Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Gemensamma kyrkofullmäktige enigt - Svenska församlingshemmet i Borgå säljs

Från 2020
Svenska församlingshemmet i Borgå
Bild: Yle/Stefan Härus

Mötesordförande Anna Talvitie hann knappt läsa upp ärendet och bjuda in ledamöterna till diskussion så var punkt 27 på föredragningslistan behandlad.

Det tog 20 sekunder för Borgå gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna gemensamma kyrkorådets förslag till beslut om att avyttra fastigheten på Runebergsgatan 24, alltså det Svenska församlingshemmet, i enlighet med gemensamma kyrkorådets beslut

Det här innebär i korthet att Borgå svenska domkyrkoförsamling flyttar ut från Svenska församlingshemmet.

Men istället för att helt flytta in med den finska församlingen på Lundagatan 5 letar man efter egna lokaler att hyra.

Domprostgårdens användningsmöjligheter beaktas också.

Ingen tillbyggnad

Det behövs inte någon tillbyggnad vid Finska församlingshemmet. De anställda vid Borgå svenska domkyrkoförsamling får egna arbetsrum på Lundagatan 5.

Martin von Schoultz, medlem i gemensamma kyrkorådet är lättad över att man nu kan blicka framåt.

- Det här ses nu som en öppning att gå vidare i det ärendet som är jätteviktigt med tanke på den ekonomiska situation som vi lever i nu och de närmaste åren då samfällighetens resurser blir knappare.

Långkörare nu avslutad

Ärendet har manglats i tio år och vid gemensamma kyrkorådets möte fick församlingarna ett helt nytt förslag som egentligen var ett hopplock av många idéer.

Det var kyrkoherden i finska församlingen, Pontus Salmi, som kom med förslaget.

von Schoultz konstaterar att kyrkorådets medlemmar har haft tid att låta förslaget sjunka in.

Enighet över språkgränserna

- Sen har gemensamma kyrkorådets medlemmar både på svenska och finska sidan lyckats förankra det hos fullmäktigeledamöterna så att alla ansåg att det här var ett steg i rätt riktning och att vi därmed kommer vidare i den här viktiga processen.

- Vår grupp var helt enig och jag tolkar det så att den finska sidan också var enig eftersom ingen av dem begärde ordet - men det vet jag inte med säkerhet.

"Känns bra"

- Det känns jättebra. Jag hoppas att vi nu kan gå vidare och se framåt och inte blicka tillbaka till det förgångna. Nu ska vi försöka utveckla samfälligheten och kyrkan i Borgå mot nya tider och nya utmaningar.

Tufft arbete återstår

- Det mest konkreta är att vi kommer vidare i det viktiga fastighetsstrategiarbetet och genomgången av hela fastighetsmassan och det andra viktiga är att att vi var eniga i det här beslutet, det understryker jag för det var jätteviktigt. Det ger en bra grund att gå vidare på för det kommer att vara ett tufft arbete trots att vi nu var eniga.

Är det dags att ta farväl av Svenska församlinghemmet?

- Jag tycker att vi så länge fastigheten vid Runebergsgatan 24 är i vår ägo ska se till att vi i mån av möjlighet använder den själva eller så får lite intäkter genom att hyra ut lokalen för korta perioder eller enskilda tillställningar.

- Faktum är att ju att det för att kunna sälja fastigheten behövs en planändring och den processen tar antagligen flera år.

Diskussion om artikeln