Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Vi kan förvänta oss en livlig debatt" – Borgåpolitiker redo för höstens kommunala frågor

Från 2020
Uppdaterad 12.10.2020 18:12.
En man och en kvinna som står i en sal.
Bildtext Jaakko Jalonen är ordförande för stadsstyrelsen, Mikaela Nylander för fullmäktige.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Samtidigt som Borgå stad gör sig redo för en ökad smittspridning, inleds också budgetbehandlingen, som i år förväntas bli livligare än vanligt.

"Vi kan förvänta oss en livlig debatt" – Borgåpolitiker redo för höstens kommunala frågor

5:22

Det är tyst och stilla i fullmäktigesalen i Borgå stadshus. Senast ett fullmäktigemöte ägde rum där var i februari. Sedan dess har mötena hållits på distans.

Nu befinner sig ändå både fullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP) och stadsstyrelseordförande Jaakko Jalonen (SDP) i salen, med ett säkerhetsavstånd förstås.

– Den politiska hösten är ju nog exceptionell i Borgå, som i alla andra kommuner, i och med att vi igen börjar förbereda oss för att vidta åtgärder på grund av coronan, säger Nylander.

Inom loppet av någon vecka uppskattar hon att staden behöver fatta beslut för att behärska situationen.

– I värsta fall går vi igen in för att lägga ner funktioner, så som museer, bibliotek och simhallar.

Livlig budgetdebatt är att vänta

Oavsett coronaviruset närmar sig budgetbehandlingen ändå med stormsteg. På måndag, den 12 oktober, presenterar stadsdirektören sitt budgetförslag. Därefter inleds den politiska debatten.

– Vi kan förvänta oss en livlig debatt, i och med att vi har kommunalval på kommande i vår. Då brukar partierna alltid gärna profilera sig i olika frågor.

Skattepolitik, investeringar, skolor och planläggning, bedömer Nylander är stora frågor i budgetbehandlingen.

Borgå med i den järnvägsförbindelse som regeringen beslutar förverkliga

En debatt som gått het under den senaste veckan gäller järnvägsförbindelsen österut.

Den 30 september meddelade Kommunikationsministeriet att de fattat beslut om att gå vidare med planeringen av den så kallade Östbanan – som skulle gå från Helsingfors, via Borgå, till Kouvola – istället för den östra kustbanan – som skulle gå från Helsingfors, via Borgå, Lovisa och Kotka, till Luumäki.

Det här upprörde bland annat Lovisa stad. Stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) var också besviken på att Borgå stad sagt sig prioritera Östbanan framför kustbanan.

Jaakko Jalonen ser inga tecken på att det här skulle ha försämrat samarbetet städerna emellan. Visst kommer det säkert att påverka debatten i regionen, tror Jalonen. Han står ändå fast vid Borgås beslut.

– Självklart kan vi inte binda oss till två förbindelser samtidigt. Vi behövde prioritera en och då blev det den som är mera trovärdig.

Jalonen vill ändå påpeka att staden, som planerat, också kommer binda sig till kustbanan ifall det är den som blir av.

Nylander är också tveksam till ministeriets agerande i frågan.

– Jag tror att ministeriet gjorde ett litet misstag när det gick ut med nyheten så storstilat. Vi måste komma ihåg att det är regeringen som fattar beslut, inte ministeriet. Borgå stad går med i det projektbolag som regeringen beslutar förverkliga.

Jag tror att ministeriet gjorde ett litet misstag när det gick ut med nyheten så storstilat. Vi måste komma ihåg att det är regeringen som fattar beslut, inte ministeriet. Borgå stad går med i det projektbolag som regeringen beslutar förverkliga.

Mikaela Nylander

Cykelsatsningar står inte i strid med bilisternas intressen

En annan aktuell trafikrelaterad fråga är Borgå stads satsningar på cykeltrafiken, som ofta kritiserats av såväl bilister som företagare.

– Förstås beaktar vi bilisternas och företagarnas önskemål. I dagens läge står de här två sakerna inte ens i strid med varandra, säger Jalonen.

Han påminner om att många cykelsatsningar har varit frågan om försök, inte permanenta lösningar.

– När vi har statistik och fakta efter försöken fattar vi besluten.

