Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Domstol ger Hangö stad rätt - grundtrygghetsdirektören var inte jävig och fick permittera läkaren Outi McDonald

Från 2020
kvinna på bänk utomhus
Bildtext Konflikten mellan Hangö stad och Outi McDonald har pågått i flera år. Det här domstolsbeslutet är bara ett delbeslut av många.
Bild: Yle / Monica Slotte

Ytterligare ett kapitel i tvisten mellan Hangö stad och läkaren Outi McDonald har nu skrivits. Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat McDonalds besvär mot stadens beslut att permittera henne.

Den korta versionen är att Hangö stad sommaren 2019 beslutade permittera läkaren Outi McDonald eftersom staden och McDonald inte kom överens om vad hon skulle jobba med.

McDonald var missnöjd med beslutet och besvärade sig. Hangö stad försvarade sig och fick rätt i Helsingfors förvaltningsdomstol.

Lång process

För att förstå sammanhanget och domstolens motiveringar krävs en tillbakablick på hela processen kring fallet Outi McDonald.

Permitteringsfrågan är alltså bara ett delmoment i en större härva.

Det hela startade år 2014 då McDonald flyttades från tjänsten som ledande läkare till en tjänst som vårdcentralsläkare.

År 2015 sades McDonald upp på grund av misstankar om förskingring. Åbo hovrätt förkastade åtalen mot McDonald och hon är alltså inte dömd för något brott.

År 2018 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att staden begick ett formellt fel då man sa upp McDonald.

Hangö stad beslutade då, efter en del diskussioner och omröstningar, att man tar tillbaka McDonald på jobb och dessutom betalar henne lön för den tid hon var uppsagd på fel sätt.

McDonald och Hangö stad kunde ändå inte komma överens om till vilket jobb McDonald skulle återvända.

Under årens lopp hade staden utlokaliserat sin läkarmottagning. Det betyder att staden köper tjänsterna av ett privat vårdbolag.

Stadens förslag var alltså att McDonald skulle börja jobba för den privata aktören.

Det ville McDonald inte godkänna utan hon ansåg att staden fortfarande har och behöver en tjänst som ledande läkare och att hon ska ha den tjänsten.

Eftersom staden och McDonald inte var överens beslutade staden permittera McDonald. Men det beslutet ville McDonald inte godkänna så hon besvärade sig över beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Olika syn

Outi McDonald motiverade sitt besvär med att hon ansåg att grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander var jävig då hon tillsammans med personalchefen Nina Granqvist beslutade permittera McDonald.

McDonald motiverar Kajanders jäv bland annat med att det är allmänt känt att det finns konflikter mellan de båda parterna.

Kajander är den som har gett McDonald en varning, hon har varit föredragande och aktiv tjänsteman i frågan om att flytta McDonald från tjänsten som ledande läkare och aktiv i uppsägningen av McDonald.

Kajander har också föredragit ärendet om att omorganisera verksamheten på vårdcentralen och har vittnat mot McDonald i rättegången om den påstådda förskingringen.

McDonald anser också att Kajander har haft nytta av att McDonald är uppsagd, och inte återvänder, eftersom Kajander i egenskap av grundtrygghetsdirektör nu sköter uppgifter som McDonald tidigare har skött.

Elisabeth Kajander med havet och sandstrand i bakgrunden.
Bildtext Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander anklagas av Outi McDonald för jäv. Domstolen är inte av samma åsikt som McDonald.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Hangö stad har däremot en fullständigt annan syn på saken och Helsingfors förvaltningsdomstol är inne på samma linje.

Kajander har bara skött sitt jobb. Det hör till hennes uppgifter att ingripa då hon ser att någon agerar mot sin tjänsteplikt och att vara föredragande samt beredare i ärenden som handlar om att flytta personer från tjänster eller i uppsägningsärenden.

Det samma gäller omorganiseringen av verksamheten vid vårdcentralen, det hör till grundtrygghetsdirektörens arbetsuppgifter.

I alla de sammanhang Kajander har vittnat i rättegångar eller har skött ärendet har hon gjort det för att det hör till hennes jobb.

Förvaltningsdomstolen anser alltså att det inte finns någon sådan konflikt mellan Kajander som person och McDonald som skulle ha gjort Kajander jävig och ha förhindrat henne från att delta i behandlingen av permitteringsärendet.

Domstolen ser inte heller några andra skäl till jäv. Domstolen förkastar därmed McDonalds besvär i frågan.

Hangö stad hade krävt att McDonald ersätter stadens rättegångskostnader på 1 100 euro, men den begäran ansåg domstolen inte vara berättigad.

Diskussion om artikeln