Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stadsstyrelsens ordförande om att tågen ser ut att åka förbi Lovisa: Politiken känns som ett väldigt fult spel just nu

Från 2020
VR:s tåg
Bildtext Det ser dåligt ut vad gäller en persontågsförbindelse till Lovisa just nu. Illustrerande arkivbild.
Bild: Silja Viitala / Yle

På onsdagen fattade Kommunikationsministeriet beslut om att man går vidare med planeringen av den så kallade Östbanan. Beslutet tas emot med glädje i Borgå och stor besvikelse i Lovisa.

Kommunikationsministeriet har valt att gå vidare med planeringen av den så kallade Östbanan som skulle gå från Helsingfors via Borgå till Kouvola.

Lovisa stad hade hellre sett en satsning på Kustbanan, som skulle gå via Borgå och Lovisa mot Kotka.

Om Östbanan blir verklighet blir Lovisa utan tåg.

En kvinna framför en grå vägg. Kvinnan är klädd i kavaj och tittar in i kameran.
Bildtext Mia Heijnsbroek-Wirén är besviken på många instanser i tågfrågan. Arkivbild.
Bild: Yle/Leo Gammals

Då Yle Östnylands reporter ringer Lovisa stadsstyrelses ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) på torsdag morgon säger hon att hon har haft svårt att sova på natten eftersom hon är så upprörd över beslutet.

Vi kommer överens om att göra en ordentlig intervju 20 minuter senare.

– Jag är väldigt besviken på många instanser i den här frågan, säger Heijnsbroek-Wirén då. Och jättebesviken över hur det här beslutet bara ploppar upp utan någon som helst förvarning. De hänvisar till att de ska samarbeta och diskutera med aktörer, men det har inte gjorts här på slutrakan.

Tolkar jag dig rätt i att gårdagens beslut kom som en överraskning för Lovisa?

– Ja, det gjorde det. Det finns många saker som väcker frågetecken i hur hela processen och lobbningen har gått till.

Besviken på Nylands förbund och Borgå stad

Mia Heijnsbroek-Wirén säger att hon har jobbat mycket med tågfrågan inom Nylands landskapsstyrelse.

– Jag förstår inte alls att Nylands förbund går med på en så här jättehård lobbning och inte ser till hela landskapets bästa. Där har man inte heller kunnat se utanför landskapsgränserna och hur man på riktigt skulle kunna skapa något nytt.

Hon tror att många inom till exempel Nylands landskapsfullmäktige inte satte sig in i tågfrågan ordentligt då de fattade beslut om landskapsplanen.

Landskapsplanen möjliggör Flygbanan, ESA-banan och Östbanan som nya bansträckningar.

Jag förstår inte Borgås agerande i den här frågan, att man svävar på två spår och vill göra samarbetet i regionen ännu svårare

Mia Heijnsbroek-Wirén

Heijnsbroek-Wiréns besvikelse riktar sig dessutom mot Borgå stad, som valde att prioritera Östbanan. Både Kustbanan och Östbanan skulle gå genom Borgå.

– Jag förstår över huvud taget inte Borgås agerande i den här frågan, att man svävar på två spår och vill göra samarbetet i regionen ännu svårare. Jag är väldigt besviken på Borgå stads ledning i den här frågan.

Hon är förvånad över att Borgå stad i ett så tidigt skede starkt gick med i den östfinska lobbningen för Östbanan. Enligt henne har Borgå lobbat för frågan i Nylands förbund också.

Heijnsbroek-Wirén anser att det regionala samarbetet i Östnyland redan nu har påverkats negativt av både Lappträsks och Borgås agerande i tågfrågan.

"Politiken är ett fult spel"

Dessutom är hon besviken över sina partikamrater i Svenska folkpartiet.

– Jag tänker på partikamrater som för ett antal år sedan stort gick ut med hur viktig Östra kustbanan är. Jag tycker att det är ett jävla kappvändande och att man borde vara rakryggad och stå för sådant man har lovat sina väljare.

