Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Preventivmedel en jämställdhetsfråga" - män får vänta på p-piller

Från 2020
En kvinnas och en mans skugga på en vägg.
Bildtext Diskussionen om preventivmedel handlar om jämställdhet.
Bild: Yle/Arja Lento

Då p-pillren kom till marknaden på 1960-talet signalerade de frihet för kvinnor: friheten att själva bestämma när de grundar familj. Ett motsvarande medel för män skulle på 2020-talet innebära en möjlighet att bära större ansvar för användningen av preventivmedel och de möjliga biverkningar medlen har, samt ge männen alternativet att aktivt planera bildningen av familj.

Sexuellt aktiva kvinnor kan välja mellan hormonella, kemiska och alternativa preventivmetoder, antingen långvariga eller kortvariga, med över trettio olika kombinationer och personliga preferenser som bidragande faktorer i valet av reproduktivt skydd.

Män har för tillfället två alternativ till hands: sterilisering, alltså vasektomi, eller kondomer. Vasektomier är invasiva procedurer som drastiskt minskar möjligheten till framtid familjebildning även om ingreppet upphävs, medan kondomer har en felprocent mellan 2-3.

Alternativa preventivmedel för män är i utvecklingsskedet, med nya löften om manliga p-piller publicerade med några års mellanrum. Än så länge finns inga alternativ tillgängliga för allmänheten, och utvecklingen går långsamt framåt.

Varför är frågan om preventivmedel och familjebildning en kvinnofråga? Varför får inte männen p-piller?

Att avla eller inte avla

I juni 2020 genomfördes internetundersökningen Liv med barn eller utan av företaget Merck Oy. Drygt 1000 finländare i ålder 18-45 deltog.

62 procent av de män som besvarade enkäten har alltid velat bli föräldrar, medan 58 procent knappt ägnat en tanke åt sin egen fertilitet. Samtidigt anser en knapp tredjedel av männen att det finländska samhället behöver fler barn.

Näst intill var fjärde man önskar mer information om manlig fertilitet. Män genomgår till exempel inte ett märkbart klimakterium, eller någon annan fas som skulle motsvara den hormonella utvecklingen hos kvinnor.

På vems ansvar ligger det att informera pojkar och män om manlig fertilitet och reproduktiv hälsa?

– Vi vet att då barnen är i tonåren är de inte särdeles intresserade av sådant som kommer ha effekter först i vuxen ålder, så många tar inte alls till sig information närmare. Det borde finnas andra tillfällen då man som vuxen kunde diskutera och lätt få informationen, men vuxna är generellt sett svåra grupper att nå, säger Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa vid Folkhälsan.

Den nuvarande läroplanen definierar inte specifikt vilka ämnen som ska tas upp i sexualunderivsningen, utan varje skola gör en egen plan. Manlig fertilitet är ett område som inte berörs väldigt ofta, säger Åhman.

– Det finns mycket annat som lärare skulle vilja ha in i läroplanen, och där blir ju frågan: vad är det viktigaste? Vad är det som berör eller påverkar mest? Vilken sorts kunskap har eleverna störst nytta av? Manlig fertilitet är ett ämne som inte har lyfts upp. Vi är inte vana att diskutera den här typen av frågor.

En skugga mot en vägg
Bildtext Många män vill bli föräldrar men reflekterar inte över sin fertilitet.
Bild: Yle/Arja Lento

Enligt Åhman borde frågor kring fertilitet lyftas upp mer aktivt, eftersom nativiteten sjunkit och många inte hinner få så många barn de skulle vilja ha. Undersökningen av Merck Oy drar slutsatsen att män vill ha barn av både personliga och samhälleliga skäl, men är samtidigt mindre intresserade av både sin egen och sin partners fertilitet än kvinnor är.

Kvaliteten på sädesvätskan har bevisligen sjunkit avsevärt under de senaste årtionden. Mäns fertilitet verkar bero mer på levnadsvanor än på till exempel stigande ålder.

