Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns budgetförslag för nästa år ligger 280 000 euro på minus – största investeringen är en fortsatt renovering av Kimito skolcentrum

Från 2020
Uppdaterad 06.10.2020 19:14.
En man står och ser mot Kimitoöns vapen som hänger på en vägg.
Bildtext Det är svårt att uppskatta hur coronaepidemin påverkar kommunens ekonomi nästa år.
Bild: Amanda Vikman/YLE

Kimitoöns budgetförslag för nästa år visar ett underskott på drygt 280 000 euro. Inga skattehöjningar föreslås för 2021.

Enligt förslaget ska kommunen investera för ungefär två miljoner euro. Den största enskilda investeringen är en fortsatt renovering av Kimito skolcentrum.

Enligt förslaget ska inkomstskattesatsen och fastighetsskatterna hållas på nuvarande nivå. Inkomstskattesatsen ligger nu på 19,75 procent.

I budgeten finns en reservation för eventuell rivning av oanvända byggnader, en kostnad på 630 000 euro. Utan den här reservationen visar budgetförslaget ett överskott på närmare 350 000 euro.

Det finns ändå en viss osäkerhet kring det budgeterade resultatet på grund av coronaepidemin, meddelar kommundirektör Anneli Pahta i ett pressmeddelande.

Först under nästa år ser man hur sjukvårdsdistriktets kostnader för coronaepidemin påverkar kommunerna, samt vilka summor staten betalar i extra statsandelar till kommunerna, fortsätter Pahta.

Arbetet med att balansera ekonomin fortsätter år 2021.

– Under nästa år fortsätter vi med att verkställa fullmäktiges beslut och se över en förnyelse av kommunens organisationsstruktur, säger Pahta.

Budgeten för 2021 behandlas i kommunstyrelsen nästa vecka.

Diskussion om artikeln