Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolorna i Hangöby föreslås flytta ihop: “Finns det hjärterum, så hittar vi stjärterum”

Från 2020
Uppdaterad 15.10.2020 20:46.
En skola
Bildtext Hangöby skola finns i tegelbyggnaden, medan Hangonkylön koulu finns i en separat byggnad på gården.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Skolorna i Hangöby föreslås nu få fortsätta sin verksamhet fram till läsåret 2022-2023. Den svenska och finska skolan föreslås flytta ihop i Hangöby skolans lokaler för att ge plats åt daghemsverksamhet.

Diskussionerna kring Hangöby skolas och Hanonkylän koulus framtid har varit livlig. Hangö stad måste spara pengar och därför har tjänstemännen velat lägga ner Hangonkylän koulu den 1 augusti 2021 och Hangöby skola ett år senare, den 1 augusti 2022.

I den svenska skolan går 40 elever och i den finska knappt 20. Båda skolorna omfattar årskurserna 1 till 3.

Både föräldrar och lärare har engagerat sig i frågan och ifrågasatt idén att stänga småskolorna. På det senaste fullmäktigemötet (15.9) remitterades frågan efter långa diskussioner.

Det berodde bland annat på att det finns oklarheter kring inomhusluftens kvalitet i Hangon keskuskoulu och Hangö centralskola, dit eleverna från skolorna i Hangöby skulle flytta.

Staden nappar på föräldrarnas förslag

Föräldraföreningen Pro Hangöby har föreslagit att Hangonkylän koulu kunde flytta in i Hangöby skolas fastighet. På det sättet frigörs lokaler för småbarnspedagogiken.

Halmstadsgården kan för tillfället inte användas för daghemsverksamhet eftersom inomhusluften är dålig. Barnen och personalen är i stället inhysta i tillfälliga lokaler, som kostar staden 95 000 euro per år.

Också lärarna vid de två skolorna i Hangöby är positivt inställda till att flytta ihop.

I ett brev till bildningsnämnden önskar de också att årskurserna 1 till 3 skulle få finnas kvar i både den svenska och finska skolan.

- Vi anser att det är pedagogiskt viktigt att även eleverna i årskurs 3 hålls kvar i gemenskapen, skriver de i brevet.

Genom att ha kvar elever i tre årskurser går det att arbeta i åldersblandade grupper på ett pedagogiskt sätt, skriver de vidare.

Då skolorna finns i samma byggnad kan lärarna också intensifiera den redan existerande språkduschverksamheten. Den kan utvecklas till något unikt, anser lärarna.

- Finns det hjärterum, så hittar vi stjärterum, avslutar de sitt brev.

Nämnden diskuterar förslaget på torsdag

Bildningsnämnden har möte på torsdag (15.10) och förslaget är att verksamheten vid Hangonkylän koulu och Hangöby skola fortsätter till läsåret 2022-2023 och att de flyttar ihop i Hangöby skolas fastighet.

Småbarnspedagogiken flyttar in i Hangonkylän koulus lokaler och avstår samtidigt från lokalerna i Halmstadsgården.

Antalet klasser fastställs på våren 2021 då det klarnar hur många elever som går i skolorna. Enligt förslaget skulle det åtminstone ordnas undervisning i årskurs 1 och 2.

Hangöby skolas och Hangokylän koulus verksamhetsplatser ska på nytt granskas hösten 2022.

Planen är också att stegvis ta i bruk språkduschtandemverksamhet i stadens alla förskolor och inom grundundervisningen från och med läsåret 2021-2022.

Uppdatering efter bildningsnämndens möte:
Bildningsnämnden i Hangö möttes torsdagen den 15 oktober och beslöt enhälligt att godkänna beredningens förslag för skolorna. Det betyder bland annat att Hangöby skola och Hangonkylän koulu fortsätter till läsåret 2022-2023. Bildningsnämnden delger stadsstyrelsen det här beslutet.

Diskussion om artikeln