Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

ABC-macken i Hangö fick två år tilläggstid trots att den ligger på grundvattenområde

Från 2020
Uppdaterad 08.10.2020 10:22.
Bensinstation.
Bildtext Macken på Sandövägen får vara öppen fram till att den nya macken i centrum av Hangö är klar.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Miljönämnden i Hangö beslutade enhälligt att ABC-macken vid Sandövägen ska få finnas kvar i maximalt två år till. Stadens miljövårdschef ansåg att macken ska bort på grund av risken för grundvattnet och anmälde avvikande åsikt mot beslutet.

Nämndens ordförande, Björn Peltonen (SFP), säger att nämnden diskuterade frågan och kom fram till att macken bör få fortsätta att tag till.

- Där har funnits en mack länge och vi ansåg att risken för grundvattnet under två år till inte är stor.

ABC-macken stängde redan i somras eftersom miljötillståndet upphörde. Handelslaget hade lämnat in en ny ansökan om miljötillstånd. Det handlar alltså rent juridiskt om ett nytt tillstånd.

Miljövårdschefen Ville Wahteristo hade motiverat sitt förslag med att miljötillstånd för bensinmackar i princip inte beviljas på grundvattenområden.  

Handelslaget Varuboden-Osla planerar bygga en ny ABC-mack i centrum av staden, men detaljplaneringen är ännu inte klar.

- Det handlar om maximalt två år och om den nya macken blir färdig före det så måste den gamla stänga, säger Peltonen.

Brorivning försvårar trafiken till den enda macken

Eftersom ABC-macken har varit stängd i ett par månader nu har Hangöborna bara en bensinmack i centrumområdet - den andra macken i Hangö finns i Lappvik på 20 kilometers avstånd. Den macken måste stänga om ett år eftersom också den befinner sig på grundvattenområde.

Järnvägen genomskär Hangö centrum och det finns två huvudsakliga övergångar över järnvägen i centrum. Den ena är en bro som leder direkt till stadens enda bensinmack på södra sidan om järnvägen.

Den här bron ska nu rivas för att i sinom tid ersättas av en ny bro, men under arbetets gång är trafiken till bensinmacken hänvisad till den andra övergången, som kallas Hangö norra. Den övergången används också av den tunga trafiken till Västra hamnen i Hangö och det här bekymrade politikerna i miljönämnden, säger Peltonen.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell har också på Hangö stads Facebook-sida försäkrat befolkningen om att stadens enda bensinmack ska få finnas kvar trots att den ligger vid broändan. Den ska inte påverkas av brobygget.

Miljönämndens ordförande Björn Peltonen säger ändå att arbetena vid bron kan leda till att man tillfälligt inte kan komma fram till macken.

- Dessutom leder det till en massa onödig trafik när folk ska ta sig till macken och det ökar risken för en olycka där tung trafik är inblandad. Särskilt utmanande blir det på sommaren när människomängden i Hangö ökar dramatiskt, säger han.

ABC-macken ligger på den norra sidan om järnvägen.

Peltonen är medveten om att det finns risk för besvär mot beslutet, men han poängterar ändå att det handlar om en tillfällig lösning.

- Vi bedömde helhetsläget när vi fattade vårt beslut, säger han.

VBO väntar på officiellt besked och fattar sedan sitt beslut

- Vi är förstås intresserade och glada att återöppna ABC-macken säger vd Hannu Krook vid mackens ägare, andelslaget Varuboden-Osla.

Men förrän VBO har fått det officiella beslutet om förlängt miljölov, kan de inte ta ställning till när macken kunde öppna.

- Vi har ännu inte fått stadens beslut angående tilläggstid av miljötillståndet. När vi får det, ska vi studera beslutet noggrant och sedan kan vi fatta beslutet om öppningen, förklarar Krook.

Sista stycket med kommentar från Varuboden-Osla lades till 8.10.2020 vid 10.20-tiden.

Diskussion om artikeln