Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Företagarna utredde: Distansjobb gör de anställda nöjdare och mer produktiva, och kontorshyran blir billigare

Från 2020
Morgonrusning på Västerleden.
Bildtext Arbetsresor över en timme slipper den som jobbar hemma.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Distansarbete är oväntat populärt bland finländarna. Det visar en opinionsundersökning som Företagarna i Finland har låtit göra.

Tre fjärdedelar av de svarande vill jobba hemma och på stugan i fortsättningen, åtminstone ibland.

- Det här budskapet är intressant och starkt också för arbetsgivarna, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland som beställde opinionsmätningen.

Stora förändringar sker i arbetslivet i framtiden. En del hade säkert kommit ändå, men coronapandemin sätter fart.

Slutsatsen är att distansarbetet tycks öka tillfredsställelsen avsevärt bland de anställda.

I opinionsmätning med drygt tusen svarande hade över hälften prövat på att jobbat hemifrån. Majoriteten var nöjd med upplevelsen.

Nöjda anställda producerar mer

Det vanligaste svaret bland företagarna var att distansarbetet inte har haft någon inverkan på det egna företaget. Där det fanns problem gällde det minskat samarbete i företaget.

Hälften av företagarna som svarade på förfrågan ville inte varaktigt öka distansarbetet bland de anställda. Men det ville de anställda.

Ökat självbestämmande i jobbet är en faktor som ökar trivseln. Stressen sägs också ha minskat.

En nöjd anställd är en produktiv anställd, påpekar Mikael Pentikäinen på Företagarna. Därför anser han det viktigt att ge möjlighet till distansarbetet där det kan göras.

Arbetsergonomin och bristen på arbetsutrymme i hemmet är ändå nackdelar som nämns i undersökningen. De tekniska svårigheterna har inte blivit fler, men inte heller färre i hemarbetet.

Porträttbild av Mikael Pentikäinen, läsande en tidning
Bildtext Alla vinner på distansarbete, enligt Mikael Pentikäinen, VD på Företagarna.
Bild: Markus Sommers/Företagarna

Stor förändring inte bara i arbetslivet

- Ökningen av distansarbetet innebär en mycket stor förändring i det finska arbetslivet. Och inte bara där. Det medför också förändringar i efterfrågan på tjänster, resonerar Mikael Pentikäinen.

De som äger och hyr ut stora kontorsfastigheter ser en förändring, liksom de som säljer olika slags tjänster i stadskärnorna.

Samtidigt händer det enligt Pentikäinen saker i de kommuner som har mycket fritidsbebyggelse, dit arbetet delvis flyttar. Sommarhus byggs om till vinterboning och kanske fast bostad.

- Vad vi kommer att se vet vi inte ännu, men förändringen är stor och mycket positiv, från många synvinklar, säger Pentikäinen.

Hemjobb mest ok för stats- och organisationsanställda

Anhängare till Samlingspartiet och de Gröna är mest intresserade av att fortsätta jobba på distans.

Det fanns intresse för distansarbete bland Sannfinländare och Centerfolk också. Men där var andelen störst av dem som svarade att deras arbetsuppgifter inte tillåter det.

Statsanställda och folk inom organisationslivet var mest intresserade av distansjobb.

I kommuner och kommunala bolag var intresset för och möjligheten till distansarbete minst.

Den anställdas ålder hade ingen större betydelse för intresset för distansjobb.

Yle-kontoret i Logomo.
Bildtext Buller, trängsel, dålig luft är saker man slipper vid arbete hemma eller på stugan.
Bild: Yle/Daniel Korpi

Företagarna visar vägen bort från stora kontor

Företag och arbetsgivare vill gärna skära ner på dyra kontor och arbetsplatser i stadskärnorna. Det visar sig passa utmärkt också för en stor del av arbetstagarna.

Företagarna i Finland som leds av Mikael Pentikäinen ska också flytta, till avsevärt mindre kontorslokaler. Inom kort flyttar Företagarna.

- Vi har nu 1800 kvadratmeter och flyttar till 500. Det är en ganska stor förändring. Den sker utan att minska på arbetskraften, tillägger han.

45 av de 70 anställda på Företagarna i Finland har en arbetspunkt om de väljer att komma till kontoret.

Balans mellan kontroll och eget ansvar

- Förstås finns det arbetsuppgifter där det är viktigt att träffas ibland, tillägger Mikael Pentikäinen. Det gäller möten, planering och kreativt arbete tillsammans. Det är viktigt att hitta den rätta balansen.

- Det är bra för majoriteten av de anställda att ha ansvar för sin egen tidsanvändning och arbetsuppgifter, säger Mikael Pentikäinen.

Därmed hör den hierarkiska arbetsplatsen, med hård chefskontroll av de anställda, till en förgången tid.

- Men med dagens teknologi är det också möjligt att ha tillräcklig kontroll på distans, tillägger Pentikäinen.

De anställda behöver inte besöka arbetsplatsen regelbundet. Arbetsgivarens kontroll kan också skötas på avstånd.

Restid är pengar

Bland de anställda som hade jobbat hemma var förkortningen av restid väsentlig. Den vanligaste tidsbesparingen var över en halvtimme bland dem som svarande på Företagarnas enkät

En fjärdedel av de svarande sparade till och med mer än en timme om dagen när de kunde jobba hemma i stället för att ta sig till jobbet.

I debatten om lokala avtal ser Mikael Pentikäinen det inte som omöjligt att räkna in den inbesparade restiden i lönediskussionerna. En timmes inbesparad tid på arbetsresor har också ett värde, säger han.

Företagarnas vd Pentikäinen utesluter inte att de anställda nöjer sig med lägre löner eftersom man har sparar tid och bränsle på arbetsresorna.

Diskussion om artikeln