Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå satsar 90 000 euro på konsttävling för det nya skolcentret

Från 2020
Två konstnärer målar en mural på en husvägg.
Bildtext Arkivbild. Det här konstverket finns i Vasa. Konstverket är skapat av Bekim Hasaj och Valentina Gelain och heter Celebrating the Vaasa art night.
Bild: Yle/Roger Källman

Fasaderna på det nya skolcentret i Sjundeå ska prydas av stora och synliga konstverk. Därför utlyser kommunen nu en konsttävling för att vaska fram de bästa verken.

Det finns plats för två väggreliefer på 9 gånger 4 meter på fasaden mot Sjundeåvägen. Också på väggen mot innergården finns det plats för fasadkonst.

På fasaden planeras paneler av metall där man kan förverkliga fasadkonst. Bilderna kan belysas bakifrån.

Tävling i två delar

Sjundeå kommunstyrelse har nu beslutat utlysa en tävling där man ber in exempel på konstverk av konstnärer som är bosatta i Finland.

Den första fasen av tävlingen ordnas mellan den första november och den sista december i år.

Sjundeås planerade skolcentrum
Bildtext Så här ska skolcentret se ut.
Bild: Arkitekterna Von Boehm – Renell Oy

En jury väljer sedan utgående från de här portfolierna tre konstnärer eller konstnärsgrupper som får en inbjudan till tävlingens andra fas, som ordnas mellan den första februari och den sista april nästa år.

Under tävlingens andra fas ska konstnärerna lämna in sina egna förslag och juryn väljer en vinnare, men det är ändå kommunen som har det sista ordet i frågan.

Målet är att välja vinnare och göra beställningen av verket i maj eller juni så att verket kan vara färdigt i slutet av år 2021.

Skolan ska tas i bruk hösten 2022.

Alla konstnärer belönas med en lika stor prissumma då tävlingen har avslutats.

En ordentlig budget

Den totala summan för tävlingsbudgeten är 91 000 euro.

I den ingår en stor kostnad för själva vinnande verket och förverkligande av det.

I budgeten har man också beaktat att man måste marknadsföra sin tävling ordentligt.

Konstnärsgillet i Finland informerar i sina kanaler om tävlingen, men Sjundeå förbereder sig också för att köpa plats i medier för tävlingen.

Så här fördelas budgeten:

  • Priserna i tävlingen 6 000 euro
  • Arvodet för Konstnärsgillet i Finland 500 euro
  • Arvoden för juryns konstnärsmedlemmar 1 500 euro
  • Besiktningsdagens arvoden 500 euro
  • Arrangemangen kring de två bedömningsdagarna 1 000 euro
  • Annonsering i medier 1 500 euro
  • Förverkligande av konstverket inklusive material och konstnärsarvode 80 000 euro

Summa 91 000 euro

Tävlingsbudgeten fanns med redan då man tidigare i år beslutade om finansieringen av skolcentret.

I juryn sitter två konstnärer som Konstnärsgillets styrelse väljer. Dessutom sitter det representanter för Sjundeå kommun i juryn, både tjänstemän och politiker.

Juryn har också en sekreterare och dessutom har den arkitekt som ansvarar för skolbygget en plats i juryn.

Konstverkets och skolcentrets namn ska passa ihop

Vad skolcentret ska heta bestäms först efter att det vinnande konstverket har valts eftersom konstverket och centrets namn ska stöda varandra.

I det nya bildnings- och välfärdscentret ska det finnas skola både för de svensk- och finskspråkiga eleverna i Sjundeå ändå från förskolan framåt.

I centret placeras också biblioteket och ungdomslokalerna.

20.8.2021 klockan 10.41 I artikeln tillfogades uppgifter om vem som skapat konstverket i Vasa, som syns på huvudbilden samt vad konstverket heter.

Diskussion om artikeln