Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Beatrice och Dallas Hammarberg bor i Bromarv året runt, men har adress okänd – Raseborgs stad godkänner inte deras hem som fast boende

Från 2020
Uppdaterad 06.10.2020 09:00.
En äldre kvinna och äldre man står framför en rödmålad stockstuga. De ser in i kameran och ler.
Bildtext Beatrice och Dallas Hammarberg har bott på flera håll i Finland. Före Bromarv bodde de i Kervo, men båda ville flytta tillbaka till sina gamla hemknutar. De bor nu nära Beatrice gamla hemställe. Dallas kommer från Nitlax, men där håller barnen till.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Borde det bli lättare att ändra fritidshus till fast boende i Raseborg? Nuvarande delgeneralplaner, eller inga planer alls, sätter käppar i hjulet för eventuell inflyttning.

Nu när några fritidshus i Ekenäs östra skärgård har fått lov att ändras till bostadshus för fast boende, har även andra invånare med fritidshus i Raseborg börjat fundera om också deras fastigheter kan få samma lov.

Beatrice och Dallas Hammarberg hör till dem.

De bor sedan 15 år tillbaka i ett rött timmerhus i Bromarv. Till huset kommer man längs en bilväg som underhålls året runt.

Längs samma väg finns en hel del hus och stugor. De är alla betecknade som fritidshus, men några av dem används ändå för fast boende.

- Vi började med att ansöka om undantagslov för att få bygga till huset. Då bad vi också om att få ändra om det till fast boende, men det var motigt. Det kom hela tiden till mera vad vi skulle behöva göra för att få stugan till fast bostad.

Huset är byggt på 1980-talet, med stockar från en gammal folkskola. Huset är isolerat, har treglasfönster och tillräckligt breda dörrar. Men det saknar en sak.

- Här ska finnas maskinell ventilation, men det vill vi inte sätta in eftersom det inte finns någon plast i väggarna, säger Beatrice Hammarberg.

Ett rödmålat stockhus i solsken. Tidig höst.
Bildtext Räcket på timmerhusets altan ska göras om eftersom ett barn kan falla ner från altanen mellan stockarna. Det är ett av kraven från stadens sida. Nu har paret Hammarberg placerat ett skåp på den sidan där fallet är mer än 20 centimeter.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Båda säger att det troligtvis är avsaknaden av maskinell ventilation som är en bidragande orsak till att de inte har beviljats lov för fast boende.

Paret Hammarberg har mer eller mindre gett upp hoppet om att få undantagslov av Raseborgs stad. Att söka om lov känns dyrt och sannolikheten att de beviljas lov för fast boende är liten.

Ändå är huset i Bromarv deras enda hem. De har ingen annan adress. De har ingen adress överhuvudtaget.

- Vi är inte skrivna någon annanstans. Därför känns det fånigt att man som invånare i Raseborg inte får ha egen adress, säger Beatrice Hammarberg.

En äldre kvinna och äldre man står framför en rödmålad stockstuga. De ser in i kameran och kvinnan öppnar dörren till huset.
Bildtext Beatrice och Dallas Hammarberg bor på Fårtvättsvägen i Bromarv, men den adressen finns varken i bilens registerutdrag eller hos magistraten.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Beatrice och Dallas Hammarberg har adressen okänd. Så står det i alla myndighetspapper.

De har rätt till vård i Raseborg, men Beatrice Hammarberg känner sig ändå som en andra klassens medborgare.

Hon får bland annat inte köpa saker på avbetalning eftersom hon inte har en adress. Beatrice Hammarberg har också märkt att en del telefonoperatörer inte godkänner henne som kund när hon saknar en officiell adress.

Paret Hammarberg får naturligtvis också rösta i val, men de får inte gå till vallokalen i Bromarv på själva valdagen. Eftersom de saknar adress finns de inte upptagna i röstlängden där. De ska antingen rösta på förhand eller åka till en på förhand angiven plats.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet

Beatrice och Dallas Hammarberg bor i Bromarv men har adressen okänd

4:14

Mycket har hänt sedan planen blev klar

Det område i Bromarv där Beatrice och Dallas Hammarberg bor är oplanerat. Området hör till det som kallas västra skärgården.

Ira Donner (Gröna), medlem i Raseborgs planläggningsnämnd, bor i Jomalvik i Ekenäs. Jomalvik omfattas av södra skärgårdens delgeneralplan.

Södra skärgården är planerat som ett område med fast boende och fritidsboende.

