Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

ÖT: Karleby stad får en anmärkning av RFV för brister i svenskt språkbad

Från 2020
Fyra elever och en lärare sitter i ett klassrum.
Bild: Mostphotos / Katja Kircher

Brister i hur svenska språkbadet förverkligas i Karleby stad får anmärkningar av Regionförvaltningsverket.

Yle Österbotten har tidigare skrivit om att missnöjet över språkbadet i svenska i Karleby kan leda till att staden måste tillåta barn från språkbadet att gå högstadiet på svenska.

Ungefär hälften av de föräldrar som har barn i språkbadsklassen i högstadiet Västraparkens skola lämnade tidigare in ett klagomål till Regionförvaltningsverket. De ansåg att så gott som all undervisning i språkbadsklassen i högstadiet sker på finska.

Föräldrarna vill att språkbadet i högstadiet får mer resurser så att barnen verkligen får språkbada i svenska. Alternativt att staden slutar marknadsföra undervisningen som språkbad.

Regionförvaltningsverket ger nu föräldrarna rätt.

Österbottens tidning skriver nu att Regionförvaltningsverket ger en anmärkning till stadens tidigare bildningsdirektör Peter Johnson, sektionen för finskspråkiga undervisningstjänster och till Västra Parkens rektor Riitta Liias-Lepistö om att de i fortsättningen har skyldighet att ordna språkbadet enligt den läroplan som utbildningssstyrelsen gjort upp.

Enligt RFV så är staden enligt grundlagen skyldig att följa läroplanen, och det faktum att det varit svårt att rekrytera lärare som kan svenska har ingen betydelse sett till Finlands grundlag.

Eftersom staden valt att ordna språkbadsundervisning borde staden enligt RFV genast ha vidtagit åtgärder när det uppdagades att språkbadsundervisningen på grund av resursbrist inte kan ordnas så som lagen förutsätter.

RFV ger föräldrarna rätt i att det inte är okej att blanda undervisningsspråken. RFV konstaterar också att det inte räcker att förverkliga språkbadet enbart genom svenskspråkigt undervisningsmaterial, för då blir det inte en mångsidig undervisning.

Förändringar behövs

Bildningsdirektör Terho Taarna säger till Yle Österbotten att det nu måste göras förändringar i det svenska språkbadet i Karleby.

- Det är helt klart att det behövs några förändringar nu gällande språkbadet.

Taarna säger att han inte på stående fot kan säga exakt vilka åtgärder man tänker ta till.

Det här är ett ärende som Taarna ärvt från sin föregångare Peter Johnson som nu gått i pension. Taarna tillträdde som bildningsdirektör denna höst.

Kokkolan sivistysjohtaja Terho Taarna suojamaskissa.
Bildtext Enligt bildningsdirektören Terho Taarna krävs förändringar i det svenska spräkbadet.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Taarna säger att en del av lösningen kan vara nyrekryteringar av lärare.

- Det handlar delvis om att rekrytera lärare som kan undervisa på svenska, men det kan också bli förändringar i läroplanen, säger Taarna.

Man planerar också att flytta språkbadseleverna till Stenängens skola nästa år.

Målsättningen att fortsätta erbjuda språkbad

Taarna säger att målsättningen är att fortsätta erbjuda språkbad i svenska även i fortsättningen.

- Jag anser att vi helt klart ska fortsätta med språkbadsundervisning. Men det kan hända att det blir förändringar, säger Taarna.

Taarna säger att utmaningen att förverkliga språkbadspedagogiken är större i högstadiet än i lågstadiet. I högstadiet har eleverna många flera lärare som undervisar i olika ämnen.

Sektionen för finskspråkiga undervisningstjänster kommer att behandla ärendet på sitt möte den 20 oktober. Efter det mötet kommer man att ha en klarare plan för vilka åtgärder man ska ta till säger Taarna.

Diskussion om artikeln