Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pernå prästgård i Lovisa ska säljas - förtroendevald: Jag gråter med Pernåborna

Från 2020
Den nyare gula prästgården i höstskrud.
Bildtext Pernå prästgård kan få ny ägare.
Bild: Yle/ Lone Widestam

Prästgården i Pernå ska säljas. Lovisa kyrkliga samfällighet har inte råd att göra de omfattande reparationer som skulle krävas för att få huset i skick.

- Så här eländigt är det. Jag gråter med Pernåborna över det här. För dem är det en stor sak; prästgården har funnits där i flera hundra år, säger Görel Engström.

Hon representerar Agricola svenska församling både i gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet samt sitter med i det egna församlingsrådet.

Samfällighetens chef, kyrkoherde Stina Lindgård håller med om att det är väldigt synd att prästgården måste säljas.

- Det känns illa. Det är kulturhistoriskt väldigt viktiga byggnader. Speciellt för dem från den tidigare Pernå församling och nuvarande Agricola svenska, men också finska församlingen, så är det en stor sak att man säljer någonting som är väldigt centralt i kyrkobyn, säger Lindgård.

Samtidigt finns det en viss lättnad i att byggnaderna nu eventuellt kan få en ny ägare med bättre resurser.

- Jag skulle så in i hjärteroten gärna vilja se att de skulle skötas med den värdighet som de här fastigheterna skulle behöva. Det kan vi inte göra med vår ekonomiska situation, konstaterar Lindgård.

För många byggnader, för få medlemmar

Samfällighetens ekonomiska situation är dålig och en stor del av fastigheterna man äger är i behov av renovering. Underskottet i bokslutet 2019 var 575 325 euro.

Delvis lider församlingarna av samma problem som Lovisa, Lappträsk och de andra östnyländska kommunerna: färre flyttar in, få föds och många dör.

Varje år mister Lovisaförsamlingarna omkring 100 medlemmar, vilket syns i inkomsterna.

Stina Lindgård tittar in i kameran
Bildtext Stina Lindgård.
Bild: Yle/ Lone Widestam

Delvis handlar det om att samfälligheten helt enkelt fick en massa byggnader att ta hand om då Lovisanejdens församlingar slogs ihop 2010.

Varje mindre församling hade förstås sina egna prästgårdar, kyrkor, kapell och så vidare.

- Dels är de många och dels är de inte i så gott skick, säger Lindgård.

Lovisa kyrkliga samfällighet gjorde upp en ny fastighetsplan i fjol och redan då hamnade både nya och gamla prästgården samt en hel del andra fastigheter med på försäljningslistan.

Samfälligheten måste prioritera kyrkor, kapell och gravgårdar.

- Utöver det försöker vi se till att vi i alla delar av våra församlingar har någon lokal där vi kan ha verksamhet. Nu är läget det att vi har flera verksamhetsplatser på vissa håll. Där måste vi fundera på vad vi gör oss av med på grund av att vi inte har råd att hålla kvar dem, säger Lindgård.

Ungdomsarbetet i blåsten

På gemensamma kyrkofullmäktiges senaste möte beslöt ledamöterna enhälligt att Pernå prästgård ska sättas till försäljning.

- Det är en väldigt stor besvikelse för ungdomsarbetet, barnarbetet och familjerna. Prästgården har ju ändå använts ända till dags dato, säger Görel Engström.

Ett pingpong-bord inne i en byggnad.
Bildtext Här har många pingismatcher spelats.
Bild: Yle / Lone Widestam

Den gamla prästgården har inte varit i bruk på flera år, men i den nya prästgården har Agricola svenska församling ordnat bland annat ungdomskvällar och läger samt familjeverksamhet och en klubb för äldre.

Båda husen ligger på samma gård. Om man bara talar om prästgården så är det oftast den nyare, gula byggnaden som avses.

Ett rött trähus bakom en stenmur. Framför huset finns en röd skylt där det står Sockenstugan.
Bildtext En del av verksamheten kan flytta in i Sockenstugan som ligger nära prästgården.
Bild: Yle / Lone Widestam

Största delen av verksamheten från prästgården flyttas till Sockenstugan som också är i behov av renovering. Allt går inte att ordna där. Till exempel lämpar sig inte Sockenstugan för lägerverksamhet.

- Det blir en jättejobbig situation det här, säger Engström.

Kräver omfattande renovering

För att prästgården ska gå att använda borde man bland annat göra om taket.

- Och hela värmesystemet ska förnyas för det kan paja när som helst, säger förtroendevalda Görel Engström.

För att kunna ha prästgården som lägergård skulle det dessutom krävas en del ombyggnader. Huset är skyddat av Museiverket, så till exempel rumsindelningen kan inte ändras.

Den gamla prästgården som är nyare, taket är täckt med presenning.
Bildtext Taket måste göras om.
Bild: Yle/ Lone Widestam

Enligt Engström finns det inga exakta uträkningar om renoveringskostnaderna, men det har talats om 500 000 euro.

