Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ytterligare en fritidsbostad i Ekenäs skärgård fick grönt ljus för fast boende

Från 2020
En roddbåt uppdragen på land på en höstig strand.
Bildtext Den aktuella fastigheten finns i närheten av Box by i Snappertuna. Bilden är inte från platsen.
Bild: Amanda Vikman/Yle

En fritidsbostad på drygt 100 kvadratmeter i Ekenäs skärgård får ändras till en bostadsbyggnad för fast boende. Det beslutade politikerna i Raseborgs planläggningsnämnd enhälligt trots att tjänstemännen föreslog att man säger nej.

I delgeneralplanen är platsen anvisad för fritidsboende och i området gäller strandgeneralplanen för Ekenäs östra skärgård.

På tomten på 9 000 kvadratmeter finns en byggrätt för en fritidsbostad på högst 180 kvadratmeter och ekonomibyggnader på högst 120 kvadratmeter där den totala våningsytan får vara högst 280 kvadratmeter.

Byggrätten för bostadsbyggnaderna kan delas på två separata bostadsbyggnader där den ena är en sidobostad.

Högst 30 kvadratmeter får användas för strandbastu.

Fastigheten ligger cirka 15 kilometer från Ekenäs centrum och cirka 2 kilometer väster om Box bycentrum.

I dagens läge finns det ett fritidshus på 103 kvadratmeter på tomten, en ekonomibyggnad på 15 kvadratmeter och en strandbastu på cirka 24 kvadratmeter.

Område med både fritids- och fastbosatta

Mellan den aktuella tomten och Box by finns ett ganska tätt bebyggt område som inte har centraliserade lösningar för vatten- och avlopp. I det området finns också fast bosättning.

Fastighetsägaren motiverar sin ansökan med att man har all infrastruktur som krävs för boende året om och att det också i närheten finns tomter för boende året om.

Grannarna har inget att anmärka mot ansökan.

Tjänsteman: Ger man lov åt en så måste man ge lov åt andra

Niclas Skog, tf stadsarkitekt, var föredragande tjänsteman i ärendet. I beredningen i ärendet för mötet sägs att det finns många tomter i området som har en liknande situation. Om en får tillstånd borde också andra få det.

Området saknar en centraliserad lösning för vatten- och avlopp och ett undantag skulle ha stora konsekvenser. Frågan borde avgöras genom planläggning.

Det här svaret har sökande delgetts från tjänstemannahåll. Sökanden har dock önskat också höra vad planläggningsnämnden säger och därför kom ärendet upp också till nämnden.

I förslaget till nämnden sägs att det inte finns särskilda skäl eller förutsättningar enligt markanvändnings- och bygglagen för ett undantag.

Planläggningsnämnden tyckte ändå enhälligt annorlunda och godkände att tomten godkänns för fast bosättning.

Det var nämndens ordförande, Sven Holmberg (SFP), som föreslog att man tillåter fast bosättning på tomten. Rösterna föll 8-0.

Det här är inte första gången nämnden tyckt annorlunda än tjänstemännen. Senast i augusti valde nämnden att ge lov att göra en fritidsbostad i Snappertuna till året runt boende.

Diskussion om artikeln