Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisstyrelsen: Fallet med pepparsprej mot demonstranter kan inte bedömas utgående från tidigare fall

Från 2020
Demonstration i Helsingfors 3.10.2020
Bildtext Klimatdemonstrationen i Kajsaniemi i Helsingfors avbröts aldrig, polisen tog till pepparsprej mot endast en liten del av demonstranterna.
Bild: Yle / Läsarbild

I lördags använde polisen i Helsingfors pepparsprej för att skingra folkmassan vid en klimatdemonstration. Agerandet har fått mycket kritik och Polisstyrelsen har utrett händelserna.

En del av demonstranterna blockerade korsningen mellan Kajsaniemigatan och Unionsgatan och de vägrade lyda polisens order om att flytta på sig.

Då använde poliserna pepparsprej. Händelsen har lett till att inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) har bett Polisstyrelsen om en utredning.

Helsingforspolisen har gett sin förklaring till Polisstyrelsen, som i sin tur gett sin utredning till Inrikesministeriet.

Utredningen är klar och överlämnad, men eftersom ärendet behandlas också hos riksåklagaren och vid justitieombudsmannens kansli vill Polisstyrelsen inte ta ställning till lagligheten i fallet.

Demonstranterna fick förvarning

Polisen hade inte på förhand fått information om att demonstranterna skulle blockera gatan.

Under demonstrationen försökte polisen i första hand hålla ordning med hjälp av verbala medel, som råd, uppmaningar och order. Enligt Polisstyrelsen förekom också diskussioner med arrangörerna.

En del demonstranter bars bort från gatan, men polisen ansåg sig inte ha tillräckligt med resurser för att fortsätta med det.

Den oklara situationen som har fått mycket uppmärksamhet började med att poliserna bad ett femtiotal personer avlägsna sig från körbanan.

Orsaken var dels att personerna utgjorde ett trafikhinder under en lång stund, dels att det var farligt för dem att sitta på vägen.

När de vägrade lyda order gavs de en varning om att polisen tar till pepparsprej om fem minuter, vilket sedan verkställdes.

Kan inte jämföras med tidigare demonstrationer

Enligt Polisstyrelsens utredning blev endast en begränsad del av demonstranterna utsatta för pepparsprej.

Man måste ta hänsyn bland annat till hur brådskande och viktigt uppdraget var, hur farligt motståndet var och vilka redskap som fanns till hands när man gör en helhetsbedömning av situationen, tycker Polisstyrelsen.

Polisens uppgift är att trygga säkerheten för demonstranter och övriga medborgare. Polisstyrelsen påpekar att demonstrationsfriheten inte innebär frihet att bryta mot lagen.

Att jämföra händelserna med hur polisen har agerat vid tidigare demonstrationer är inte entydigt eftersom varje fall måste bedömas som skilda helheter, skriver Polisstyrelsen i sin utredning.

Diskussion om artikeln