Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Helsingforsbon Johanna Backas är ny stadsarkitekt i Raseborg

Från 2020
Johanna Backas
Bildtext Johanna Backas är ny stadsarkitekt i Raseborg.
Bild: Foto: Karin Filén

Arkitekt Johanna Backas, född år 1974, är ny stadsarkitekt i Raseborg. Stadsstyrelsen i Raseborg valde henne enhälligt på sitt möte på måndagen (5.10).

Johanna Backas från Helsingfors är arkitekt från tekniska högskolan och jobbar för tillfället på Helsingfors stad som arkitekt på byggnadstillsynen.

Hon efterträder Simon Store som numera jobbar i Kyrkslätt. Efter att Store blev detaljplanechef där har hans arbetsuppgifter i Raseborg skötts av tillförordnad stadsarkitekt Niclas Skog.

Backas har ingen bred ledarskapserfarenhet i egen organisation, men däremot har hon projektledningserfarenhet.

Behörighetskraven för tjänsten är arkitekt- eller landskapsarkitektexamen från teknisk högskola eller universitet samt erfarenhet av arbetsuppgifter inom planläggning.

Dessutom värdesätts kunnande och erfarenhet av kommunala byggnadstillsyns- samt miljövårdsuppgifter.

Den sökande ska ha utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och goda kunskaper i det andra.

13 personer sökte tjänsten

Tjänsten söktes av 13 personer och av dem var åtta behöriga. Tre personer intervjuades av stadens arbetsgrupp. Förutom Backas (född 1974) intervjuades landskapsarkitekt Maria Jaakkola (född 1970) och arkitekt Enni Oksanen (född 1983).

Valet ser ut att ha skett mellan Maria Jaakkola och Johanna Backas.

Av de tre intervjuade har Maria Jaakkola enligt intervjugruppen den både längsta och bredaste planläggningserfarenheten. Jaakkola har också erfarenhet av ledarskap från sin tidigare karriär.  Backas saknar däremot bred ledarskapserfarenhet i egen organisation.

Stadsarkitekten fungerar som avdelningschef för både planläggnings- och miljöavdelningen inom tekniska sektorn. Hennes chef blir stadens tekniska direktör Jan Gröndahl.

Backas har utmärkta kunskaper i såväl svenska som finska. Svenska är hennes modersmål. Jaakkolas modersmål är finska och hon har goda kunskaper i svenska.

Raseborgs stadsstyrelse tyckte att Johanna Backas var den bästa kandidaten med tanke på Raseborgs geografi med skärgård, stads- och byacentrum. Specialkunnande om Raseborgs geografi nämns inte i behörighetskraven eller bland de meriter som stadsarkitekten förväntas ha.

Backas säger till Yle Västnyland att hon antagligen börjar i sitt nya jobb i december.

Prövotiden vid besättande av tjänsten är sex månader.

Artikeln bygger på uppgifter i föredragningslistan till Raseborgs stadsstyrelse 5.10.2020 och stadsstyrelsens beslut. Av Backas kommer endast uppgiften att hon torde börja jobba i Raseborg i december.

Diskussion om artikeln