Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Katja Palins familj bygger hus i Bromarv om skolan får vara kvar - ett nygrundat bolag ska locka inflyttare och samtidigt rädda byskolan

Från 2020
En kvinna och tre barn, pojkar, utanför en skola. Bromarv. Höst
Bildtext Katja Palin vill bygga hus i Bromarv, men bara om det finns en skola på orten. Här är hon tillsammans med sönerna Rasmus, Aaro och Sampo Palin.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Ett aktiebolag har grundats i Bromarv för att locka fler invånare till byn. På det sättet hoppas en grupp aktiva att man ska kunna rädda Bromarv skola.

Det finns nu ett allmännyttigt aktiebolag som ska ta itu med att rädda skolan, marknadsföra Bromarv och se till att det byggs mera i kyrkbyn.

Aktiebolaget My Bromarv föddes då ett gäng funderade på Bromarvs framtid, berättar Mikael Ingberg som är ordförande för aktiebolagets styrelse.

- Bromarv byaråd har gjort ett fantastiskt jobb med hamnen, och vi funderade hur vi skulle kunna fortsätta med det. Vi konstaterade att skolan är den centrala frågan för byns överlevnad.

Vi har resonerat som så att om vi inte försöker, så sker inget. Om vi hjälper till lite så kanske vi kan utnyttja den positiva trenden att folk flyttar till landet

― Mikael Ingberg, styrelseordförande i det nya bolaget

I styrelsen sitter också Mikael Aminoff, Sonja Beja, Katja Palin och Ida Söderström.

Runa-Linn Silander har också deltagit i arbetsgruppen som kommit med idéer för My Bromarv.

Hoppas på längre tidsfrist för skolan

Vi har tre saker vi vill jobba för, säger Mikael Ingberg.

För det första ska gruppen försöka få till stånd en diskussion med Raseborgs stad om skolans framtid.

- Vi vill visa att vi gör något för att skolan ska finnas kvar, så vi hoppas att staden hjälper till genom att ge en längre tidsfrist för skolan så att vi får familjer med barn som flyttar till Bromarv.

Raseborgs stad har i många år diskuterat vilka skolor som ska stängas då elevantalet fortsätter sjunka. I juni beslutade fullmäktige stänga den finska Klinkbackan koulu men till övriga delar remitterades frågan om byskolor, eftersom beslutsfattarna vill ha tydligare principer för när skolor kan stänga och när de kan fortsätta.

Bromarv skola.
Bildtext Det finns omkring 20 elever i Bromarv skola i dag. Ett nytt aktiebolag vill jobba för att öka antalet elever i skolan.
Bild: Marica Hildén / Yle

Förslaget till fullmäktigemötet i juni var att Bromarv skola stänger då skolan två år i rad har 15 eller färre elever. Prognosen visar att skolan läsåret 2025-2026 endast har 12 elever.

Skolan avgör bostadsorten

Katja Palin är en av styrelsemedlemmarna i My Bromarv. Hon vistades i Bromarv då hon var liten, och nu trivs hennes barn på orten.

Palin och hennes familj vill bo i Bromarv. Hon säger att de börjar bygga hus genast när de vet att skolan inte stängs.

- Det här är ett problem vi diskuterar där hemma: hur ska vi göra, ska vi bygga här?

Katja Palin tycker att det finns olika sätt att utveckla Bromarv skola.

- Här på landsbygden har vi möjlighet att göra skolan till en naturskola. De har redan planterat mycket på gården och kan vistas i naturen.

Här kan du lyssna på intervjun med Katja Palin. Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Bättre marknadsföring av Bromarv

För det andra vill styrelsemedlemmarna i det nya bolaget marknadsföra Bromarv som en fantastisk miljö för dem som vill flytta från staden till landet.

- Vi har tittat på webbplatsen Visit Kimitoön som är ett bra exempel på marknadsföring. Där visas bland annat vilka hus och tomter som är till försäljning.

