Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rent vatten och möjlighet att tanka bilen en svår ekvation i Hangö - mackarna måste ligga utanför grundvattenområde

Från 2020
Uppdaterad 07.10.2020 14:10.
En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket
Bildtext ABC-macken vid Sandövägen stängdes i slutet av juni. I början av oktober beviljade miljönämnden två års tilläggstid. Riksväg 25 ligger på grundvattenområden ända till gränsen till Raseborg.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Hangö är för tillfället utan mack för den tunga trafiken och det är en utmaning att hitta en lämplig plats i närheten av riksväg 25 som inte ligger på ett grundvattenområde.

I dagens läge är det endast möjligt att tanka bilen vid bensinmacken vid torget. Macken vid Sandövägen som stängde i slutet av juni kan enligt miljönämndens beslut tillfälligt få öppna på nytt.

Lovet gäller i max två år i väntan på att den nya macken i anslutning till den planerade nya S-marketen vid den så kallade Teboiltomten blir klar.

Vid torget och vid Sandövägen finns det inte möjlighet för de tunga fordon som kör till och från hamnen att tanka.

S-market eller nära begravningsplatsen

Det finns två platser där det i framtiden skulle kunna byggas mackar för tung trafik.

En plats som man utreder som lämplig för en mack för tung trafik i framtiden är där som nuvarande S-market finns, säger stadsdirektör Denis Strandell.

Om järnvägsövergången vid Hangö Kex i framtiden byggs om och den tunga trafiken dirigeras om via en existerande underfart bakom begravningsplatsen så skulle det där kunna vara möjligt att bygga en mack utanför grundvattenområde, säger Strandell.

Han anser att det åtminstone borde finnas två mackar för privatbilister och en för tung trafik i Hangö.

Personporträtt på Denis Strandell
Bildtext Stadsdirektör Denis Strandell efterlyser mera flexibilitet.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Strandell sticker inte under stol med att han är rejält besviken på de enligt honom allt för hårda kraven. Han efterlyser mera flexibilitet och möjlighet att kunna bygga hållbara och säkra mackar också på grundvattenområde.

- Jag tycker att NTM-centralen kanske inte riktigt tar i beaktande den speciella situationen som vi har att allt är grundvatten. Här har vi det otroligt svårt att lösa.

Texten fortsätter under ljudklippet.

Två alernativ till var tunga fordon kunde tanka i Hangö

6:20

Inga nya lov på grundvattenområden

De statliga myndigheterna beviljar inte längre miljötillstånd för mackar på klassificerade grundvattenområde.

Området kring riksväg 25 i Hangö ligger nästan helt och håll på ett grundvattenområde ända fram till gränsen till Raseborg. Hangö centrum ligger däremot till stora delar utanför grundvattenområde

I Hangö har närings-, trafik -, och miljöcentralen (NTM) klassificerat områdena där flera mackar ligger som viktiga förekomster av grundvatten och därför har mackar tvingats stänga då de inte beviljas nya miljötillstånd.

Man i keps, rödvitrutig skjorta och blå jacka.
Bildtext Miljövårdschef Ville Wahteristo förklarar att samma regler gäller i hela Finland.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Hangös miljövårdschef Ville Wahteristo förklarar att myndigheterna anser att det är av yttersta vikt att grundvattnet hålls rent.

- Grundvattnet används i första hand till att dricka, men i Hangö också väldigt mycket till industrins behov. Det ska förstås vara rent och om där finns spår av kolväten såsom olja eller bensin eller bensinens tillsatsämnen så blir kvalitén påverkad så att det kan bli helt förstört.

Föroreningar får stora konsekvenser

Det kan också bli väldigt dyrt att rena förorenat grundvatten och en större olycka på grundvattenområde får stora konsekvenser. Om vattnet stängs av kommer det inte längre vatten från kranen och det påverkar både hushållen och industrin, förklarar Wahteristo.

- Människor måste förstå att se det som en helhet helt enkelt. Nog vill man ju ha rent vatten och hälsosamt och vatten från sin kran också fast man också vill ha det bekvämt att komma och tanka bilen.

Så det är ingen enkel problematik?

- Nej det är ingen enkel och det är ju just av den orsaken som det blir mycket besvär och skriverier kring det här. Skulle det vara enkelt skulle vi ha löst det för länge sedan.

Var man alls medveten om den här grundvattenproblematiken när de här mackarna byggdes?

- Inte tog man det riktigt på allvar om vi säger kort och gott så.

Vad är det som har lett till att myndigheterna nu tar det så på allvar?

- Det är den här väldigt värdefulla råvaran som man vill skydda helt enkelt. Den är så pass livsviktig för oss alla.

Hangö hamn.
Bildtext Många långtradare rör sig till och från Hangö hamn. Närmaste mack där de kan tanka finns nu i Raseborg.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund


Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Rent vatten och möjlighet att tanka bilen en svår ekvation i Hangö

7:00

Grundvattnet i Hangö är redan på många håll påverkat av kemikalier och staden tillverkar konstgjort grundvatten, förklarar Wahteristo.

- I gamla stationer hände det väldigt ofta olyckor eller brister i teknik så att det läckte ut och tyvärr i de nya också. Man kan inte förstå hur enkelt det egentligen blir nånting som går lite fel och så läcker det ut i någon fog eller någon liten spricka. De är ändå så pass komplicerade system i de här anläggningarna.

Reglerna gäller hela landet

Det är en nationell linje att tillstånd inte längre beviljas för mackar på grundvattenområde, säger miljövårdschef Ville Wahteristo

- Ja, det är exakt samma tolkning. För Nestes dieselstation i Hangö som nu har rivits så kom ju slutliga beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen och gäller då för hela Finland.

- Vasa förvaltningsdomstol har också behandlat dylika ärenden för hela Finlands del. I Raseborg är det ganska många år sedan som de tvingades flytta bort från grundvattenområden.

Hangös läge på den sydligaste udden av Salpausselkäåsen är ganska exceptionellt och den enda lösningen för att bygga bränslemackar just nu är att hitta platser som inte är grundvattenområden.

- Det är väldigt enkelt via kartor att se var grundvattenområdena finns. Sedan blir det att fundera hur man kunde få företagen att bygga dem där, säger Wahteristo.

Enligt lagstiftningen är det inte direkt förbjudet att ha stationer för flytande bränslen på grundvattenområden, men det ska vara något väldigt speciellt att det ska kunna godkännas där och före det kommer någon ny teknik eller något annat så är vi i en ganska utmanande situation.

Artikeln uppdaterades 7.10 klockan 14.10. De sista meningarna preciserades, huvudbilden byttes ut och ljudklippen lades in i artikeln.

Diskussion om artikeln