- Samfälligheten i Lovisanejden har inte ekonomiska resurser att renovera prästgården. Där finns massor att göra och man får inga garantier för finansieringshjälp. Det är nu bara så att musklerna inte räcker till, säger Bertel Mårtenson som är medlem i Agricola svenska församlings församlingsråd och i gemensamma kyrkofullmäktige.

Ett gult och ett rött trähus på en gård.
Bildtext Nya och gamla prästgården. Den äldre, röda byggnaden är från 1700-talet. När nya prästgården, det vill säga den gula byggnaden, blev klar på 1800-talet flyttade prästen in där och gamla prästgården blev i stället kaplanens hem.
Bild: Yle / Lone Widestam

Också Mårtenson tycker det är väldigt tråkigt att behöva sälja prästgården.

- Till exempel i Agricola svenska församlings församlingsråd diskuterade vi det här ingående och gav sådana hälsningar till fullmäktige att varje sten ska vändas på och det ska funderas på om det finns några andra möjligheter, säger Mårtenson.

- Vår dröm och tanke var att prästgården skulle bli något slag av läger- och kursgård för församlingarna, fortsätter han.

Möjligheterna att göra om prästgården till en lägergård utreddes tillsammans med Borgå museums reparationsbyggnadsexpert, men till slut måste man medge att det helt enkelt skulle bli för dyrt.

Lång diskussion

Enligt ledamot Markku Paakkarinen har en eventuell försäljning diskuterats i samfälligheten åtminstone ända sedan församlingarna i Lovisaregionen slogs ihop.

Han representerar Agricolan suomalainen seurakunta i gemensamma kyrkorådet och i gemensamma kyrkofullmäktige.

Han poängterar dock att han vill samfällighetens bästa.

- Pernåborna har varit mer för att renovera och ta i bruk prästgården som lägergård medan det från andra håll har talats mer om att sälja gården. Under de senaste åren har Agricola svenska församling varit mer för att bevara prästgården medan den finska församlingen har stött alternativet att sälja, säger Paakkarinen.

Begravningsplats med gammal stenkyrka i bakgrunden. Längst fram står en skottkärra.
Bildtext Pernå kyrkoby är känd som Mikael Agricolas hem. Finska skriftspråkets fader växte upp i ett hus alldeles nära både kyrkan och prästgården. Prästgården bildar en kulturhistoriskt viktig helhet tillsammans med byns andra äldre byggnader.
Bild: Yle / Lone Widestam

Några direkta stridigheter har det inte blivit inom samfälligheten.

Det säger Markku Paakarinen, Görel Engström, Bertel Mårtenson och gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Arto Kujala som är förtroendevald inom Agricolan suomalainen seurakunta.

- Men från finskt håll har man inget behov av en lägergård, så där finns ingen förståelse för att man skulle göra någonting åt saken, säger Görel Engström.

Den röda prästgården i höstskrud.
Bildtext Gamla prästgården behöver också renoveras.
Bild: Yle/ Lone Widestam

- Det kan jag instämma i att deras intresse för Pernå prästgård har varit mycket svalare än vårt på svenska sidan. Vi har haft ungdomskvällar och samlingar där medan de inte har utnyttjat prästgården, säger Mårtenson.

Gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Arto Kujala anser att saken har diskuterats i god ton och att förtroendevalda haft förståelse för att prästgården är viktig särskilt för den svenska församlingen.

- Att fatta sådana här beslut känns aldrig bra, för någon mister alltid något viktigt, säger Kujala.

Kommer till försäljning i höst

Fastigheten kan säljas som en helhet dit det hör både åkermark, strand och skog, eller så kan man sälja enbart gården.

- Det är klart att vi hittar köpare, men hittar vi det rätta priset? Fastigheten är så värdefull att vi inte börjar skänka bort den, säger Markku Paakkarinen.

Det finns ännu inte något fastslaget försäljningspris, och det har ännu inte gjorts upp någon officiell uppskattning om fastighetens värde.

- Men visst talar vi om ganska många nollor, säger Paakkarinen.

Ett gult trähus i dåligt skick. Taket är övertäckt med plast.
Bildtext Församlingarna hoppas hitta någon som vill ta över prästgården.
Bild: Yle / Lone Widestam

Kyrkoherde Stina Lindgård känner ännu inte till om det finns några intresserade köpare.

Principbeslutet om att fastigheten ska säljas är taget, men man har ännu inte satt prästgården till salu. Hon hoppas att det kan bli av under hösten.

- Det samma gäller Liljendals prästgård som också ska säljas, säger Lindgård.

Lappträsk lägergård, Lappträsk radhus och Liljendal kantorsgård är i praktiken redan sålda enligt beslut av gemensamma kyrkofullmäktige, men besluten ska ännu fastställas av Kyrkostyrelsen.