Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Om detta är vad Åbo kan erbjuda sina skattebetalare så skäms jag" - föräldrar fick dagisinfo av Åbo stad, men inte svar på alla frågor

Från 2020
Uppdaterad 09.10.2020 13:04.
En färgrann spade och platsbilar i en sandlåda väntar på dagisbarn.
Bildtext Arkivbild. Dagis- och förskolebarnen ska flytta ut från Klockringaregatan, men när och till hurdana utrymmen?
Bild: Mikko Koski/Yle

Det fanns många frågor då vårdnadshavare fick ställa frågor till Åbos tjänstemän om problemen på Klockringaregatan.

Vårdnadshavarna frågade tjänstemännen bland annat om vem som beslutade om flytten till Klockringaregatan, fastän man visste om inomhusluftproblemen, och om varför staden inte reagerade då det var tydligt att personalen och barnen fick symptom av dålig inomhusluft.

Vårdnadshavarna ville också veta varför verksamheten på Klockringaregatan fortsätter trots att inomhusluften konstaterats vara dålig.

Åbo stad gav på torsdag kväll information om planerna för de svenskspråkiga daghems- och förskolegrupperna. Dessa har lidit av dålig inomhusluft på Klockringaregatan i Åbo, och de ska flytta till utrymmen på Skolgatan 10 och Smedsgatan 1.

Nya svenskspråkiga daghem byggs eller ska byggas i Port Arthur och i Studentbyn.

Bara fler frågor efter föräldrarnas frågor

Föräldrarna fick ställa frågor till tjänstemän, men många kände det som att de bara fått fler frågor efter att tjänstemännen svarat.

- Jag trodde jag skulle få veta när mitt barn ska flytta till Skolgatans dagis, vad där har renoverats och vilka tester som gjorts innan renoveringen, säger Jassi Aho.

Aho tyckte det var bra att det poängterades hur viktigt det är att småbarn inte flyttas mot föräldrarnas vilja, och att familjer själva får välja mellan det nya daghemmet som byggs i Port Arthur eller Sirkkala daghem.

- Men samma princip om familjens möjlighet att välja gäller verkligen inte alla familjer. Sirkkalas femåringar verkar vara en slagpåse när vissa andra familjer samtidigt får välja, säger Aho.

Mariann Lundqvist-Kiviharju säger att hon hade förväntat sig att bli bemött som en oroad förälder, men att bemötandet från stadens sida var väldigt kallt.

- Istället för empati och förståelse fick vi höra kalla fakta, lite statistik och detaljerat raportinnehåll, säger Lundqvist-Kiviharju.

Lundqvist-Kiviharju tycker att det verkade som att Åbo stads representanter från olika avdelningar är nöjda med det arbete som de gjort.

- Det kändes inte som att det riktiga problemet blev hört. Jag hade också förväntat mig någon sorts förklaring och att de skulle be om ursäkt för att situationen nu är som den är, men kanske det var naivt tänkt av mig, säger Lundqvist-Kiviharju.

"Fokus borde ha satts på små barns välbefinnande"

Farföräldern Anne Kajander trodde att hon skulle få svar på frågan hur man kunde fatta ett så ansvarslöst beslut angående flytten till Klockringaregatans fastighet, men det var lite skralt med svaren, säger hon.

- En massa namn på olika mikrober rabblades upp i fråga om Skolgatans fastighet, då mera fokus istället borde ha satts på små barns välbefinnande och att underlätta familjernas vardag. Nu görs allt mycket svårare i och med transporter runt staden, säger Kajander.

Dagis- och förskolebarnen måste så fort det är möjligt flytta ut från Klockringaregatans utrymmen, eftersom fuktskador och mikrober hittats i fastigheten.

Enligt den information föräldrarna på torsdagen fick sker flytten någon gång i november, men Kajander ser inte att det kommer att leda till konkreta förbättringar.

- Om detta är vad Åbo kan erbjuda sina skattebetalare så skäms jag, säger Kajander.

Artikeln uppdaterades den 9 oktober 2020 klockan 13:02 med kommentarer av Mariann Lundqvist-Kiviharju.