Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt bostadshus på parkeringen vid gamla Tokmanni på Korsmansgatan i Hangö fick bygglov

Från 2020
Korsmansgatan i Hangö.
Bildtext Flervåningshuset flyttar närmare Korsmansgatan än i detaljplanen.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Miljönämnden i Hangö har godkänt ett bygglov för ett nytt flervåningshus på Korsmansgatan 38 invid den gamla Tokmannifastigheten.

Bostadshuset har flyttats lite utanför byggrutan för att störa grannen mitt emot i söder mindre och för att göra gården trevligare för invånarna.

Ritningar av två våningshus på tre våningar.
Bildtext Här är skisser på hur loftgångshuset ska se ut. För att huset ska kunna byggas ska gamla Tokmanni rivas. Rivningslov har redan beviljats.
Bild: Hangö stad

Det är markägaren Kiinteistö Oy Hangon Liiketalo som ansöker om att få bygga ett tre våningar högt loftgångshus på parkeringen invid den gamla affärsfastigheten.

Huset ska ha 17 lägenheter.

Byggs närmare Korsmangsgatan än i planen

Det nya flervåningshus ligger lite utanför byggrutan på en zon som är tänkt för planteringar.

Vid tomtens norra gräns finns det i detaljplanen ett fyra meter brett område där man enligt planen ska plantera träd.

Men markägaren vill flytta bostadshuset två meter närmare tomtgränsen i norr. Enligt markägaren ryms det ändå smala träd på platsen.

En skiss över en byggplats.
Bildtext Det röda området är det som visar avvikelsen. Det är alltså frågan om en mycket liten avvikelse.
Bild: Hangö stad

Markägaren motiverar ansökan med att det blir mera plats för bostädernas gårdar och för lek- och vistelseområden bakom byggnaden ifall man kan bygga lite utanför rutan.

Att flytta byggnaden närmare Korsmansgatan ger också grannen på södra sidan mera rymd på sin egen gård. Grannen har varit orolig för placeringen, men med den nya placeringen har grannarna inget att anmärka på.

Eftersom gångbanan på Korsmansgatan har flyttats i samband med att undergången under järnvägen byggdes blir avståndet mellan byggnaden och gångbanan fem meter.

Det är ett längre avstånd än i den ursprungliga detaljplanen. Därför tycker miljönämnden i Hangö att man kan säga ja till avvikelsen i planen.

Buller ska beaktas

Miljönämnden beviljade också bygglov för flervåningshus med det villkoret att beslutet om avvikelsen från byggrutan först ska vinna laga kraft.

Dessutom förutsätter staden att man i den fortsatta planeringen förutom buller också beaktar buller via stommen och vibrationer som orsakas av trafik.

På Korsmansgatan kör långtradare till Västra hamnen och på andra sidan Korsmansgatan löper järnvägen med både person- och godstrafik.

Diskussion om artikeln