Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nylands brigad isolerar coronapositiva, sjuka och exponerade - dessutom upprättas tältläger för att bättre hålla avstånd

Från 2020
En man i uniform och en namnbricka med namnet Immonen ser allvarligt in i kameran. I bakgrunden ett stort tegelhus i kasernstil.
Bildtext Stabschefen Mika Immonen vid Nylands brigad uppmanar beväringarna att följa myndigheternas råd och rekommendationer så klarar brigaden av coronaviruset.
Bild: Malin Valtonen / Yle

På Nylands brigad i Dragsvik pågår ett intensivt detektivarbete. Två beväringar på brigaden har testat positivt för coronaviruset medan två ligger sjuka hemma. Nu gäller det att isolera alla som har utsatts för viruset.

Stabschefen Mika Immonen vid brigaden berömmer den epidemiplan som Försvarsmakten gjorde upp i våras och sedan började följa.

Beväringarna är indelade i tre grupper som följer ett roterande system där en grupp är på permission, en grupp på brigaden och en grupp ute i fält på övningsområdena.

När smittan sedan är ett faktum följde man också den välfungerande planen, konstaterar Immonen.

- Ett tack till de två beväringar som nu är hemma och har testat positivt för covid-19. De återvände inte från permissionen utan följde de råd som vi har gett alla beväringar. Det betyder att de i stället stannade hemma och ringde jouren på brigaden. Sedan testades de i sina hemkommuner.

Centralläkaren och sjukvårdaren på brigaden ser till att patienter som har testat positivt för corona och att personer som har symptom isoleras.

- Det görs i tätt samarbete med det militärmedicinska centret. Det har funkat väldigt bra. Vi har helat tiden jobbat enligt den epidemiplan som alla truppförband har, berättar Immonen.

Många har utsatts

Brigaden utreder smitta på både på brigadområdet och i Syndalen.

Stabschefen Mika Immonen berättar att en grupp beväringar kom från permission för snart två veckor sedan.

Den första veckan var de på kasernområdet och den andra veckan har de vistats på övningsområdet i Syndalen.

- En del av trupperna i Syndalen har utsatts för smitta och vi kartlägger vad läget är just nu. De återvänder från Syndalen i morgon fredag. Då sätts de i isolation i mindre grupper.

En person i unifrom står med munskydd på sig vid ett vaktbås, I bakgrunden ett trafikljus som visar rött. Det är höst för löven är gula.
Bildtext Den som har vakt vid porten kommer i kontakt med många personer och måste därför ha munskydd. Också i situationer där man inte kan hålla säkerhetsavstånd rekommenderas munskydd.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Antalet utsatta på brigaden är förhållandevis stort. Immonen talar om tiotals utsatta. Det går inte att ge en exakt siffra eftersom man ännu utreder hur många som har utsatts.

Alla utsatta testas.

- Vi har jobbat så att vi får flera rum för möjliga nya patienter. Vi har tömt en del av kasernen och ska flytta friska beväringar till tältläger vi har grundat på garnisonsområdet. På det sättet får alla också mera utrymme, säger Immonen.

Med mera utrymme blir det också lättare att hålla avstånd och sköta om hygienen.

- Det hjälper oss att förhindra epidemin att sprida sig.

Tältområdet ligger bredvid idrottshuset och brigaden har reserverat hela huset för dem som bor i tältlägret.

- Där kan de duscha och sköta sin hygien, säger Immonen.

Isolation, men utbildningen fortsätter

De som har testat positivt eller som har symptom är i karantän i egna sjukstugor, berättar Mika Immonen.

Också de som har utsatts för smitta hålls isolerade.

- De är inte i kontakt med andra. De som inte har utsatts för coronaviruset fortsätter som vanligt.

För beväringar som är i isolation, men som inte är sjuka, läggs utbildningen om så de inte blir utan den.

Överlag försöker brigaden genomföra utbildningen på bästa sätt genom att justera och omorganisera och sedan utföra alla delar så väl det bara går, säger Immonen.

- Vi planerar till exempel att ordna barettmarschen nästa vecka. Vi tar hand om avstånden och hygienen.

Två mopedister i militäruniform åker ut förbi en öppen bom där en person i uniform står och bevakar vid ett vaktbås.
Bildtext Verksamheten på brigaden fortsätter så normalt som möjligt, men så att man följer regler om hygien.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Brigaden är också beredd på att smittläget kan bli värre i takt med att antalet sjukdomsfall ökar i samhället.

- Vi har till exempel flera patientplatser, vi tar mycket bra hand om hygienen, vi har mera utrymme för beväringarna och vi har ställt in två repetitionsövningar, räknar Immonen upp.

Han säger sig vara säker på att brigaden klarar av att ta hand om beväringarna och utbildningen även om antalet coronapositiva fall ökar.

- Det är nu som det är och vi tar det som det kommer. Vi uppmanar vår personal, våra beväringar och alla andra att följa de regler och råd som andra myndigheter ger oss. Jag är helt säker på att vi ska klara av också den här hösten.

Användningen av munskydd övervakas inte

På brigaden använder man munskydd där man inte kan följa säkerhetsavstånden.

Till exempel rekommenderas beväringarna att använda munskydd när de åker på permission och använder sig av allmänna kommunikationsmedel eller tar bussen från brigaden.

Också vid porten ska man ha munskydd eftersom man kommer i kontakt med andra personer.

Ingen granskar direkt att beväringarna använder munskydd, men beväringarna uppmuntras följa myndigheternas regler.

Två personer i uniform står utomhus vid ett vaktbås och tittar på varandra. Den ena har munskydd och den andra håller ett munskydd i sin hand.
Bildtext Mika Immonen berättar att han själv alltid har ett munskydd i fickan han kan sätta på sig vid behov.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Immonen upplever också att beväringarna tar situationen och rekommendationerna på allvar.

- Jag tycker alla ser mycket positivt på det jobb vi alla gör för att förhindra att epidemin sprider sig. Alla förstår allvaret i det och det har funkat mycket bra.

Fortfarande permissioner

I dagens läge har man inte gjort några förändringar när det gäller permissioner trots att flera beväringar kommer till exempel från Vasaregionen där smittspridningsläget är allvarligt.

- De som är inne på brigaden och som har testat positivt för coronaviruset, är sjuka i covid-19 eller har blivit utsatta för smittan kan inte åka på permission, säger Mika Immonen

För tillfället är permission oberoende inte aktuellt för någon av de berörda beväringarna, det blir aktuellt först om en vecka.

- Så läget hinner lugna ner sig.

Brigaden vet att smittan kommer utifrån och också varifrån, men det vill stabschefen inte kommentera närmare.

När beväringarna åker på permission ber man dem följa myndigheternas rekommendationer.

- Vi uppmanar också beväringarna att använda sig av sunt förnuft. Vi kan klara epidemin om alla följer de råd som kommer från myndigheterna, säger Immonen.

Artikeln är skriven utgående från en intervju som Malin Valtonen har gjort.

Diskussion om artikeln