Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa och Borgå ger nya rekommendationer om fritidsverksamheter - läs det senaste om coronaläget i Östnyland

Från 2020
Uppdaterad 19.10.2020 12:52.
Lovisavikens skola på våren just före ett oväder.
Bildtext Ett fall av covid-19 har konstaterats i Lovisavikens skola. Arkivbild.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Vi uppdaterade kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Vi fortsätter uppdatera coronaläget i Östnyland i en ny artikel som du hittar här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland.

16 oktober kl. 09:40: Lovisavikens skola och Haddom skola jobbar på distans från och med tisdagen den 20 oktober

Från och med tisdagen den 20 oktober jobbar både Lovisavikens skola och Haddom skola på distans på grund av exponering för coronaviruset, detta bekräftar Lovisas utbildningschef Timo Tenhunen.

Som det ser ut just nu så jobbar Lovisavikens skola på distans fram till fredagen den 23.10 medan Haddom skola jobbar på distans fram till torsdagen den 22.10, men läget kan förändras beroende på smittspridningen.

Alla berörda har kontaktats via webbtjänsten Wilma eller per telefon.

15 oktober kl. 20.00: Borgå och Lovisa ger nya rekommendationer om fritidsverksamheter

För att förebygga spridning av coronaviruset uppmanar städerna alla som arrangerar eller deltar i en fritidsverksamhet att använda munskydd, även den eventuella publiken.

Rekommendationerna gäller idrottsföreningar, kurser vid medborgar- och arbetarinstitut samt konstskolor och grupphobbyer såsom scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet.

Säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus. I Lovisa ska munskydd användas i alla situationer utom idrott.

Grupper inom fritidsaktiviteter rekommenderas ha färre än 20 deltagare.

Man ska sträva efter att arrangera till exempel träningar eller annan pedagogisk verksamhet så att kontakten mellan deltagare och andra grupper är så liten som möjligt under hela aktiviteten.

Utrustning, redskap och verktyg är personliga, och man sköter om att gemensam utrustning rengörs.

Städerna uppmanar också arrangörer att inhibera kultur- och idrottsevenemang som samlar fler än 50 personer, eller ordna dem utan publik.

Om publik är närvarande kan arrangören i mån av möjlighet på förhand meddela att deltagarna ska använda munskydd.

Invånarna uppmanas också avväga om de bör delta i dessa evenemang eller hellre stanna hemma, i synnerhet de som hör till riskgruppen.

Lovisa stad tillämpar de nya rekommendationerna från och med fredagen 16.10. I Borgå tillämpas rekommendationerna från och med måndagen den 19 oktober.

15 oktober kl. 13.20 och 15.25: Fyra nya fall av covid-19 i Borgå - skolelever och personal i karantän

Fyra nya fall av coronavirussmitta har upptäcks i Borgå under torsdagen. De smittade vårdas och isoleras hemma.

En av de smittade har lördagen den 10 oktober och söndagen den 11 oktober deltagit i innebandymatcher i Askola och Tusby.

Den insjuknades eget juniorlag från Borgå exponerades för smittan under veckoslutet, så cirka 30 personer försätts i hemkarantän. De exponerades familjer kommer att kontaktas personligen.

- Det är fråga om en fortsatt smitta som anknyter till en tidigare smitta som uppdagades inom en innebandyförening i Borgå. Fallet anknyter också till en exponering i Lyceiparkens skola, berättar överläkare Susanna Varilo.

Borgålaget spelade på veckoslutet matcher där motståndarna var lag från Kervo, Lovisa, Vanda och Träskända.

Detta betyder att spelarna i motståndarlagen också har blivit exponerade för smittan.

Kommunernas hälsovårdsmyndigheter står i kontakt med de exponerade i sina egna kommuner och hänvisar dem vidare.

Utöver närstående till dem som fått smittan har bland annat elever och personal i Lyceiparkens skola och Linnankosken lukio blivit exponerade.

I Lyceiparkens skola har en klass blivit exponerad för smittan. Det berör sammanlagt färre än 20 elever och fem personer i personalen.

I Linnankosken lukio har uppskattningsvis färre än tio studerande och två lärare blivit exponerade.

De exponerade eleverna, studerandena, deras vårdnadshavare och personer som hör till personalen informeras personligen via Wilma eller kontaktas av hälsovårdsmyndigheter.

Om man inte blir kontaktad och det inte finns något meddelande i Coronablinkern, har eleven eller personen som hör till personalen inte haft kontakt med den smittade.