– En sak man kan tänka på är att leva med sunda vanor. Alkohol, droger, tobak och stress kan påverka fertilitet. Spermierna behöver ha en lägre temperatur än vad kroppen överlag har, och det får de normalt i pungen som hänger utanför kroppen. Och därför kan man gärna ha inte allt för tajta kläder, eller sitta med laptop i famnen och ta långa varma bad varje dag. Sådant kan också sänka fertiliteten, säger Suss Åhman.

Även om mannens fertilitet sjunker en aning med åldern, har han goda chanser att bli förälder också som äldre. Förutsatt att han lever ett relativt hälsosamt liv med balanserad kost och växlande motion, behöver mannen inte nödvändigtvis tänka över sin fertilitet om han har ett aktivt sexliv.

Preventivmedel är en fråga om jämställdhet och autonomi

― Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi

Det är ett privilegium som kvinnor i samma position inte kan unna sig. Preventivmedel handlar inte bara om att förebygga graviditet, skriver Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, i en e-postkonversation med Svenska Yle.

“På 50-talet var det en kamp för kvinnor att få möjlighet att styra och ta kontroll över sina egna kroppar och liv. Den frihet preventivmedlen gav kvinnorna på 60-talet upplevs mer som en börda, och rädslan för de hormonella preventivmedlen är olycklig. Preventivmedel har en rad andra positiva hälsoeffekter som minskad mensvärk, minskad blödning, minskad akne och minskad risk för cancer, som kan motivera utveckling på kvinnosidan”, skriver hon.

“Hormonella preventivmedel för män skulle innebära mer delat ansvar och ökad jämställdhet. Preventivmedel är en fråga om jämställdhet och om autonomi”, fortsätter hon.

Olika preventivmedel för män

Jämställdhet och autonomi

“De flesta hormonella metoder för kvinnor bygger på att det är lättare att hämma ägglossning, eller förhindra möjligheten för spermier att fertilisera ägget, genom påverkan på cervixsekret och spermiefunktion. Det är ju betydligt svårare att hämma spermieproduktionen som pågår hela tiden”, förklarar Kristina Gemzell Danielsson.

Enligt Merck Oy:s undersökning vill män veta mer om sin fertilitet. Baserat på den tillgängliga marknaden ligger fokuset och ansvaret för preventivmedel hos de sexuellt aktiva kvinnorna.

Det betyder inte att kvinnor inte skulle vilja dela på ansvaret för reproduktivt skydd med sina manliga motparter, eller att män inte skulle vara intresserade av hormonella preventivmedel.

Enligt en undersökning utförd i Skottland, Kina och Södra Afrika år 2000, där näst intill två tusen kvinnor deltog, var det endast 36 kvinnor - två procent - som inte skulle lita på att partnern sköter sitt hormonella preventivmedel.

Tre av fyra kvinnor ansåg att hormonella preventivmedel för män skulle tillåta en mer jämställd ansvarsfördelning, och två tredjedelar av samtliga kvinnor tyckte hormonella preventivmedel för män var en bra idé. Männens åsikt skiljde sig inte nämnvärt från kvinnornas uppfattning.

närbild på färggranna p-pillerplattor
Bildtext Användarna av båda könen tycker ansvarsfördelningen för preventivmedel borde jämnas ut.
Bild: Areeya Yodplob / Alamy

Det är en myt att män inte är intresserade av hormonella preventivmedel, skrev docent Antti Perheentupa vid Åbo universitetscentralsjukhus i en e-postkonversation till Yle på våren år 2019.

Då frivilliga rekryteras till undersökningar relaterade till manliga preventivmedel har intresset att delta varit stort. Ett flertal multinationella undersökningar har kartlagt intresset för ett eller flera alternativ till preventivmedel för män, skriver Nationella Centret för Bioteknologisk Information, NCBI. Mellan 44-83 procent av män välkomnade konceptet om hormonella preventivmedel.

Hormonella preventivmedel för män skulle dela ansvaret för den reproduktiva hälsan och ge männen en aktiv roll i familjeplanering, och intresset verkar väl etablerat. Men kommersialiseringen av alternativa metoder släpar efter och forskningen inom området har varit långsam under det senaste årtiondet.

