Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Över 40 000 har skrivit på för modernare abortlag – österbottniska riksdagsledamöter delade i frågan

Från 2020
Uppdaterad 08.10.2020 12:45.
Två händer som håller i ett graviditetstest som visar två streck - alltså en graviditet.
Bildtext I dag förutsätts särskilda skäl och separata utlåtanden från två läkare för en abort.
Bild: Aleksandr Davydov / Mostphotos

Över 40 000 finländare har undertecknat ett medborgarinitativ om att modernisera abortlagen. Abortlagstiftningen i Finland är 50 år gammal och rätt sträng i jämförelse med andra europeiska länder. Frågan delar de österbottniska riksdagsledamöterna.

Enligt den nuvarande lagstiftningen i Finland är den gravidas egen vilja inte en tillräcklig orsak för att avbryta graviditeten. Lagen förutsätter särskilda skäl och separata utlåtanden från två läkare. För att få utlåtandena ska den gravida redogöra för vilka orsaker begäran om abort grundar sig på, till exempel ekonomiska orsaker eller sociala omständigheter.

Ett nytt medborgarinitiativ kräver att den gravidas egen vilja i fortsättningen räcker till för att göra abort fram till graviditetsvecka 12, och att kravet på särskilda orsaker slopas.

Medborgarinitiativet föreslår också att att man slopar kravet på utlåtanden från två olika läkare.

På två veckor har medborgarinitiativet samlat över 43 000 underskrifter. Medborgarinitiativ tas upp till behandling i riksdagen om minst 50 000 personer stöder initiativet inom loppet av sex månader.

Sju österbottniska riksdagsledamöter tar ställning i frågan

Frågan delar de österbottniska riksdagsledamöterna, visar Yle Österbottens förfrågan. Av de 16 riksdagsledamöterna i Vasa valkrets har elva svarat på vår förfrågan.

Fem av dem tar klart ställning för en lagändring i det här skedet, medan två säger klart nej. De övriga vill inte ännu ta ställning till medborgarinitiativet.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) tycker att medborgarinitiativet ligger i tiden.

– Egentligen är det ju ett initiativ som går ut på att göra det som säkert också är praxis i dag, att man inte skulle behöva ha flera intyg utan att det räcker med ett. Jag tror det är viktigt att man för den här diskussionen. Sedan är det social- och hälsovårdsministeriet som är beredande ministerium i den här frågan. Men ur egen synvinkel ser jag det som ett helt välkommet initiativ.

 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson säätytalon rappusilla ennen hallituksen kokousta 19.5.2020.
Bildtext Anna-Maja Henriksson (SFP).
Bild: Susanne Salin / Yle

KD: "Onödigt många aborter görs oövertänkt"

Peter Östman från Kristdemokraterna håller inte med Henriksson. Han säger att han och hans grupp inte kommer att stöda en lagändring på de punkter som föreslås.

– En väldigt stor andel av aborterna görs på sociala grunder. Det tycker vi är onödigt i dag, när det skulle finnas andra alternativ att erbjuda. Om till exempel mamman inte orkar ta hand om sitt barn finns det ju många som vill adoptera. Vi tycker att onödigt många aborter görs oövertänkt.

Ni tycker alltså det är bra att man i dag tvingas motivera varför man vill göra abort?

– Aborten ska inte användas som ett preventivmedel.

Peter Östman.
Bildtext Peter Östman (KD).
Bild: Tapio Luoma-aho

Juha Mäenpää som representerar Sannfinländarna är inne på samma linje.

– Jag har inte bekantat mig med det här medborgarinitiativet, men nog måste det krävas läkarutlåtanden också i fortsättningen. Abortlagstiftningen måste hållas så pass sträng att abort inte blir ett preventivmedel, vilket det riskerar att bli om det räcker med mammans egen vilja att göra abort. Redan nu görs det sorgligt många aborter.

Juha Mäenpää fotograferad rakt framifrån. Han ler.
Bildtext Juha Mäenpää (Sannf).
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

"Ingen gör abort för skojs skull"

Matias Mäkynen (SDP) konstaterar för sin del att aborten är en mänsklig rättighet och han säger att lagen behöver förnyas.

– Den finländska lagstiftningen är föråldrad och jag stöder det här initiativet. Processen att göra abort är helt enkelt för byråkratisk och svår i dag.

Mäkynen säger att medborgarinitiativet innehåller samma tanke som social- och hälsovårdsreformen, där man siktar på att primär- och specialsjukvården ska integreras.

– Vi behöver inte två läkare som gör samma sak utan det räcker med en som tar hand om hela processen.

Matias Mäkynen (SDP).
Bildtext Matias Mäkynen (SDP).
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

Mäkynen tror att det finns goda möjligheter att få igenom en lagändring i abortfrågan.

– Alla partier kommer inte att stöda det här initiativet men jag tror att majoriteten förstår att det är en ganska pragmatisk lösning. Det är inte frågan om något stort och principiellt som ska ändras, utan nu är det bara frågan om att underlätta processen.

Att abort skulle börja användas som preventivmedel om kravet på två läkarutlåtanden och särskilda orsaker som villkor för abort slopas, tror Mäkynen inte alls på.

– Ingen vill gå igenom en abort och vi har ganska mycket lättare preventivmedel. Jag tror inte att någon börjar göra abort för skojs skull bara för att det blir lättare. Det är en väldigt tuff process ändå, både psykiskt och fysiskt.

Så här tycker de österbottniska riksdagsledamöterna om att förnya abortlagen

Vi frågade alla 16 riksdagsledamöter från Vasa valkrets vad de anser om medborgarinitiativet om att förnya abortlagen. Här är deras svar i kort form:

Anna-Maja Henriksson, SFP: Det är ett välkommet initiativ som ligger i tiden.
Joakim Strand, SFP: Om tanken är att vi ska komma på samma nivå som alla övriga nordiska länder och många länder i Europa stöder jag det absolut, att en kvinna ska kunna bestämma själv utan en massa läkarbyråkrati.
Mikko Ollikainen, SFP: Jag hör gärna fler experter men rätten till fri och säker abort är en central del av kvinnors rättighet att bestämma över sin kropp.
Anders Norrback, SFP: Jag understöder initiativet, men med reservation för detaljer. En läkare borde räcka.
Pasi Kivisaari, C: Jag har inte ännu en åsikt i frågan utan vill fördjupa mig i motiveringarna till medborgarinitiativet och annars också höra olika åsikter.
Mika Lintilä, C: Inget svar.
Mikko Savola, C: Inget svar.
Antti Kurvinen, C: Inget svar.
Matias Mäkynen, SDP: Jag stöder initiativet. Processen att göra abort är för byråkratisk och svår i dag.
Kim Berg, SDP: Jag känner inte ännu till ämnet tillräckligt bra för att kommentera det.
Paula Risikko, Saml: Jag har inte bekantat mig med initiativet.
Janne Sankelo, Saml: Inget svar.
Mauri Peltokangas, Sannf: Jag har inte stött på medborgarinitiativet och vill inte ta ställning till innehållet i det.
Juha Mäenpää, Sannf: Nog måste det krävas läkarutlåtanden också i fortsättningen. Abortlagstiftningen måste hållas så pass sträng att abort inte blir ett preventivmedel.
Jukka Mäkynen, Sannf: Inget svar.
Peter Östman, KD: Jag stöder inte en lagändring på de här punkterna. Onödigt många aborter görs oövertänkt.