Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Besökare förvånade över fullsatta parkeringsplatser vid Sibbo storskog: Hur ska här inte se ut under veckosluten?

Från 2020
Parkeringsplatsen vid Sibbo storskog / Byabäcken i Sibbo
Bildtext Fredag klockan 12 och parkeringen vid Byabäcken invid Sibbo storskog är full.
Bild: Yle/Stefan Härus

Med jämna mellanrum går diskussionen om parkeringsproblemen vid Sibbo storskog het på sociala medier.

Det är i synnerhet på Sibbosidan om storskogen som parkeringsproblemen är akuta.

Parkeringsplatserna är för få, vilket leder till ibland farliga situationer på landsvägarna, eftersom det är där som bilarna parkeras då de officiella parkeringsplatserna är fullbelagda.

På Vandasidan är parkeringsplatserna fler och möjligheterna för parkering är där bättre än på Sibbosidan.

Marko Nieminen & Minja Huoplainen som besökte Sibbo storskog 02.10.20
Bildtext Marko Nieminen hade inte velat "kila in" bilen i den alltför smala parkeringsplatsen. Minja Huopalainen blev för sin del förvånad över mängden bilar en vanlig vardag.
Bild: Yle/Stefan Härus

Trångt också på blanka vardagen

Vid Västervägen i Hindsby i Sibbo finns två parkeringsområden med plats för ett tiotal bilar.

Då Yle Östnyland besöker den större parkeringsplatsen, den vid Byabäcken, finns det tre lediga parkeringsplatser när reportern kommer fram.

Reportern hinner knappt stiga ur bilen när också de två sista lediga platserna är ett minne blott.

Det är Marko Nieminen och Minja Huopalainen från Köklax som tar den sista platsen. Marko säger att han fick lov att “kila in” bilen i en alltför smal ruta.

- Helst hade jag nog inte klämt in bilen på en så smal plats, men det var ju den sista platsen, säger Nieminen.

Parkeringsplatsen vid Sibbo storskog / Byabäcken i Sibbo
Bildtext Tjugotalet bilar får plats på den större av storskogsparkeringarna på Västervägen.
Bild: Yle/Stefan Härus

Fullt också på vardagar

Minja Huopalainen berättar att de alltsedan våren besökt olika nationalparker. Nu hade turen kommit till Sibbo storskog.

- Jag är faktiskt lite förvånad att parkeringsplatsen är så full trots att det är fredag och mitt på dagen. Säkert skulle det finnas skäl att förstora parkeringen. Hur ska det inte se ut här under veckosluten, undrar Huopalainen.

Följden av att parkeringsplatserna vid Västervägen är så små, blir att man parkerar på den inte allt för breda grusvägen i stället.

Det resulterar ofta i att tunga och breda fordon som skördetröskor och lastbilar som transporterar till exempel timmer eller stock har svårt att ta sig förbi.

I synnerhet om ett större fordon måste möta fordon som kommer från det motsatta hållet, blir det problem att mötas på grund av de parkerade bilarna vid dikesrenen.

Det har också beskrivits på sociala medier hur besökare helt kallt kör ut bilen på en infart till en åker eller till och med på bybornas gårdsuppfarter.

En del markägare i trakterna har varit tvungna att placera ut hinder vid åkerinfarterna för att undvika att bilar parkerar där.

En parkerad bil på en åkerinfart hindrar till exempel skördetröskorna från att komma ut på åkern.

Parkeringsplats vid Västervägen invid Sibbo storskog (Obs! Inte Byabäckens parkeringsplats)
Bildtext Också den mindre och mera nordliga parkeringsplatsen på Västervägen var full då Yle Östnyland besökte området.
Bild: Yle/Stefan Härus

Små åtgärder redan i höst

Forststyrelsen - som har hand om Sibbo storskog - ser förstås gärna att besökarna i Sibbo storskog ökar. Följden är att också antalet bilar ökar.

- Vi kommer redan nu under hösten att skrida till akuta åtgärder. Det handlar om trafikkontroll och trafikövervakning. Vi kommer tillsammans med väglagen och med andra lokala aktörer att lösa problemet, säger kundservicechef Pekka Koponen på Forststyrelsen.

De akuta åtgärderna handlar bland annat om att styra trafiken till de större parkeringsplatserna på Vanda- och Helsingforssidan.

- Parkeringsplatsen vid till exempel Knutersvägen i Helsingfors har besökare i Sibbo storskog upptäckt rätt bra den gångna sommaren, säger Koponen.

Anslagstavla för Sibbo storskogs nationalpark
Bildtext Coronaepidemin har resulterat i ett ökat intresse för natur och mera besökare i skog och mark - inte minst i nationalparkerna.
Bild: Yle/Stefan Härus

Bättre kollektiva förbindelser

Forsstyrelsen underhandlar också som bäst med Helsingforsregionens trafik (HRT) för att få till stånd bättre kollektiva trafikförbindelser till Sibbo storskogs nationalpark.

- Det här är de grundläggande åtgärder vi kan ta till för tillfället, säger Koponen.

En del parkeringsplatser kommer man också att förstora - dock inte den vid Byabäcken.

- Problemet är inte lika akut där som vid till exempel Kalkungsvägen på Vandasidan, som är en privat väg. Västervägen i Hindsby är en allmän väg, så parkering på vägen är tillåten men inte att rekommendera, säger Koponen.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till Sibbo storskog kommer att fortsätta i alla de kommuner som har del i nationalparken.

- Vi fortsätter på den linje vi redan slagit in på, det vill säga att lite i gången förbättra och utveckla parkeringarna vid Sibbo storskogs nationalpark, säger kundservicechef Pekka Koponen på Forststyrelsen.

Diskussion om artikeln