– Jag känner att politiken är ett väldigt fult spel just nu och skulle nästan ha lust att kasta in handduken.

Trots det här är tågracet ännu inte kört för Lovisas del. Mia Heijnsbroek-Wirén säger att Lovisa stad redan i dag (1.10) ska vara i kontakt med Kotka för att diskutera hur man går vidare.

Några tankar på att ge upp finns alltså inte.

– Vi behöver bland annat få diskutera med kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) så att han är införstådd med vad det här beslutet innebär. Det blir också intressant att höra hur kommunminister Sirpa Paatero (SDP) från Kotka ser på saken och hur de tänker inom partiet.

Heijnsbroek-Wirén konstaterar att det verkar finnas oenighet mellan regeringspartierna och delvis också inom dem. Bland annat har just SDP varit splittrat i tågfrågan, liksom SFP.

Borgås stadsdirektör är lättad

En som till skillnad från Mia Heijnsbroek-Wirén är glad i dag är Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Ujula säger att Borgå visste att ministeriet skulle fatta någon form av beslut, men att staden var lite orolig över vad beslutet skulle bli.

En tredje möjlighet, utöver Kustbanan och Östbanan, var nämligen att ministeriet inte skulle ha velat satsa på tåg till Östnyland alls utan i stället välja att förbättra Lahtissträckningen som redan finns.

Jukka-Pekka Ujula
Bildtext Det är jätteviktigt för hela regionen om vi får en tågsträckning, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Arkivbild.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Borgå var med på noterna vad gäller två av tre järnvägsalternativ, men stadsstyrelsen ansåg att Östbanan skulle vara bäst ur Borgås synvinkel och valde att prioritera den.

– Nu ser det ut som om ministeriet tycker lika. Det var verkligen bra nyheter, säger Ujula till Yle Östnyland.

Tåg ger större inflyttning

Han har trots allt fötterna på jorden och poängterar att inget är 100 procent säkert i det här skedet. Nu handlar det bara om planering och mycket är ännu oklart till exempel angående finansieringen.

– Förstås kan man tänka sig att det ser bra ut om man satsar mycket på planeringen och det finns en stark vilja både i städerna och inom statsmakten att bygga en ny bana. Det är mycket bra för Borgåborna.

Det är jätteviktigt för Borgå att få en järnväg för persontågstrafik eftersom det skulle underlätta pendlingen till huvudstadsregionen, säger Ujula.

Just nu koncentrerar sig en stor del av inflyttningen till huvudstadsregionen eftersom det är där jobben finns.

Om järnvägen blir verklighet inom en snar framtid, 10–15 år, tror han att Borgås befolkningsantal skulle växa betydligt mer än om det inte fanns någon järnväg alls.

– Om vi får bättre pendlingsmöjligheter så hjälper det både vanliga människor och företag. Ur stadsutvecklingssynpunkt är det här den viktigaste frågan på 50 år.

"Borde inte bara fokusera på enskilda städer"

Jukka-Pekka Ujula tror att också Östbanan kan få positiva verkningar för Lovisanejden, trots att tåget inte skulle stanna där.

– Jag förstår missnöjet men det är en viktig sak för hela Östnyland att tåget kommer hit i något skede. Vi borde se till större helheter och inte fokusera på enskilda städer eller byar.

Borgå har preliminärt förbundit sig att gå med i projektbolaget för Östbanan med 10 miljoner euro. Ujula hoppas att diskussionerna med ministeriet och de andra städerna och kommunerna fortsätter i snabb takt.

– Däremot är det oklart hur snabbt vi behöver investera. Jag tror att den snabbaste tidtabellen är nästa år men troligen behöver vi inte satsa hela summan på 10 miljoner euro då.

Mia Heijnsbroek-Wirén om Östbanan som inte går via Lovisa: Vi kommer inte att ge upp!

3:39

Artikeln korrigerad kl. 11.17. Östbanan ska inte stanna i Lappträsk enligt planerna.

Diskussion om artikeln