Visit Kimitoön är Kimitoöns officiella besöksguide.

Mikael Ingberg.
Bildtext Mikael Ingberg är ursprungligen från Tenala, i dag bosatt i Ingå. De senaste fem åren har han varit torgförsäljare i Bromarv tillsammans med sin fru. Därför känner han sig också som Bromarvbo. I Bromarv finns också familjens sommarställe. Mikael Ingberg har tidigare bland annat varit vd för Samfundet Folkhälsan 1998-2002 och vd för Aktia sparbank 2002-2008.
Bild: Marica Hildén / Yle

Byarådet har gjort ett fantastiskt arbete, men det är frivilligt och det är tungt. De fortsätter att jobba för Bromarv, men nu kommer en institution till som drar sitt strå till stacken

― Mikael Ingberg om varför det grundades ett bolag för byns utveckling

Investerare som bygger i Bromarv är den tredje saken My Bromarv vill jobba för.

- Vi vill att det byggs mera i synnerhet i centrum av Bromarv. Det behövs mera folk för att behålla servicenivån.

Vilka investerare är det frågan om?

- Vi har inte kommit så långt, men vi tror att vi ska kunna hitta dem. Vi ska också diskutera med staden som äger mark i byn.

Det som behövs är flera tomter i Bromarv, säger Katja Palin, så att unga par kan flytta till orten.

- Jag har hört om unga par som sökt efter tomt här, men de har inte lyckats med det.

Gör de här åtgärderna att det faktiskt flyttar folk till Bromarv?

- Det kan ingen garantera. Men vi har resonerat som så att om vi inte försöker, så sker inget. Om vi hjälper till lite så kanske vi kan utnyttja den positiva trenden att folk flyttar till landet, säger Ingberg.

Katja Palin tror att Bromarv kan locka nya invånare eftersom många familjer nu funderar på sina liv och vilka värderingar som är viktiga.

- Det har funnits en global urbaniseringstrend, men jag tror att folk nu vill flytta till landsbygden. Coronapandemin har också gjort det möjligt för många att distansarbeta. Dessutom är det dyrt att bo i en stad, medan Bromarv kan erbjuda så mycket mera.

Bolagets inkomster ska användas för utveckling av Bromarv

Bromarv byaråd äger det allmännyttiga aktiebolaget My Bromarv till hundra procent.

I en paragraf i bolagsordningen står det att dividendutdelning är förbjuden, de pengar som kommer in i bolaget ska användas till att utveckla Bromarv.

Varför ska ett aktiebolag jobba med det här, varför gör inte Bromarv byaråd det?

- Vi behöver bredda basen av engagerade människor, säger Ingberg. Byarådet har gjort ett fantastiskt arbete, men det är frivilligt och det är tungt. De fortsätter att jobba för Bromarv, men nu kommer en institution till som drar sitt strå till stacken.

Varför grundar ni ett aktiebolag och inte en förening?

- Vi funderade mycket på det. Vi upplever att vi kan få ett lite effektivare organ med en mindre grupp människor då vi kan ha nära kontakt med varandra. Och om ägaren inte tycker om oss så får vi sparken.

Understöd och föreningar behövs

Aktiebolaget jobbar nu på att få ekonomiskt understöd. Ingberg hoppas på stöd av åtminstone av Sparbanksstiftelsen i Bromarf, Pomoväst och Konstsamfundet.

- Det behövs pengar för att gå framåt.

Aktiebolaget vill också ha flera föreningar som ägare.

Ingberg sneglar på Bromarf Marthaförening och Hem och Skola-föreningen som ägare i bolaget.

- Vi hoppas att engagemanget blir stort.

Kan den enskilda Bromarvbon bli aktieägare i My Bromarv?

- Det har vi inte funderat på. Men kanske, då handlar det om att stöda verksamheten. Det ska vi fundera på då vi kommit längre i våra planer.

Marica Hildén har intervjuat Mikael Ingberg. Tiina Grönroos har intervjuat Katja Palin.