Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu rekommenderas munskydd inom Vasa sjukvårdsdistrikt: "Situationen är allvarlig"

Från 2020
Uppdaterad 02.10.2020 15:59.
Munskydd.
Bildtext Munskydd rekommenderas på alla platser där man inte kan hålla säkerhetsavstånd.

Alla som rör sig på allmänna platser i Vasa sjukvårdsdistrikt rekommenderas starkt använda munskydd. Dessutom funderar man på ytterligare åtgärder nästa vecka.

Coronasituationen i Vasa sjukvårdsdistrikt trappas upp och Österbotten ligger nu i accelerationsfasen. Arbetsgruppen som följer med epidemiläget inom sjukvårdsdistriktet har därmed skridit till åtgärder.

Befolkningen i Österbotten rekommenderas starkt till användning av andningsskydd alltid när man utför ärenden i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet.

Man rekommenderas undvika stora folksamlingar och man bör hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor.

Den starka rekommendationen om användning av andningsskydd gäller även gymnasier, andra stadiets utbildningsenheter och högskolor, om ett tillräckligt säkerhetsavstånd på 1-2 meter inte kan tryggas.

Än så länge gäller inte rekommendationen grundskolan, men arbetsgruppen kan tvingas fatta nya beslut nästa vecka.

– Situationen är mycket allvarlig just nu. Det är många studerande som har testat positivt och det kan finnas många som bär på smittan men som är symtomfria, konstaterar infektionsöverläkare Juha Salonen.

Man med läkarrock står framför Vasa centralsjukhus. Ser allvarlig ut.
Bildtext Infektionsöverläkare Juha Salonen.
Bild: Yle/Pia Lagus

Salonen påpekar att incidenstalet före arbetsgruppens möte på fredag låg på 19,4 i Österbotten, men att fler fall har konstaterats efter det och att det nu kanske ligger närmare 25.

Arbetsgruppen har prickat in ett nytt möte till tisdagen, men ifall situationen blir värre under helgen kan man tvingas tidigarelägga mötet.

– Då kan vi möjligtvis tvingas fatta beslut om en rekommendation om munskydd även i grundskolan eller om att begränsa antalet personer på tillställningar ytterligare, konstaterar Salonen.

I första hand är det varje medborgares eget ansvar att skaffa andningsskydd. Kommunerna på området ordnar enligt egen praxis med utdelning av andningsskydd till mindre bemedlade kommuninvånare.

Rekommendationerna är i kraft från och med fredagen den 2 oktober till och med den 25 oktober.

Artikeln uppdaterad kl.15.57 med tilläggsinformation om hur länge rekommendationen är ikraft och att det är fråga om en stark rekommendation.