Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stödpaketet till kommunerna hjälper – men den ekonomiska osäkerheten består i Vasa

Från 2020
Styrelsegården i Vasa.
Bildtext Styrelsegården i Vasa.
Bild: Yle/Filip Stén

Kommunerna i Finland kommer under det här året och nästa år att få sammanlagt omkring fyra miljarder euro extra. I Vasa säger ekonomi- och strategichef Miia Äkkinen att pengarna kommer väl till pass men att läget inför framtiden är mycket osäkert, eftersom man inte vet hur skatteinkomsterna utvecklas.

Tanken med stödpaketet är förstås att mildra effekterna av coronapandemin i den kommunala ekonomin.

För de österbottniska kommunerna innebär det att man i år får ett tillskott på mellan ungefär 100 000 euro i Kaskö till strax över 5 miljoner euro i Vasa. Karleby kan räkna med cirka 3,5 miljoner euro, Korsholm och Jakobstad strax under 1,5 miljoner euro vardera. De flesta andra kommunerna ligger på båda sidor om en halv miljon.

Nästa år är stödsumman lägre, ungefär två tredjedelar av årets. Men utöver det får kommunerna en extra tio procent av intäkterna från samfundsskatten nästa år.

Matias Mäkynen.
Bildtext Matias Mäkynen (SDP)
Bild: Yle/Filip Stén.

- För Vasa innebär det att vi på två år får in ungefär 14 miljoner euro, säger Matias Mäkynen (SDP), som sitter i riksdagen och i fullmäktige i Vasa.

Den summan är ungefär dubbelt så stor som totalsumman för det sparpaket som nu genomdrivs i Vasa, med bland annat permitteringar av personalen.

- Man kunde överväga att se över permitteringarna, tycker Mäkynen.

Kommunernas läge är svårt i hela landet.

- Men stödpaketet har nog visat sig kunna hjälpa kommunerna både i år och nästa år. För det pågående året förfinar det resultatet märkbart, säger Benjamin Strandberg som är sakkunnig på Kommunförbundet.

Kvinna ler mot kameran på gräsmatta
Bildtext Miia Äkkinen, Vasa stad.
Bild: Yle/Filip Stén

Statsandelarna är ändå bara den en del av den kommunala ekonomins inkomstsida. Skatteinkomsterna står i Vasa för drygt hälften av stadens totala inkomster.

- Vissa prognoser säger att vi kan stå inför en minskning av skatteinkomsterna på tio procent nästa år, säger Miia Äkkinen som är strategi- och ekonomidirektör vid Vasa stad.

Det skulle betyda ett bortfall på 30 miljoner euro på inkomstsidan i Vasa, och det här är något som redan har skett på andra håll i landet.

- Kommunerna drar olika mycket nytta av stödpaketet. Till exempel de stora städerna som redan har sett en nedgång i skatteinkomsterna, säger Benjamin Strandberg.

Bland många mindre kommuner kan statsstödet igen vända minus till plus.

kommunförbund
Bildtext Benjamin Strandberg, Kommunförbundet.

- Under fjolåret gick två tredjedelar av Finlands kommuner på minus men det här paketet kan nog ändra på det, säger Strandberg.

Vasa stad har ett kumulativt underskott på över 20 miljoner euro. Det kommer inte att kunna täckas i år.

- Men tack vare stödet kan vi täcka åtminstone en del av det. Som en del i stödpaketet har regeringen också bestämt att ge två år extra tid att täcka underskottet, säger Matias Mäkynen.

Diskussion om artikeln