Också östra skärgården har en gällande delgeneralplan. I den planen är området ämnat för fritidsboende.

Det är i östra skärgården planläggningsnämnden gett lov att ändra några fritidsfastigheter till fast boende.

- Östra skärgårdens delgeneralplan är en bra plan, men det har hänt lite saker sedan den fastställdes, säger Ira Donner.

När östra skärgården planerades för fritidsboende, det här skedde på Ekenäs stads tid, trodde både tjänstemän och politiker att det skulle vara lätt att ändra fritidshus till fast boende.

- De som byggde på området fick mer eller mindre ett löfte att det skulle gå att fixa, minns Ira Donner.

Det blev inte så.

- Från statligt håll kom det ändå att det inte går att ändra sådana här områden till fast boende, i alla fall inte i skärgården, säger Ira Donner, som tycker det blev orättvist för dem som hade satt fritidsmärkning på sina bostäder.

En kvinna med grått kort hår står framför ett gulmålat trähus (uncan i Ekenäs).
Bildtext Ira Donner vill infria de löften som gavs under Ekenäs stads tid.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Ira Donner betonar att planläggningsnämnden egentligen inte borde gå emot en gällande delgeneralplan.

Tidigare skulle det också varit omöjligt för nämnden att göra så, men för några år sedan förlorade närings-, trafik- och miljöcentralen sin besvärsrätt. Nu har kommunerna beslutanderätten.

- Det är därför som jag, och troligtvis mina kolleger i planläggningsnämnden, varit tillåtande att omvandla fritidsboende till fast bosättning.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet

Politiker Ira Donner vill rätta till de orättvisor som skapades för markägare med fritidshus i Ekenäs östra skärgård

5:08

På önskelistan: mera pengar till planering

Ira Donner hoppas att Raseborgs stad någon gång kommer att ha resurser att göra om östra skärgårdens delgeneralplan.

- Sedan har vi västra skärgården som inte har någon plan alls, men det är en annan historia, säger Ira Donner.

Man kan tyvärr inte plätta ner sig var som helst och sedan förvänta sig full service

Ira Donner, medlem i Raseborgs planläggningsnämnd

Att planläggningsnämnden i Raseborg på senare tid beviljat lov att ändra fritidsbebyggelse till fast boende, behöver däremot inte vara början till någon större förändring, anser Ira Donner.

- Vi borde planera om, men då med tanke på samhällsteknik, ekologi, skolor och vård. Allt sådant som Raseborg måste tänka på och tillhandahålla våra fast bosatta. Man kan tyvärr inte plätta ner sig var som helst och sedan förvänta sig full service, säger Ira Donner.

En kvinna med grått kort hår står framför ett gulmålat trähus (uncan i Ekenäs). Hon ser inte in i kameran utan ner mot händerna, som hon viftar med och förklarar något.
Bildtext Att bevilja undantagslov till alla fritidshus som uppfyller samma kriterier kan plötsligt leda till oplanerade små samhällen, säger Ira Donner.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Ira Donner vill se mer inflyttning i Raseborg, men hon säger att staden och de förtroendevalda måste tänka på vad miljön tål.

- Vi måste också tänka på vad som händer om man ger lov för ett ställe. Då borde man ge för följande som uppfyller samma kriterier och plötsligt har man ett litet samhälle som man inte planerat.

Ira Donner efterlyser mera pengar till planering. I synnerhet för områden som saknar plan.

- Då kunde man på förhand se vilka områden man kan ha fast bosättning på och vilka områden som det ur samhällelig synpunkt är otänkbart med ny fast bosättning.

Om någon vill ändra sitt hus och flytta till Raseborg, så ska de få göra det

Sven Holmberg, ordförande för Raseborgs planläggningsnämnd

Sven Holmberg (SFP) är ordförande för planläggningsnämnden i Raseborg. Han ser inget större drama i att politikerna enhälligt gått emot tjänstemännens beredning, det vill säga beviljat lov att ändra fritidsboende till fast boende.

- Jag har hela tiden varit av åsikten att man ska bevilja. Om någon vill ändra sitt hus och flytta till Raseborg, så ska de få göra det. Det finns ju sedan undantag. Till exempel ute på en holme ska vi kanske vara lite försiktiga, men har man en bra fast vägförbindelse, så att servicen och brunnstömningar kan fungera, så tycker jag att det är ok, säger Sven Holmberg.

