Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tusentals finländare slutade röka tack vare coronaepidemin

Från 2020
tobak
Bildtext Allt fler finländare säger att de inte använder tobaksprodukter överhuvudtaget. Bildsättningsbild.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Hälsa och ekonomi är de vanligaste orsakerna till att finländare slutar röka. I år verkar en stor del av fimparna ha påverkats av coronaepidemin.

Bland de finländare som har slutat röka under det senaste året säger 15 procent att de gjorde det tack vare coronaepidemin.

Det framkommer i enkät som föreningen ASH Finland har gjort.

Drygt 2 300 personer svarade på enkäten. ASH Finland påpekar att felmarginalen är stor, men siffrorna betyder att coronaviruset har fått mellan 5 000 och 18 000 finländare att sluta röka.

Av de som fortfarande röker svarade 11 procent att epidemin har fått dem att försöka sluta röka och 15 procent säger att de röker mindre nu än före coronaepidemin.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd ökar rökning risken för allvarlig coronavirussjukdom.

Tio procent röker

Överlag är det hälsoskäl som är den främsta orsaken till att folk slutar röka. Det har dessutom blivit tydligare under coronaåret.

Av de som slutat säger 84 procent att de gjorde det för hälsans skull. År 2018 gjordes en likadan enkät, då var andelen 73 procent.

Ekonomiska skäl uppges som orsak för 65 procent av de som slutat och över hälften anser att rökandet helt enkelt är en fullständigt onödig vana.

Enkäten utfördes i september i år. Enligt den röker ungefär tio procent av vuxna finländare, en procent använder e-cigaretter och fyra procent snusar.

Rökfritt Finland på 2030-talet

Användningen av tobaksprodukter har minskat stadigt redan i flera decennier och trenden håller i sig.

Enligt ASH Finland var Finland det cigarettsugnaste landet i världen för hundra år sedan och under 1940-talet rökte tre fjärdedelar av alla vuxna män som en följd av att cigaretter delades ut till soldaterna under krigstid.

Tack vare lagstiftning och hälsokampanjer från 1960-talet och framåt har tobaksanvändningen minskat och målet är att färre än fem procent av finländarna ska använda tobaks- eller nikotinprodukter under 2030-talet.