Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snappertunaborna kan få kommunalt vatten och avlopp

Från 2020
en drönarbild på snappertuna by. Mycket skog, några hus.
Bildtext Förbindelseledningen skulle i första etappen byggas från området kring Raseborgs tegel vid riksväg 25 till Snappertuna kyrkoby. De som bor längs sträckan får möjlighet att ansluta sig.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Invånarna i Snappertuna kan om några år få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Raseborgs vatten planerar att bygga en förbindelseledning i området åren 2021-2022.

I ett första skede skulle ledningen byggas från Hangövägen (riksväg 25) till Snappertuna centrum. Kostnaderna uppskattas till knappt 1,2 miljoner euro.

I ett senare skede skulle linjen byggas vidare från Snappertuna centrum till Hagmanskullen och det beräknas kosta knappt 300 000 euro.

Direktionen för Raseborgs vatten har beslutat att gå vidare med planeringen. Staden kommer också att ordna ett infomöte för invånarna i området under den här hösten innan budgeten för nästa år godkänns.

I dagens läge får några hushåll i området vatten från en liten vattentäkt i Snappertuna. Däremot sköter de avloppshanteringen själva.

Kring 60 kan få ansluta sig

Raseborgs vatten strävar efter att alla som är nu kopplade till vattennätet också skulle ansluta sig till avloppsnätet. Totalt kan kring ett 60-tal hushåll få möjlighet att ansluta sig i ett första skede.

Anslutningsavgiften till Raseborgs Vatten ligger i dagens läge på 8 000 euro för ett småhus med högst två bostäder eller ett fritidshus. 3 200 euro består av vatten och 4 800 av avlopp. I avgiften ingår inte arbeten eller tillbehör.

Det är ännu för tidigt att säga om ledningen kommer att bli verklighet. Enligt Mikael Borgman (SFP), som leder direktionen för Raseborgs Vatten, beror det i sista hand på hur många invånare i området som förbinder sig att ansluta sig.

Endast Tunahemmet och några fastigheter kring äldreboendet har i dag avloppshantering. Det lilla reningsverket är i behov av sanering, förklarar Borgman.

- Om investeringen förverkligas skulle vattnet komma från Raseborgs Vattens vattennät och avloppsvattnet föras till Raseborgs Vattens reningsverk. Detta skulle garantera vattentillförseln och öka kvaliteten på rening av avloppsvatten.

Ny ledning löser saneringsbehov

Också den nuvarande vattentäkten kräver så småningom sanering. Om kommunalt vatten och avlopp byggs ut till området så skulle också saneringsbehovet lösas.

Mikael Borgman tror också att Snappertunaområdet kan bli attraktivare om där finns kommunalt vatten och avlopp.

- Investeringen skulle öka säkerheten beträffande tillgången till rent vatten och skulle förbättra kvaliteten på avloppsreningen. Eventuellt skulle tillgången till vatten- och avloppsnät öka områdets attraktionskraft med tanke på inflyttning till området.

- Å andra sidan är det en stor investering och Raseborgs Vatten måste noggrant överväga investeringens ekonomi, så att den inte har negativ inverkan på vattenverkets nuvarande kunder och det befintliga vatten- och avloppsnätet.

I regel ska invånarna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp där det finns. Om man på ett övertygande sätt kan visa att man kan hantera fastighetens avloppsvatten, så kan man enligt Borgman beviljas undantag.

Diskussion om artikeln