Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya konstmuseet Kronan ska locka 50 000 besökare till Ekenäs

Från 2020
Uppdaterad 06.10.2020 11:48.
Museigården i Ekenäs där ett nytt konstmuseum ska byggas i hörnet av Gustav Wasas gata och Brunnsgatan.
Bildtext Här vid det gula staketet, i hörnet Brunnsgatan-Gustav Wasas gata i Ekenäs, planeras det nya konstmuseet Kronan.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det kommer att bli viktigt att marknadsföra det nya konstmuseet Kronan i Ekenäs, säger museichef Dan Lindholm. Det behövs för att locka 50 000 besökare per år.

En projektplan för konstmuseet Kronan behandlas just nu i de politiska organen i Raseborg. Den arbetsgrupp som planerar det nya museet räknar med 50 000 besökare per år.

Målsättningarna måste vara höga, säger museichef Dan Lindholm.

- Det är en så stor satsning från Albert de la Chapelles stiftelse och stadens sida, att man inte bara kan tänka att vi gör det här och så hoppas vi att det kommer folk.

Konstmuseet Kronan

I planerna sägs det att marknadsföringen främst ska riktas till sydvästra Finland med cirka tre miljoner invånare. Samtidigt får man inte glömma resten av landet.

Man riktar också in sig på Stockholm och S:t Petersburg. Arbetsgruppens beräkningar visar att en tredjedel av besöken skulle bestå av raseborgare och stadens sommargäster. Två tredjedelar skulle komma från andra orter.

teckning av modern byggnad bredvid äldre stuga
Bildtext Arkitekt Asmo Jaaksi har ritat Kronan.
Bild: JKMM Architects

Raseborgs museum Ekta har 12 000-20 000 besökare om året, så i framtiden blir det helt andra siffror, konstaterar Lindholm.

- Den nya verksamheten blir en port in till museet och ett landmärke.

Byggnaden ska också locka besökare

Dan Lindholm tror att det inte bara är konstsamlingen som kommer att locka folk, donatorns tanke är att även byggnaden ska locka besökare.

- Byggnaden ska vara sevärd och utställningen på en sådan nivå att den lockar besökare från när och fjärran.

Dan Lindholm.
Bildtext Museichef Dan Lindholm anser att målsättningarna för konstmuseet Kronan måste vara höga eftersom det är ett omfattande projekt.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Arbetsgruppen har studerat Serlachiusmuseerna i Mänttä-Vilppula för att se hur turisterna hittar till dem.

- Största delen kommer för att se på museerna, så jag hoppas och tror att det blir samma här: man kommer till Raseborg för att se Kronan och sedan kan man uppleva mycket annat till.

Vad gör ni om målet på 50 000 besökare om året inte nås?

- Vi är i en bra situation så till vida att stiftelsen har förbundit sig att stöda verksamheten med ett stort bidrag. Vi vet inte hur världen ser ut i framtiden, kanske vi måste stänga igen, men det får vi vara förberedda på.

Stiftelsen stöder Kronan varje år

Albert de la Chapelles stiftelse har lovat stöda konstmuseet Kronan med 250 000 euro per år. Dan Lindholm räknar också med att man kommer att ansöka om andra understöd på 100 000 euro per år.

Vi har inte målat upp guld och gröna skogar, utan allt är på en realistisk nivå

Museichef Dan Lindholm

Pengar behövs eftersom verksamhetskostnaderna ökar rejält. Ektas verksamhet uppgår nu till cirka 455 000 euro per år och kostnaderna ökar med nästan 730 000 euro för hyra, värme, el, personal, utställningskostnader med mera.

Intäkterna för Ekta är nu mellan 40 000 och 50 000 euro per år. I projektplanen räknar man med att ökad mängd biljettintäkter, samt intäkter via kaféet och museishopen, ska ge 314 000 euro till per år.

- Det är mycket pengar, medger Dan Lindholm. Men å andra sidan har vi en trovärdig stiftelse bakom projektet som gör att det är realistiskt.

- Vi har inte målat upp guld och gröna skogar, utan allt är på en realistisk nivå då vi jämfört besökarantal och budgetar med andra museer.

Biljettpriserna stiger

Museibesökarna betalar i dag åtta eller fem euro för ett besök i Ekta. Det kommer att bli dyrare museibesök då Kronan är klar, säger Lindholm.

- Beslutsfattarna får ta ställning till priset, men det kommer att stiga. Jag hoppas också att museikortet kommer att vara kvar.

Politikerna diskuterar planerna

Planerna för Kronan har nu kommit så långt att stadsutvecklingssektionen i Raseborg beslutat godkänna projektplanen och den preliminära verksamhetsplanen.

På måndag (5.10) behandlar stadsstyrelsen ärendet och förslaget är att stadsdirektören får i uppdrag att bereda donationsavtalet och samarbetsavtalet med Albert de la Chapelles stiftelse. Museichefen föreslås bereda intentionsavtalet med Pro Artibus.

Stiftelsen Pro Artibus kommer att samarbeta med Kronan gällande utställningar i samtidskonst, men bidrar inte med ekonomiskt stöd.

Artikeln har uppdaterats 6.10.2020:

I artikeln stod det tidigare att “Planen är att stiftelsen Pro Artibus stöder det nya konstmuseet med bland annat ekonomiska bidrag och kontakter”. Det bygger på information från Raseborgs stad. Pro Artibus kontaktade Yle Västnyland och sade att stiftelsen aldrig stöder med ekonomiska bidrag. Däremot kommer man att samarbeta med Kronan om utställningar i samtidskonst.

Uppdatering efter stadsstyrelsens möte:

Stadsstyrelsen beslöt på mötet 5 oktober 2020 att stadsdirektören och museichefen börjar förbereda donationsavtal och samarbetsavtal. Avtalen ska godkännas av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen ska ta del av mer detaljerade driftskalkyler och budgeten innan avtalen kommer till stadsstyrelsen.

Museichef Dan Lindholm berättar om nya museet Kronan som är under planering

12:50

Diskussion om artikeln