P-gel på fronten

Kristina Gemzell Danielsson är ansvarig forskare för studien om p-gelet, ett hormonellt preventivmedel för män. Studien finansieras av den amerikanska hälsomyndigheten NIAID.

“Krämen ska smörjas på axlarna varje dag, för att hämma spermieproduktionen. När spermieproverna visar på mindre än en miljon spermier per milliliter har mannen blivit tillfälligt steril”, berättar Danielsson.

Salvan innehåller nestoron, som också används i preventivmedel för kvinnor. Det är ett gulkroppshormon som hämmar spermieproduktionen, men har minskad potens som biverkning. Därför har man också tillsatt testosteron till salvan.

P-gelén är det enda hormonella preventivmedlet för män som inte kräver invasiva ingrepp eller har långvariga biverkningar. Metoden är inte heller permanent. Rekryteringen för undersökningen pågår, och ska bestå av 420 heterosexuella par från USA, Storbritannien, Italien, Chile, Kenya och Sverige.

När kan vi förvänta oss se ett hormonellt preventivmedel för män tillgängligt för allmänheten?

“Det beror på resultat av den pågående studien. Därefter måste ytterligare studier göras och preparatet registreras. Det kommer att ta tid.”

Vad är det som kostar?

Rosa skatt syftar på prisskillnaden mellan produkter riktade mot kvinnor respektive män. Skatten gäller inte bara hygienprodukter som tamponger, shampoo och rakhyvlar, utan också kläder och barnleksaker.

Detta motarbetas på olika samhälleliga nivåer. Ungas rätt till kostnadsfri mens är en av tre resolutioner från Svenska kvinnoförbundets årsmöte i september år 2020, och ett sextiotal av Finlands 310 kommuner erbjuder gratis preventivmedel i någon mån. Tillgången till alternativen varierar beroende på kommun och individens ålder.

Prislappen på den rosa skatten kan utgöra tusentals euro under en livstid. Då räknas inte utgifterna på preventivmedel med i budgeten.

Då en kvinna vill införskaffa ett hormonellt preventivmedel krävs det läkarbesök och tålamod - alla p-piller, spiraler, plåster eller ringar passar inte alla, och det kan ta tid innan hon hittar en kombination som passar hennes individuella kropp och livssituation.

Läkare rekommenderar att man ska ge varje hormonella preventivmedel en testperiod på tre månader, för att ge kroppen en chans att vänja sig till omställningen.

Oanvända dambindor och tamponger i en hög. Turkosblå bakgrund.
Bildtext I Finland har mensskydd en mervärdesskatt på 24 procent. Böcker och läkemedel har runt tio procent. Bild: Yle

Ett paket kondomer kostar runt 10 euro, de månatliga p-pillren kostar runt 35 euro i månaden (över 400 euro i året), spiraler kostar över 100 euro styck.

Då en kvinna blir gravid och eventuellt mammaledig, påverkar det direkt hennes ställning på arbetsmarknaden och framtida löner hon kan tjäna in, jämfört med någon som aldrig tagit paus från arbetslivet. Lönegapet män och kvinnor emellan inte bara existerar, utan skillnaderna mellan de könen har börjat växa.

Diskussionen kring vem som ska betala för preventivmedlet varierar förhållanden och livssituationer emellan. Ett allmänt förekommande fenomen verkar ändå vara att den som huvudsakligen använder preventivmedlet, eller ansvarar för dess effektivitet, också betalar för den, skriver Morgan Ome i The Atlantic.

I valet och kvalet

Finländare har länge varit flitiga användare av preventivmedel, skriver Befolkningsförbundet.

En av de mest avgörande faktorerna i val av preventivmedel är användarens ålder och civilstånd. Användare under 35 år föredrar p-piller och kondomer, men användningen av dessa avtar snabbt om individen bildar familj. I medelåldern stiger spiraler i popularitet, senare i livet föredras sterilisering.

