Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över hälften av sjukskötarna har funderat på att byta bransch under coronaepidemin – 40 procent uppger att de är utmattade

Från 2020
Sjukskötare knyter fast ett ansiktsskydd i sjukhusmiljö.
Bildtext Flera av sjukskötarna bytte arbetsuppgifter i och med coronaepidemin.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Över hälften av de skötare som svarade på Finlands sjukskötarförbunds enkät funderade på att byta bransch mitt i coronaepidemin. 40 procent uppger att de är utmattade eller väldigt utmattade efter coronavåren och -sommaren. Därutöver uppger 40 procent att de är tidvis utmattade.

– Om över hälften av de som svarade på enkäten har funderat på att byta bransch under coronapandemin, är det uppenbart att vi inte kan gå in i den andra vågen med samma arrangemang som vi gick in i den första vågen. Man måste lyssna bättre på sjukskötarna och deras chefer och stöda dem mera, säger Nina Hahtela, ordförande vid Finlands sjukskötarförbund i ett pressmeddelande.

Sex procent av de som svarade på enkäten tänkte förverkliga sina planer på branschbyte. Ungefär var femte uppger sig fortfarande fundera på saken.

Nästan var tredje uppgav att de funderat på branschbyte redan före coronaepidemin.

27 procent uppgav att de varit utmattade redan innan coronavåren.

Många upplever att de inte uppskattas

I flera av svaren kom det fram att sjukskötarna upplever att de inte uppskattas i sitt yrke, berättar utvecklingschef Liisa Karhe i pressmeddelandet.

Samtidigt upplevde 44 procent att deras yrkesstolthet har ökat under coronapandemin.

Enligt Karhe är det ändå inte tillräckligt att sjukskötarna uppskattar sitt eget jobb, om de upplever att arbetsgivarna och statsmakten inte uppskattar dem, förutom i tal.

Byte av arbetsuppgifter orsaken till utmattning

Flera av sjukskötarna fick nya arbetsuppgifter i och med coronaepidemin. Nästan en av fyra av dem som svarade på enkäten bytte antingen arbetsuppgifter eller arbetsplats.

Ofta fick de inte en tillräckligt omfattande introduktion till de nya uppgifterna.

29 procent av de som bytte arbetsuppgifter uppger att introduktionen till de nya uppgifterna var antingen dålig eller väldigt dålig. 27 procent å andra sidan uppger att introduktionen var antingen bra eller väldigt bra.

Speciellt stort var introduktionsarbetet vid intensivvårdsavdelningarna, enligt pressmeddelandet.

Många upplevde sin arbetssäkerhet äventyrad

Över hälften (51 procent) av dem som svarade på enkäten upplevde att deras arbetssäkerhet var äventyrad åtminstone tidvis i och med coronaepidemin.

Nästan var fjärde upplevde att arbetssäkerheten var äventyrad varje vecka eller oftare.

Drygt 2 300 medlemmar i Finlands sjukskötarförbund svarade på enkäten i början av hösten.

Källor: Finlands sjukskötarförbund, STT

Diskussion om artikeln