Systemet med cykelfiler på Ågatan, säger Jalonen, fortsätter till exempel inte.

Att försöka få cykelfiler till Mannerheimgatans bro blir heller inte aktuellt igen.

– Vid renoveringen av gamla bron är det däremot viktigt att ta cykeltrafiken i beaktande.

En man och en kvinna som står i en sal.
Bildtext Senast i februari har Mikaela Nylander och Jaakko Jalonen befunnit sig i en fullsatt fullmäktigesal. Än så länge ordnas fullmäktigemötena på distans.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Ingen risk för skolstängningar på grund av coronan

Skolor, eller snarare potentiella skolstängningar, är en annan, klassisk kommunpolitisk fråga som engagerar många.

I vintras beslöt Borgå stad bevara både Sannäs skola och Ilolan koulu. Båda skolbyggnaderna ska renoveras, och de extra lokaler som behövs kommer att bestå av moduler som hyrs för fem år i taget.

Renoveringarna väntas bli klara till hösten 2021. Under tiden flyttar skolorna till paviljonger på gården, eller flyttbara hus som Jalonen och Nylander kallar dem.

Frågan är om coronaepidemin kan försvåra möjligheterna till undervisning i paviljonger, och om det skulle kunna hota skolorna i Sannäs och Illby på nytt.

– Nej, ett entydigt nej, slår Nylander fast.

Det finns ingen risk för att östra Borgås elever skulle tvingas flytta till centrum längre.

– I så fall ska den politiska viljan ändras i fullmäktige. Fullmäktige har sagt klart och tydligt att det ska finnas skolor i östra Borgå och att både Ilolan koulu och Sannäs skola ska bli kvar. Coronan kommer definitivt inte ändra på det här.

Blir undervisningslokalerna för små gäller det istället att hitta andra lösningar.

– Till exempel att vissa barn skulle jobba på förmiddagen och andra på eftermiddagen, säger Nylander.

För att fylla daghem och skolor behövs platser där folk kan bo

Om det är något Nylander vill slå ett slag för i Borgåpolitiken är det just besluten att investera i daghem och skolor.

– Jag vågar påstå att Borgå har både daghem och skolor som är i toppklass i hela landet. De möjliggör modern, ändamålsenlig pedagogik.

Den massiva satsningen på bildningen är jätteviktig med tanke på att bildningen är det som blir kvar i kommunerna efter vårdreformen, påpekar Nylander.

– Utmaningen blir bara hur vi ska få barn till alla våra daghem och skolor, säger hon och syftar på den nedåtgående nativiteten.

En sak kan Borgå ändå satsa på för att dämpa situationen. Det är att locka nya invånare till staden, vilket i sin tur förutsätter att det finns bostäder.

– Vi måste ha byggyta i Borgå, hela tiden mer och mer. Och vi måste ha olika slags planer; för flervåningshus, villor, radhus, delägda alternativ och hyresbostäder, säger Jalonen.

Fattar regeringen beslut om att finansieringsmodellen ska se ut så som den nu gör, kommer Borgå stad att blöda. Det är ett mycket större hot än coronan.

Mikaela Nylander

Vård- och landskapsreformen det riktiga hotet

Det största hotet mot Borgås utveckling är ändå inget staden direkt kan påverka.

– Vård- och landskapsreformen är ett större hot än allt annat. När vården flyttas hör Borgå till en av de stora förlorarna, säger Nylander.

Så som finansieringsplanen ser ut nu kommer Östnyland som landskap att få mera pengar för social- och hälsovården, och Borgå stad mindre än tidigare.

– Vi kommer alltså att få mindre pengar för att sköta kultur, idrott, fritid, ungdomsväsende, utbildning och planläggning.

I siffror betyder det här att 13 procentenheter av den nuvarande 19,75 procentiga kommunalskattesatsen kommer gå förlorad.

– Det betyder att vi måste driva all den här verksamheten som om skattesatsen var 6,75 procent, säger Jalonen.

– Fattar regeringen beslut om att finansieringsmodellen ska se ut så som den nu gör, kommer Borgå stad att blöda. Det är ett mycket större hot än coronan.

Diskussion om artikeln