Största skillnaden kvinnor och män emellan är att kvinnor tar betydligt större ansvar för val och användning av preventivmedel. Det beror förmodligen på att kvinnan också är den som blir gravid, och som har fler alternativ att välja mellan.

Hormonella preventivmedel hör fortsättningsvis till de mest populära medlen, och de säkraste sätten att undvika graviditet är en kombination av två eller fler metoder, rekommenderas av institutioner som Helsingfors stad och Befolkningsförbundet, även om målet med användningen av dem är att undvika graviditet.

Att använda digitala mobilapplikationer som preventivmedel blir allt vanligare.
Bildtext Naturlig familjeplanering är ett paraplybegrepp för olika metoder att räkna menscykel, ägglossning och sannolikhet för graviditet. Bild: Yle.

De hormonfria metoderna baserar sig på att mäta kvinnans kroppstemperatur, helst samma tidpunkt varje dag. Efter ägglossningen, och då ägget inte längre är befruktningsdugligt, kan ingen befruktning ske. Efter ägglossning producerar gulkroppen (den follikel som lossat ägget) gulkroppshormonet progesteron. Detta ger en lätt temperaturstegring som kan uppmätas och användas som en indikator på att ägglossningen har skett.

Det är först efter ägglossningen - när man är som mest i risk för graviditet - som temperaturen stiger, så det är ingen lätt metod att använda som preventivmedel, och kräver mycket av användaren.

– De hormonfria metoderna kräver att du lever ett väldigt regelbundet liv, inte stressar väldigt mycket, inte jobbar skiftjobb, inte reser genom tidszoner och inte använder alkohol, säger Suss Åhman.

“Viktigt att satsa på att utveckla metoder för både kvinnor och män”

– Gynekologer rekommenderar nuförtiden gärna långvariga preventivmedel som spiraler och kapslar eftersom de inte är lika känsliga för användarfel, och den teoretiska preventiveffektiviteten är mycket nära den praktiska effektiviteten, säger Antti Perheentupa, docent vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Han förklarar att skillnaden på den teoretiska effektiviteten och den praktiska kan variera väldigt mycket, och speciellt gällande de kortvariga preventivmedlen, som är mer mottagliga för användarfel.

– Man pratar om optimal användning så länge användarna följer instruktionerna, men det motsvarar inte verkliga livet. Kondomen är ett fantastiskt exempel, man uppför sig inte på samma sätt på krogen efter några öl som man gör i en klinisk undersökning i ett sjukhus, säger Antti Perheentupa.

Det spelar alltså inte så stor roll vad resultaten är i de kontrollerade omständigheterna, för de motsvarar nödvändigtvis inte de egentliga resultaten som uppkommer då preventivmedlen används i vardagen

― Antti Perheentupa, docent, ÅUCS

Han förklarar att datan på preventivmedlens effektivitet huvudsakligen mäts i efterskott. Den datan baseras på att läkaren rapporterar problemen till det ansvariga företaget som producerat preventivmedlet. Data samlas in hela tiden, säger han.

– När ett p-piller kommer till marknaden vet vi att det fungerar bra, men först då tusentals kvinnor använt det under en längre tid får vi pålitlig data på hur effektivt det verkligen är. Då ser du hur många graviditeter egentligen blir av. Men det kommer först efter lanseringen av medlet. Och såhär gör alla farmaceutföretag - de följer med biverkningar, hur många som har slutat använda medlet, allt sådant. Och det talar man inte så mycket om.

“I länder där abort är tillgängligt står man inte ut med hur mycket biverkningar som helst bara för att undvika en graviditet. Samtidigt är det en ofrihet att inte kunna styra över sin egen fertilitet”, skriver Gemzell Danielsson till Svenska Yle.

“Men faktum kvarstår att en del kvinnor inte hittar någon metod som passar dem, och eftersom preventivmedel är så viktigt för en hälsosam livsstil är det viktigt att satsa på att utveckla metoder för både kvinnor och män.”