En äldre man med rakat huvud, rutig skjorta och beige jacka står ute. Solsken. Höst. Bakom en grönbladig, stor buske
Bildtext Vill folk flytta ut på landet, så ska de få det, anser Sven Holmberg, som undrar vem som ska erbjuda närservice till fritidsborna om alla fast bosatta bor inne i centrum.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Framtiden får utvisa om det här är en växande trend.

- Det får vi se, nog kan det hända att pandemin har gjort att folk har märkt att det går att jobba på avstånd. Då kanske de attraheras av att flytta ut till landet, funderar Sven Holmberg.

Ur samhällsteknisk synpunkt är det bra med olika kommuncentra, men Sven Holmberg tycker det är viktigt att människor ska få bo där de vill i Raseborg.

- Det är klart att i en glesbygdskommun finns det avstånd. Behovet av skolskjuts ökar, men det är nog överkomligt. Inte är det så stora problem med det. Jag tycker den här signalen, att man varje gång säger nej om någon vill ändra sitt hus och flytta till Raseborg, det går nog inte i dagens samhälle.

Också Sven Holmberg efterlyser mera resurser och pengar till planering i Raseborg.

- Man borde kanske göra en annan sorts översiktsplan över hela kommunen var det är lämpligt att bosätta sig året om.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet

Politiker och tjänstemän oeniga om fritidshus kan ändras till fast boende. Politiker Sven Holmberg vill ha mera livat på landet

4:16

Tjänstemännen ser på planeringen med juridiska ögon

Om de som äger fritidshus faktiskt flyttar till Raseborg och landet om deras fritidshus ändrar till fast bosättning är oklart.

Bakom en ändring kan det också ligga skattetekniska skäl och att man får mera byggrätt och ett bättre värde på huset och fastigheten.

Niclas Skog är tf stadsarkitekt i Raseborg och har varit föredragande i de ansökningsärenden som gällt att ändra fritidshus till fast boende.

- Vi behöver inflyttare och tar gärna emot inflyttare. Därför beviljar planläggningsnämnden gärna de här loven. Sedan måste tjänstemännen se det med mer juridiska ögon. Lagen ställer kriterier när man kan bevilja undantagslov och om något av de här kriterierna inte uppfylls, så kan lov, enligt tjänstemannens tolkning, inte beviljas. säger Niclas Skog.

En man med mörk jacka och kort hår står utomhus på gräsmatta och ser in i kameran. Björkar i bakgrunden.
Bildtext Tf stadsarkitekt Niclas Skog hänger inte läpp över att hans beredning har röstats ned med 8-0 i planläggningsnämnden i de två senaste fallen där fritidsbyggnader fått lov att ändras till fast boende.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Frågan är om en nämnd får gå emot en tjänstemannaberedning som baserar sig på lagar och paragrafer?

- Det är en bra fråga. Visst har nämnden rätt att fatta egna beslut. Nämnden utgår från att deras tolkning är juridiskt korrekt.

Det som är utmanande i Raseborg är att kommunen är väldigt vidsträckt och att det finns områden som är helt oplanerade. Också Niclas Skog talar om bristande resurser.

- Det finns ett skriande behov av generalplaner eller strandgeneralplaner när vi pratar om skärgården. Vi har hela Bromarv skärgård, den så kallade västra skärgården, utan strandgeneralplan. Där kom det redan under Ekenäs tid önskemål från politiskt håll att sätta i gång en planering. Den har tyvärr inte kört i gång, säger Niclas Skog.

Efter undantagslov krävs ett nytt bygglov

I de fall planläggningsnämnden har beviljat undantagslov att ändra ett fritidshus till fast boende krävs det sedan att markägaren ansöker om bygglov.

För att markägaren ska beviljas bygglov krävs det att själva huset uppfyller de kriterier som behövs för ett fast boende.

- Om markägaren sen tycker det blir för dyrt att till exempel tilläggsisolera så då kan man inte bevilja bygglov, säger Niclas Skog.

Intresset för att ändra om från fritidsboende till fast boende har ändå inte ökat nämnvärt under coronavåren och sommaren, säger tf stadsarkitekt Niclas Skog vid Raseborgs stad.

- Inte markant, det är en svagt uppåtgående trend, men däremot har olika åtgärdstillstånd inom byggbranschen ökat. Bland annat har folk bett om tillstånd att få bygga altaner eller mindre konstruktioner som inte kräver bygglov.

Tf stadsarkitekt vill också ha mer inflyttning till Raseborg, men måste granska lovansökningar med juridiska ögon

6:04

Diskussion om artikeln