Familjemedlemmar till dem som utsatts sätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till unga som sitter i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

15 oktober kl. 11.10: Coronavirusexponeringar i skolor i Lovisa

Tre massexponeringar för coronaviruset har konstaterats i dag, torsdag.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Lovisavikens skola och ett i Haddom skola. Dessutom har Lovisa Tors juniorlag i innebandy utsatts för smittan under en bortamatch.

Kartläggningen av de personer som har utsatts för smittan är påbörjad och de som har utsatts för smittan kommer att sättas i karantän.

Vårdnadshavarna underrättas om undervisningsarrangemangen i Lovisavikens skola och Haddom skola så fort som möjligt. Skolorna har höstlov under tiden 15–19.10.2020.

Höstadieskolan Lovisavikens skola finns i Lovisa centrum och Haddom skola är en lågstadieskola.

13 oktober kl. 17.50: Cirka tio Borgåbor har exponerats för coronasmitta under idrottsmatcher

Borgå stad meddelar att en person som hör till en idrottsförening i Borgå har konstaterats vara coronasmittad. Den smittade personen har försatts i isolering i hemmet.

Cirka tio Borgåbor har exponerats för smittan lördagen den 10 och söndagen den 11 oktober på två bortamatcher som två olika juniorlag spelade i Askola och Tusby.

- Det har visat sig finnas oklarheter i vilka som har exponerats för smittan och som försätts i karantän. Cirka tio personer har exponerats och de blir kontaktade personligen under dagens lopp. De andra som varit på plats eller rört sig med lagen har inte exponerats för smittan, säger Borgås chefläkare Kati Liukko.

Om man inte blir kontaktad finns det inte orsak att till exempel frivilligt vara i karantän. De insjuknades närkontakter gås alltid igenom enligt vissa kriterier och endast de som har exponerats försätts i karantän.

- Coronaepidemin accelererar också i Borgå och det är viktigt att alla Borgåbor följer med sitt mående. Redan om man har lindriga symtom på coronavirus så ska man söka sig till coronatest, uppmanar Liukko.

13 oktober kl. 11.30: Borgås budget tar ännu inte stryk av coronaviruset

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har i dag presenterat sitt budgetförslag för 2021.

Budgeten är nästan i balans, tack vare statens coronastöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter. Däremot väntas coronaviruset påverkar ekonomin längre in i framtiden.

Läs mer om budgetförslaget här.

12 oktober kl. 12.04: Borgås social- och hälsovårdsdirektör tycker att friska kan delta i höstlovsprogram

I morse intervjuades Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen av Katarina Lind. Hon kommenterar coronavirusläget i Borgå och säger att friska personer kan delta i höstlovsprogram.

Lyssna på hela intervjun här:

Borgås social- och hälsovårdsdirektör tycker friska personer kan delta i höstlovsprogram trots coronaläget

3:54

12 oktober kl. 11.15 och 13.30: Coronasmitta vid Näse hälsostation - kunder inte exponerade

En person vid Näse hälsostation har konstaterats vara coronasmittad. Den smittade personen har försatts i isolering i hemma.

Elva personer i personalen har utsatts för smittan och har försatts i hemkarantän.

Kunder har inte exponerats för smittan.

Hälsostationens verksamhet fortsätter tillsvidare normalt.

- Vi har hela tiden haft en beredskap för att det här kan hända. De som befinner sig i karantän har datorer med sig och kan jobba hemifrån, till exempel med telefontjänsterna, säger chefsläkare Kati Liukko.

Liukko tror inte att verksamheten vid Näse HVC påverkas nämvärt, möjligen kan reserverade tider till icke-brådskande fall flyttas framåt, på grund av personalbrist.

Om så sker informeras kunderna personligen.

Det är fortfarande oklart om personalmedlemmen smittats på jobbet i hälsostationen eller någon annanstans. Saken undersöks som bäst.

12 oktober kl. 10.30: Coronavirussmitta i läroanstalten Careeria i Borgå

I Borgå upptäcktes i lördags (10.10) en ny coronavirussmitta som har anknytning till Kokonniemi Open frisbeegolfturnering söndagen den 4 oktober.

Den smittade har isolerats och är i hemvård.

Sammanlagt har över 20 personer blivit exponerade för smittan. Utöver närstående till den smittade har en klass och två lärare i Careerias skolhus på Hästskogatan i Borgå blivit exponerade.

De exponerade har försatts i hemkarantän.

Familjemedlemmar till dem som utsatts försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade.

Syskon till dem som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Mellan den 12 och 18 oktober har studerande vid Careeria höstlov. Efter höstlovet rekommenderas studerande och personal att använda munskydd då de återvänder till skolan.

