Holmström som att hon själv skulle ha sista ordet.

– Märta har skrivit väldigt många böcker men aldrig blivit så här illa behandlad av något förlag som nu, och det är ju jätteledsamt, säger Ginman.

Hon menar ändå att ansvaret över processen ligger hos Förlaget M.

– Det är de som ger ut boken, de som skrivit avtalet och hållit i processen. Tyvärr så tycker jag inte de har gjort det på ett bra sätt, och jag är ganska förvånad över det.

Ginman påpekar att andra förlag noggrant protokollför alla ändringsförslag och överenskommelser, vilket inte i skett i detta fall.

Förläggaren Tapani Ritamäki och Förlaget M:s vd Fredrik Rahka har båda avböjt en intervju för Svenska Yle. Ritamäki säger ändå i en intervju för HBL att komplikationerna inte gick inte att förutse, och han betonar att han har förståelse för båda parter, men menar att Johanna Holmström ändå är Förlaget M:s författare och den som hållit i pennan.

– Jag hade gärna diskuterat med Märta men kom inte riktigt åt att göra det, bara med Susanna. Som jag uppfattade min roll var det att se till att Johanna fick ta del av det jag uppfattade som önskemål om rättelser – inte att säga hur de skulle göras, säger han i HBL.

Ebba Witt-Brattström
Bildtext Professor Ebba Witt-Brattström säger att den som biografin handlar om alltid ska ha vetorätt.
Bild: Yle/Parad Media

Professor: Respektera Märtas vilja

Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, säger att man under alla omständigheter måste respektera Märta Tikkanens vilja.

– Jag sitter och funderar kring om något förlag kunde göra motsvarande i Sverige. Där skulle det bli ett ramaskri. Jag tror inte att någon skulle våga sig på det. I synnerhet inte när det rör sig om en sådan litterär gigant som Märta Tikkanen.

Lyssna på en intervju med Ebba Witt-Brattström (artikeln fortsätter efter ljudspåret):

Ebba Witt-Brattström: Tikkanen måste få ha sista ordet kring nya biografin om henne

4:53

Witt-Brattström påpekar också att den person som en biografi handlar om alltid ska ha vetorätt.

Hon tror inte heller att Märta Tikkanens stora publik är så intresserad av skvallervärdet kring namnen eller hurdan typ av relationer det var frågan om.

– Märta har ju redan visat det hon vill visa i skönlitterär form, det måste man respektera. Ur min synvinkel som litteraturprofessor, borde det här vara en fullständig självklarhet.

– Jag är ledsen för Johanna Holmströms del, men det är Förlagets M:s fel. Hon borde ha underrättats om villkoren för det här med en gång.

Märta Tikkanen - Spela upp på Arenan

1.10.2020 klockan 12.15. Artikeln uppdaterades med att både förläggaren Tapani Ritamäki och Förlaget M:s vd avböjt att kommentera konflikten.

Diskussion om artikeln