Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg har en lång önskelista för vägsatsningar - inga av dem finns med i NTM-centralens planer

Från 2020
En stor lastbil kör förbi en plats där många cyklar står parkerade. Triangeltrafikmärke syns.
Bildtext Infarten från riksväg 25 till Mikaelskolan i Ekenäs är ett av flera brådskande projekt, anser Raseborgs stad.
Bild: Yle /Pia Santonen

Vägarna i Hangö, Raseborg och Ingå lyser än en gång med sin frånvaro i NTM-centralens planer. Raseborgs stad upprepar sitt utlåtande från tidigare år och uttrycker sitt stora missnöje.

Det finns inga grundförbättringsprojekt för vare sig vägar eller broar i Raseborg i Närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM) planer för åren 2021-2024.

Ett enda projekt som förbättrar trafiksäkerheten finns med i NTM-centralens planer under de kommande fyra åren. Det handlar om landsväg 186 på kommungränsen till Salo. Där föreslås det att vägräckena förbättras.

I sitt utlåtande till NTM-centralen lyfter Raseborgs stad fram många brådskande satsningar i staden som de önskar kunde tas med.

Anslutningsarrangemangen vid riksväg 25 i Malmkulla i Karis är enligt staden ett brådskande projekt.

Staden önskar att anslutningen till huvudvägarna förbättras genom en planskild korsning, rondell eller tilläggsfil.

En väg fotograferat ur en bils vindruta. Till höger en byggnad och i horisonten träd.
Bildtext Raseborg önskar att statliga NTM-centralen gör något åt anslutningsarrangemangen i Malmkulla i Karis.
Bild: Pia Santonen / Yle

Ett annat brådskande projekt är en förbättring av infartsvägen mellan riksväg 25 och Mikaelskolan i Ekenäs. Ingvalsbyvägen i Tenala behöver också ny beläggning.

I Läpp i Karis byggs en ny anslutning mellan riksväg 25 och väg 111 i samarbete med Trafikledsverket åren 2020-2022.

Föreslagna projekt vid riksväg 25

Raseborgs stad föreslår dessutom att en hel del andra projekt i anslutning till riksväg 25 tas med i NTM-centralens följande plan.

Korsningarna till Salovägen och Österbyvägen borde på längre sikt ersättas med planskilda korsningar och rondeller närmare Västerby.

Österbykorsningen i Ekenäs.
Bildtext Korsningen mellan riksväg 25 och Österbyvägen vid bron över Pojoviken i Ekenäs borde på sikt åtgärdas.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Vid utfarten från Formanshagen i Ekenäs mot Hangö behövs en ramp för att göra korsningsområdet klart.

Området mellan riksväg 25 och Pehr Sommars gata i Ekenäs borde göras mera tillgängligt.

Som en första åtgärd föreslår staden att man utreder grupperingsfiler på riksväg 25 så att trafiken tryggt kan styras till Metallduksgatan.

De allmänna anslutningarna till riksväg 25 behöver också förbättras

Det behövs till exempel en sträcka med mitträcke mellan Ekenäs och Karis och parallellvägsavsnitt för att förbättra trafiksäkerheten.

Vid riksväg 25 i Mjölbolsta behövs också ett mitträcke.

Grundläggande förbättringar behövs

Bland andra projekt som Raseborgs stad vill att NTM-centralen beaktar i nästa vägplan finns en flyttning av landsvägen som löper genom Svartå. Det hänger ihop med Nordkalks ökande verksamhet och den ökande tunga trafiken.

Köpbölevägen i Snappertuna och Mörbyvägen mellan Ekenäs och Pojo behöver grundförbättras.

Torsövägen i Ekenäs skärgård behöver ny beläggning.

Cykelvägar finns också på önskelistan

Raseborgs stad vill också se satsningar på gång- och cykelvägar i staden.

Staden anser att en gång och cykelväg mellan Trollböle och Leksvall längs riksväg 25 borde byggas. Det här skulle förbättra säkerheten i skoltrafiken.

En gång- och cykelväg behövs längs stamväg 52 till Ekenäs Port. Från Ekenäs Port till Tenala kyrkby borde vägen breddas för att underlätta gång- och cykeltrafiken.

Staden lyfter också fram gång- och cykelvägar mellan Gammelboda och Västervik i Ekenäs samt mellan Åminnefors och Tallbacka i Pojo.

En asfalterad väg med skog på båda sidorna. Till höger syns ett trafikmärke, en triangel som varnar för en liten korsning och jordtransnporter.
Bildtext Staden skulle gärna se att en gång- och cykelväg byggs mellan Gammelboda och Västervik i Ekenäs.
Bild: Yle / Pia Santonen

En gång och cykelväg längs riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs lyfts också fram. Även alternativ med en separat gång- och cykelväg norr om riksväg 25 kan bli aktuell.

En gång- och cykelväg mellan Hållsnäs lokalväg och Kopparnäs enskilda väg skulle vara ytterst viktig med tanke på säkerheten i skoltrafiken, enligt Raseborgs stad.

Gatubelysning behövs

Raseborgs stad skulle också vilja se gatubelysning på riksväg 25 mellan Ekenäs och Svartå.

Det behövs också gatubelysning i korsningen till väg 1102 till Snappertuna, i korsningen till väg 186 och Lindersvägen i Svartå.

Riksväg 25 genom Ingå och Svartå.
Bildtext Korsningen mellan riksväg 25 och Lindersvägen i Svartå behöver belysning, anser Raseborgs stad.
Bild: Marica Hildén / Yle

Dessutom vill staden överföra ägandet av belysning för väg 111 till NTM-centralen.

Raseborgs stadsstyrelse har godkänt stadens utlåtande till NTM-centralen om väg- och trafikplanerna för de kommande åren.

Diskussion om artikeln