Man får inte komma till skolan om man har ens små symptom på coronaviruset - så som hosta, snuva, feber, ont i halsen, diarré eller illamående.

9 oktober kl. 16.50: Coronavirus inom idrotten och sysselsättningstjänstens verkstad i Borgå

I Borgå har konstaterats åtta fall av covid-19 under de senaste två veckorna; sex av dessa under den senaste veckan. Över hundra personer har exponerats under två veckor.

– Epidemin accelererar tydligt nu också i Borgå. Det är mycket viktigt att vi kommer ihåg att iaktta god handhygien och hålla säkerhetsavstånd samt att använda ansiktsskydd vid evenemang och offentliga tillställningar, i kollektivtrafiken och i offentliga lokaler inomhus, så som i affärer, understryker social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Exponeringar sker just nu mest inom lagidrott, matcher och turneringar där det samlas mycket spelare. En ny anvisning för idrottsföreningar är under beredning och om den informeras nästa vecka.

Men minns att du inte får delta i evenemang om du har ens lindriga symptom på luftvägsinfektion.

Medlemmar i ett juniorlag vid en idrottsförening i Borgå har exponerats för coronavirussmitta vid en bortamatch. Ungefär 15 medlemmar i laget försätts i hemkarantän fram till den 18 oktober. Familjerna har informerats om exponeringen.

Undervisningsarrangemangen under karantäntiden kommer man överens om med den egna skolan. De exponerade kan inte ha smittat eller exponerat andra ungdomar i skolorna i Borgå.

Också vid Borgå stads sysselsättningstjänsters verkstad i Östermalm har konstaterats coronavirussmitta. Den smittade har försatts i isolering i hemmet. Sannolikt har cirka 20 personer exponerats för smittan. De exponerade kartläggs som bäst.

Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar dem och de försätts i hemkarantän fram till den 19 oktober.

9 oktober kl. 15.34: ÅIF-lag i karantän efter exponering

En spelare i ÅIF:s herrars representationslag har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Hela laget sitter nu i karantän.

Läs mer om fallet här.

9 oktober kl. 12.45: Två personer smittade i samband med frisbeeturnering i Kokon och exponering i restaurang Hölmöpulu

Två personer som deltog i Kokonniemi Open frisbeegolfturneringen i Borgå lördagen och söndagen 3–4 oktober har konstaterats ha coronavirus. Personerna har isolerats och vårdas hemma.

Enligt Porvoon Frisbeegolfseura deltog 124 spelare i den inledande flex start tävlingen och 89 spelare i själva tävlingen.

Frisbeegolfturneringen ordnades utomhus, varför risken för smittan är liten.

Det har ändå kunnat ske exponeringar då de som hade smittan besökte restaurangen Hölmöpulu söndagen den 4 oktober cirka klockan 12.

Totalt 3 personer blev exponerade för smittan. Hälsomyndigheten kontaktar dessa personer och de sätts i hemkarantän.

Alla som besökt restaurang Hölmöpulu ombeds nu följa med hur de mår och genast ringa till Borgå stads rådgivningsnummer om de inom kommande 1,5 vecka får symptom på luftvägsinfektion, så som hosta, snuva, feber, ont i halsen, diarré eller illamående.

Invånarna i andra kommuner ska ta kontakt med den egna kommunens hälsotjänster om de får symptom.

- Det finns inte längre risk för exponering i restaurang Hölmöpulu på grund av denna smitta, konstaterar kommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

9 oktober kl. 10.15: Nu rekommenderar också Lovisa munskydd i gymnasier

Nu har coronaviruset börjat spridas snabbare i Lovisa, och på grund av det här rekommenderar Lovisa stad användning av munskydd i gymnasierna och inom ungdomsarbetet.

I Lovisa konstaterades två nya positiva coronavirusfall på torsdagen, vilket betyder att det i Lovisa finns totalt 27 bekräftade fall av covid-19.

De två nya positiva fallen räckte för att Lovisa skulle gå över gränsen och anses vara ett område med snabbare smittspridning.

Rekommendationen gäller elever, undervisningspersonal och övrig personal. Hit hör till exempel personal som sköter bespisning, städning och underhåll.

Ungdomarna och deras familjer ansvarar själva för att skaffa munskydden. Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut munskydd till mindre bemedlade. Staden skaffar munskydd åt sin personal.

Borgå och Sibbo har redan tidigare rekommenderat munskydd i läroanstalter efter grundskolan.

Lokala rekommendationer för coronaläget i Östnyland